የ ዳይሬክቶሪ ተግባር

የ ፋይል ስም: ዳይሬክቶሪ: ወይንም ሁሉንም ፋይሎች እና ዳይሬክቶሪዎች በ አካሉ ውስጥ ወይንም በ ዳይይሬክቶሪ ውስጥ ያሉ የ ተወሰነውን መፈለጊያ ደንብ የሚያሟሉ ይመልሳል

አገባብ:


Dir [(PathName As String [, Attributes As Integer])]

ዋጋ ይመልሳል:

ሐረግ

ደንቦች:

PathName: Any string expression that specifies the search path, directory or file. This argument can only be specified the first time that you call the Dir function. If you want, you can enter the path in URL notation.

Attributes:Any integer expression that specifies bitwise file attributes. The Dir function only returns files or directories that match the specified attributes. You can combine several attributes by adding the attribute values:

0 : መደበኛ ፋይሎች

16 : የሚመልሰው የ ዳይሬክቶሪ ስም ብቻ ነው

ይህን መለያ ይጠቀሙ ፋይል ለ መመርመር ወይንም ዳይሬክቶሪ ቀደም ብሎ እንደ ነበር: ወይንም ሁሉንም ፋይሎች እና ፎልደሮች ለ መወሰን በ ተወሰነ ዳይሬክቶሪ ውስጥ

ፋይል እንደ ነበረ ለ መመርመር: የ ፋይሉን ሙሉ ስም እና መንገድ ያስገቡ: ፋይሉ ወይንም ዳይሬክቶሪው ካልነበረ: የ ዳይሬክቶሪ ተግባር ይመልሳል ዜሮ-እርዝመት ሀረግ ("")

ለማመንጨት ዝርዝር ለ ሁሉም የ ነበሩ ፋይሎች በ ተወሰነ ዳይሬክቶሪ ውስጥ የሚቀጥለውን ያድርጉ: በ መጀመሪያ ጊዜ የ ዳይሬክቶሪ ተግባር ሲጠሩ: ሙሉ የ መፈለጊያ መንገድ ይወስኑ ለ ፋይሎች: ለምሳሌ: "D:\Files\*.sxw". መንገዱ ትክክል ካልሆነ እና መፈለጊያው አንድ ፋይል ብቻ ካገኘ: የ ዳይሬክቶሪ ተግባር ይመልሳል ስም ለ መጀመሪያው ፋይል ከ መፈለጊያው መንገድ ጋር የሚመሳሰለውን: ተጨማሪ የ ፋይሎች ስም ለ መመለስ መንገዱን የሚስማማ: እርስዎ ያለ ምንም ክርክር ዳይሬክቶሪ እንደገና መጥራት አለብዎት

ዳይሬክቶሪ ብቻ እንዲመልስ: ይጠቀሙ የ መለያ ደንብ: ተመሳሳይ ይፈጽሙ እርስዎ መወሰን ከ ፈለጉ የ መጠን ስም (ለምሳሌ: የ hard drive partition)

የ ስህተት ኮዶች:

5 ዋጋ የሌለው የ አሰራር ጥሪ

53 ፋይሉ አልተገኘም

ለምሳሌ:


Sub ExampleDir
' ማሳያ ሁሉንም ፋይሎች እና ዳይሬክቶሪዎች
Dim sPath As String
Dim sDir As String, sValue As String
  sDir="Directories:"
  sPath = CurDir
  sValue = Dir$(sPath + getPathSeparator + "*",16)
  Do
    If sValue <> "." And sValue <> ".." Then
      If (GetAttr( sPath + getPathSeparator + sValue) And 16) >0 Then
        ' Get the directories
        sDir = sDir & chr(13) & sValue
      End If
    End If
    sValue = Dir$
  Loop Until sValue = ""
  MsgBox sDir,0,sPath
End Sub

Please support us!