የ መስመር ቁጥር ተግባር

የ መስመ ቁጥር ይመልሳል ስህተት በሚፈጠር ጊዜ ፕሮራም ሲፈጸም

አገባብ:


Erl

ይመልሳል ዋጋ:

ኢንቲጀር

ደንቦች:

የ ማስታወሻ ምልክት

የ ስህተት መስመር ቁጥር ማሳያ ተግባር የ መስመር ቁጥር ይመልሳል: እና የ መስመር ምልክት አይደለም


ለምሳሌ:


Sub ExampleError
በ ስህተት ላይ መሄጃ ወደ ስህተት መያዣ ' የ ስህተት መያዣ ማሰናጃ
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
' ስህተት የ ተፈጠረው ምንም-ባልነበረ ፋይል ነው
  iVar = Freefile
  Open "\file9879.txt" For Input As #iVar
  Line Input #iVar, sVar
  Close #iVar
  Exit Sub
ErrorHandler:
  MsgBox "Error " & err & ": " & Error$ + chr(13) + "In Line : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"An error occurred"
End Sub

Please support us!