መለያዎች ማግኛ ተግባር

የ bit ድግግሞሽ ይመልሳል የ ፋይል አይነት ለ መለየት ወይንም የ መጠኑን ስም ወይንም ዳይሬክቶሪ

አገባብ:


መለያ ማግኛ (ጽሁፍ እንደ ሀረግ)

ይመልሳል ዋጋ:

ኢንቲጀር

ደንቦች:

ጽሁፍ: ማንኛውም የ ሀረግ መግለጫ የያዘ ምንም የማያሻማ ፋይል መወሰኛ: እርስዎ እንዲሁም መጠቀም ይችላሉ URL notation.

ይህ ተግባር የሚወስነው መለያዎች ለ ተወሰኑ የ ፋይል እና የ bit ድግግሞሽ እርስዎን የሚቀጥለውን ፋይል መለያ እንዲለዩ ለመርዳት ነው:

የ ስህተት ኮዶች:

5 ዋጋ የሌለው የ አሰራር ጥሪ

53 ፋይሉ አልተገኘም

ዋጋ

የ ተሰየመ መደበኛ

ዋጋ

መግለጫ

ATTR_NORMAL

0

መደበኛ ፋይሎች

ATTR_READONLY

1

ለንባብ-ብቻ ፋይሎች

ATTR_HIDDEN

2

የ ተደበቀ ፋይል

ATTR_SYSTEM

4

የ ስርአት ፋይል

ATTR_VOLUME

8

የ መጠን ስም ይመልሳል

ATTR_DIRECTORY

16

የሚመልሰው የ ዳይሬክቶሪ ስም ብቻ ነው

ATTR_ARCHIVE

32

ፋይሉ ተቀይሯል መጨረሻ ተተኪ ከ ፈጠሩ በኋላ (ማህደር ቢት).


እርስዎ ማወቅ ከ ፈለጉ የ bit መለያ byte ተሰናድቶ እንደሆን: የሚቀጥለውን የ ጥያቄ ዘዴ ይጠቀሙ:

ለምሳሌ:


Sub ExampleSetGetAttr
በ ስህተት ላይ መሄጃ ወደ ስህተት መያዣ ' ለ ስህተት መያዣ ኢላማ መወሰኛ
 If Dir("C:\test",16)="" Then MkDir "C:\test"
 If Dir("C:\test\autoexec.sav")="" Then FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,0
 FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,1
 Print GetAttr( "c:\test\autoexec.sav" )
 End
ErrorHandler:
 Print Error
 End
End Sub

Please support us!