በ ስህተት ጊዜ መሄጃ ወደ ... መቀጠያ አረፍተ ነገር

የ ስህተት-አያያዝ አሰራር ማስቻያ ስህተት ከ ተፈጠረ በኋላ: ወይንም የ ፕሮግራም መፈጸሚያ ይቀጥላል

አገባብ:

On Error Statement diagram


On [Local] Error {GoTo Labelname | GoTo 0 | Resume Next}

ደንቦች:

መሄጃ ወደ ምልክት ስም: ስህተት ከ ተፈጠረ ያስችላል የ ስህተት-መያዣ ሂደት የሚያስጀምር የ መስመር "ምልክት ስም".

ይቀጥላል የሚቀጥለውን: ስህተት ከ ተፈጠረ: ፕሮግራም መፈጸሚያ ይቀጥላል አረፍተ ነገር የሚከተል አረፍተ ነገር ስህተት በ ተፈጠረ ጊዜ

መሄጃ ወደ 0: የ ስህተት መያዣን ያሰናክላል በ አሁኑ አሰራር ውስጥ

አካባቢ: "በ ስህተት ውስጥ" አለም አቀፍ ነው በ ክፍል ውስጥ: እና ንቁ እንደሆነ ይቆያል እስከሚሰረዝ ድረስ በ ሌላ "በ ስህተት ውስጥ" አረፍተ ነገር: "በ አካባቢ ስህተት ውስጥ" ለ አሰራሩ አካባቢ ለሚጠራው: የ አካባቢ ስህተት አያያዝ በላዩ ላይ ደርቦ ይጽፋል ቀደም ብሎ በ ነበረ ማንኛውም አለም አቀፍ ማሰናጃ ውስጥ: የ አሰራሩ መጥሪያ በሚወጣ ጊዜ: የ አካባቢ ስህተት አያያዝ ራሱ በራሱ ይሰረዘል: እና ማንኛውም ቀደም ብሎ የ ነበረ አለም አቀፍ ማሰናጃ እንደ ነበር ይመለሳል

በ ስህተት ጊዜ የ መሄጃ ወደ አረፍተ ነገር የሚጠቅመው ስህተት ለ መከላከል ነው በ ማክሮስ ውስጥ

ለምሳሌ:


Sub ExampleReset
On Error GoTo ErrorHandler
  Dim iNumber As Integer
  Dim iCount As Integer
  Dim sLine As String
  Dim aFile As String
  aFile = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "This is a line of text"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  For iCount = 1 To 5
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      Rem
    End If
  Next iCount
  Close #iNumber
  Exit Sub
ErrorHandler:
  Reset
  MsgBox "All files will be closed", 0, "Error"
End Sub

Please support us!