የ ቀን አካል ተግባር

የ ቀን አካል ተግባር ይመልሳል የ ተወሰነ የ ቀን አካል

አገባብ:


DatePart (interval As String, date As Date [, firstDayOfWeek As Integer [, firstWeekOfYear As Integer]]) As Long

ይመልሳል ዋጋ:

The extracted part for the given date.

ደንቦች:

interval - A string expression from the following table, specifying the date interval.

interval (string value)

መግለጫዎች

yyyy

አመት

q

ሩብ

m

ወር

y

ቀን በ አመት ውስጥ

w

የ ስራ ቀን

ww

ሳምንት በ አመት ውስጥ

d

ቀን

h

ሰአት

n

ደቂቃ

s

ሰከንድ


date - The date from which the result is calculated.

Date literals allow to specify unambiguous date variables that are independent from the current language. Literals are enclosed between hash signs #. Possible formats are:

firstdayofweek: An optional parameter that specifies the starting day of a week.

firstdayofweek value

መግለጫዎች

0

የ ስርአቱን ነባር ዋጋ ይጠቀሙ

1

እሑድ (ነባር)

2

ሰኞ

3

ማክሰኞ

4

ረቡዕ

5

ሐሙስ

6

አርብ

7

ቅዳሜ


firstweekofyear: An optional parameter that specifies the starting week of a year.

firstweekofyear value

መግለጫዎች

0

የ ስርአቱን ነባር ዋጋ ይጠቀሙ

1

ሳምንት 1 በ ጥር ወር ውስጥ የ መጀመሪያው ሳምንት ነው: 1ኛ (ነባር)

2

ሳምንት 1 የ መጀመሪያው ሳምንት ነው አራት ወይንም ከዚያ በላይ ቀኖች የያዘ በ አመት ውስጥ

3

ሳምንት 1 የ መጀመሪያው ሳምንት ነው ቀኖች ብቻ የያዘ በ አዲስ አመት ውስጥ


ለምሳሌ:


Sub example_datepart
    MsgBox DatePart("ww", #12/31/2005#)
    MsgBox DatePart(date:=#1999-12-30#, interval:="q")
End Sub

Please support us!