አረንጓዴ ተግባር

አረንጓዴ አካል ለ ተወሰነው የ ቀለም ኮድ ይመልሳል

አገባብ:


አረንጓዴ (ቀለም እንደ ረጅም)

ይመልሳል ዋጋ:

ኢንቲጀር

ደንብ:

ቀለም : ረጅም የ ኢንቲጀር መግለጫ የሚወስን የ ቀለም ኮድ የ አረንጓዴ አካል ይመልሳል

የ ስህተት ኮዶች:

5 ዋጋ የሌለው የ አሰራር ጥሪ

ለምሳሌ:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "The color " & lVar & " consists of:" & Chr(13) &_
    "red = " & red(lVar) & Chr(13)&_
    "green = " & green(lVar) & Chr(13)&_
    "blue = " & blue(lVar) & Chr(13) , 64,"colors"
End Sub

Please support us!