የ ፋይል መጨረሻ ተግባር

የ ፋይል መጠቆሚያ ፋይሉ መጨረሻ ጋር ደርሶ እንደሆን መወሰኛ

አገባብ:


መጨረሻ ለ (ኢንቲጀር መግለጫ እንደ ኢንቲጀር)

ይመልሳል ዋጋ:

ቡል

ደንቦች:

የ ኢንቲጀር መግለጫ: ማንኛውም የ ኢንቲጀር መግለጫ የሚመረምር ለ ቁጥር ለ ተከፈተ ፋይል:

ይጠቀሙ የ ፋይል መጨረሻ ስህተት ለ ማስወገድ እርስዎ በሚሞክሩ ጊዜ ለ ማግኘት ማስገቢያ በ ፋይሉ መጨረሻ ላይ: እርስዎ በሚጠቀሙ ጊዜ ማስገቢያ ወይንም አረፍተ ነገር ማግኛ ከ ፋይል ውስጥ ለ ማንበብ: የ ፋይል መጠቆሚያ በ ቁጥር ወይንም ባይቶች ያነባል: በ ፋይሉ መጨረሻ ላይ ሲደርስ: የ ፋይል መጨረሻ ይመልሳል ዋጋ "እውነት" (-1).

የ ስህተት ኮዶች:

5 ዋጋ የሌለው የ አሰራር ጥሪ

52 ዋጋ የሌለው የ ፋይል ስም ወይንም የ ፋይል ቁጥር

ለምሳሌ:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "First line of text"
  Print #iNumber, "Another line of text"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not eof(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Please support us!