መሰረታዊ መደበኛ

መደበኛ የ ተጠቀሙት በ መሰረታዊ ፕሮግራም ውስጥ

የ ቡሊያን መደበኛ

ስም

አይነት

ዋጋ

True

Boolean

1

False

Boolean

0


ለምሳሌ:


      Dim bPositive as Boolean
      bPositive = True
    

የ ሂሳብ መደበኛ

ስም

አይነት

ዋጋ

Pi

Double

3.14159265358979


ለምሳሌ:


      Function Rad2Deg( aRad as Double) As Double
       Rad2Deg = aRad * 180.00 / Pi
      End Function
    

የ እቃ መደበኛ

ስም

አይነት

አጠቃቀም

Empty

Variant

ባዶ ዋጋ የሚያመለክተው ተለዋጩ አለ መጀመሩን ነው

Null

null

ይህ የሚያሳየው ተለዋጩ ዳታ አለ መያዙን ነው

Nothing

Object

መመደቢያ ለ ምንም እቃ ለ ተለዋዋጭ ያለፈውን ስራ ለ ማስወገድ


ለምሳሌ:


      SubExampleEmpty
      Dim sVar As Variant
       sVar = Empty
       Print IsEmpty(sVar) ' Returns True
      End Sub
      Sub ExampleNull
      Dim vVar As Variant
       MsgBox IsNull(vVar)
      End Sub
      Sub ExampleNothing
      Dim oDoc As Object
       Set oDoc = ThisComponent
       Print oDoc.Title
       oDoc = Nothing
       Print oDoc ‘ Error
      End Sub
    

ተጨማሪ የ VBA መደበኛ

የሚቀጥለው መደበኛ ዝግጁ ነው ለ VBA ተስማሚነት ዘዴ ካስቻሉ

warning

This function or constant is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


የ ተሰየመ መደበኛ

ሄክሳ ዴሲማል (ዴሲማል) ዋጋ

መግለጫ

vbTrue

-1

Part of vbTriState enumeration.

vbFalse

0

Part of vbTriState enumeration.

vbUseDefault

-2

Part of vbTriState enumeration.

vbCr

\x0D (13)

CR - Carriage return

vbCrLf

\x0D\x0A (13 10)

CRLF - Carriage return and line feed

vbFormFeed

\x0c (12)

FF - Form feed

vbLf

\x0A (10)

LF - Line feed

vbNewLine

\x0D\x0A (13 10) for 32-bit Windows

\x0A (10) for other 64-bit systems

LF or CRLF

vbNullString

""

ባዶ ሀረግ

vbTab

\x09 (9)

HT - የ አግድም tab

vbVerticalTab

\x0B (11)

VT - የ ቁመት tab


Please support us!