መስመር ማስገቢያ # አረፍተ ነገር

ሀረጎች ከ ተከታታይ ፋይል ወደ ተለዋዋጭ ማንበቢያ

አገባብ:


መስመር ማስገቢያ #የ ፋይል ቁጥር እንደ ኢንቲጀር, ተለዋዋጭ እንደ ሀረግ

ደንቦች:

የ ፋይል ቁጥር: እርስዎ ማንበብ የሚፈልጉትን ዳታ የያዘው የ ፋይል ቁጥር: ፋይሉ በ ቅድሚያ መከፈት አለበት በ መክፈቻ አረፍተ ነገር ቁልፍ ቃል ማስገቢያ በ መጠቀም

ተለዋዋጭ: የ ተለዋዋጭ ስም ውጤቱን የሚያስቀምጠው

መስመር ማስገቢያ# አረፍተ ነገር ውስጥ: እርስዎ ማንበብ ይችላሉ ሀረጎች ከ ተከፈተ ፋይል ውስጥ ወደ ተለዋዋጭ ውስጥ: የ ተለዋዋጭ ሀረጎች የሚነበቡት በ መስመር-በ-መስመር ላይ ነው እስከ መጀመሪያው መመለሻ ድረስ ነው (Asc=13) ውይንም መስመር መመገቢያ (Asc=10). ተ መስመር መጨረሻ ምልክት በ ውጤት ሀረጎች ውስጥ አይካተቱም

ለምሳሌ:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "This is a line of text"
  Print #iNumber, "This is another line of text"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not EOF(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Please support us!