የ ቀን ልዩነት ተግባር

Returns the number of date or time intervals between two given date values.

አገባብ:


DateDiff (interval As String, date1 As Date, date2 As Date [, firstDayOfWeek As Integer [, firstWeekOfYear As Integer]]) As Double

ይመልሳል ዋጋ:

ቁጥር

ደንቦች:

interval - A string expression from the following table, specifying the date or time interval.

interval (string value)

መግለጫዎች

yyyy

አመት

q

ሩብ

m

ወር

y

ቀን በ አመት ውስጥ

w

የ ስራ ቀን

ww

ሳምንት በ አመት ውስጥ

d

ቀን

h

ሰአት

n

ደቂቃ

s

ሰከንድ


date1, date2 - The two date values to be compared.

Date literals allow to specify unambiguous date variables that are independent from the current language. Literals are enclosed between hash signs #. Possible formats are:

firstdayofweek: An optional parameter that specifies the starting day of a week.

firstdayofweek value

መግለጫዎች

0

የ ስርአቱን ነባር ዋጋ ይጠቀሙ

1

እሑድ (ነባር)

2

ሰኞ

3

ማክሰኞ

4

ረቡዕ

5

ሐሙስ

6

አርብ

7

ቅዳሜ


firstweekofyear: An optional parameter that specifies the starting week of a year.

firstweekofyear value

መግለጫዎች

0

የ ስርአቱን ነባር ዋጋ ይጠቀሙ

1

ሳምንት 1 በ ጥር ወር ውስጥ የ መጀመሪያው ሳምንት ነው: 1ኛ (ነባር)

2

ሳምንት 1 የ መጀመሪያው ሳምንት ነው አራት ወይንም ከዚያ በላይ ቀኖች የያዘ በ አመት ውስጥ

3

ሳምንት 1 የ መጀመሪያው ሳምንት ነው ቀኖች ብቻ የያዘ በ አዲስ አመት ውስጥ


ለምሳሌ:


Sub example_datediff
    MsgBox DateDiff("d", #1/1/2005#, #2005-12-31#)
End Sub

Please support us!