እረጅም የ ባይትስ ተግባር

የ ተከፈተ የ ፋይል መጠን በ ባይቶች ይመልሳል

አገባብ:


ፋይል መቆለፊያ(የ ፋይል ቁጥር)

ይመልሳል ዋጋ:

ረጅም

ደንቦች:

የ ፋይል ስም: ማንኛውም የ ቁጥር መግለጫ የ ፋይል ቁጥር የያዘ እና የ ተሰናዳ የ Open statement ለ ተመሳሳይ ፋይል

የ ምክር ምልክት

የ ተከፈተ የ ፋይል እርዝመት ለማግኘት: ይጠቀሙ የ ፋይል እርዝመት ተግባር


የ ስህተት ኮዶች:

5 ዋጋ የሌለው የ አሰራር ጥሪ

52 ዋጋ የሌለው የ ፋይል ስም ወይንም የ ፋይል ቁጥር

ለምሳሌ:


Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Dim sText As Variant REM must be a Variant
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumber,1 REM Position at start
  Put #iNumber,, "This is the first line of text" REM Fill with text
  Put #iNumber,, "This is the second line of text"
  Put #iNumber,, "This is the third line of text"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,,"This is a new line of text"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,20,"This is the text in record 20"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Please support us!