የ ፋይል መንገድ ስም ተግባር

የ ፋይል እርዝመት በ ባይቶች ይመልሳል

አገባብ:


FileLen (Text As String) As Long

ዋጋ ይመልሳል:

Long

tip

Use ScriptForge.FileSystem service GetFileLen() method when size is expected to be over 2 gigabytes.


ደንቦች:

ጽሁፍ: ማንኛውም የ ሀረግ መግለጫ የያዘ ምንም የማያሻማ ፋይል መወሰኛ: እርስዎ እንዲሁም መጠቀም ይችላሉ URL notation.

This function determines the length of a file. If the FileLen function is called for an open file, it returns the file length before it was opened. To determine the current file length of an open file, use the Lof function.

የ ስህተት ኮዶች:

5 ዋጋ የሌለው የ አሰራር ጥሪ

ለምሳሌ:


Sub ExampleFileLen
    MsgBox FileLen("C:\autoexec.bat")
End Sub

Please support us!