Logical Operators

የሚቀጥሉት የ ሎጂካል አንቀሳቃሾች የ ተደገፉ ናቸው በ LibreOffice Basic.

የ ሎጂካል አንቀሳቃሾች ይቀላቅላሉ (bitwise) የ ሁለት መግለጫዎች ይዞታ ወይንም ተላዋዋጮች: ለምሳሌ: የ ተወሰኑ ቢትስ ተሰናድተው ወይንም አልተሰናዱ እንደሆን ለ መሞከር

እና አንቀሳቃሽ

ሎጂክ ሁለት መግለጫዎችን ይቀላቅላል

እኩል ነው አንቀሳቃሽ

የ ሎጂክ እኩልነት ማስሊያ ለ ሁለት መግለጫዎች

Imp Operator

የ ሎጂክ መፈጸሚያ በ ሁለት መግለጫዎች ላይ መስሪያ

አንቀሳቃሽ አይደለም

መግለጫውን ባዶ ያደርጋል በ መገልበጥ የ ቢት ዋጋዎችን

ወይንም አንቀሳቃሽ

የ ሎጂካል ወይንም መለያያ በ ሁለት መግለጫዎች ላይ መፈጸሚያ

Xወይንም አንቀሳቃሽ

የ ሎጂክ መከልከያ-ወይንም መቀላቀያ በ ሁለት መግለጫዎች ላይ መስሪያ

Please support us!