የ ሂሳብ አንቀሳቃሽ

የሚቀጥሉት የ ሂሳብ አንቀሳቃሾች የ ተደገፉ ናቸው በ LibreOffice Basic.

ይህ ምእራፍ የሚያቀርበው ባጠቃላይ አጭር የ ሂሳብ አንቀሳቃሽ ነው: እርስዎ በ ፕሮግራም ውስጥ ስሌቶች የሚያሰሉበት

"-" አንቀሳቃሽ

መቀነሻ ሁለት ዋጋዎች

"*" አንቀሳቃሽ

ማባዣ ሁለት ዋጋዎች

"+" አንቀሳቃሽ

መደመሪያ ወይንም መቀላቀያ ሁለት መግለጫዎች

"/" አንቀሳቃሽ

ማካፈያ ሁለት ዋጋዎች

"^" አንቀሳቃሽ

ቁጥር ሲነሳ በ ሀይል

Mod Operator

The MOD operator takes in two numeric expressions and returns the remainder of the division.

Please support us!