የ መልእክት ሳጥን ተግባር

መልእክት የያዘውን የ ንግግር ሳጥን ማሳያ እና ዋጋ ይመልሳል

አገባብ:


MsgBox (Prompt As String [,Buttons = MB_OK [,Title As String]]) As Integer

ደንቦች:

prompt: String expression displayed as a message in the dialog box. Line breaks can be inserted with Chr$(13).

title: String expression displayed in the title bar of the dialog. If omitted, the title bar displays the name of the respective application.

buttons: Any integer expression that specifies the dialog type, as well as the number and type of buttons to display, and the icon type. buttons represents a combination of bit patterns, that is, a combination of elements can be defined by adding their respective values:

የ ተሰየመ መደበኛ

የ ኢንቲጀር ዋጋ

መግለጫ

MB_OK

0

እሺ ቁልፍ ብቻ ማሳያ

MB_OKCANCEL

1

እሺ እና መሰረዣ ቁልፎች ማሳያ

MB_ABORTRETRYIGNORE

2

ማቋረጫ: እንደገና መሞከሪያ: እና መተው ቁልፎች ማሳያ

MB_YESNOCANCEL

3

አዎ: አይ እና መሰረዣ ቁልፎች ማሳያ

MB_YESNO

4

አዎ እና አይ ቁልፎች ማሳያ

MB_RETRYCANCEL

5

እንደገና መሞከሪያ እና መሰረዣ ቁልፎች ማሳያ

MB_ICONSTOP

16

የ ማስቆሚያ ምልክት ወደ ንግግር መጨመሪያ

MB_ICONQUESTION

32

የ ጥያቄ ምልክት ወደ ንግግር መጨመሪያ

MB_ICONEXCLAMATION

48

የ ቃለ አጋኖ ምልክት ወደ ንግግር መጨመሪያ

MB_ICONINFORMATION

64

የ መረጃ ምልክት ወደ ንግግር መጨመሪያ

128

የ መጀመሪያ ቁልፍ በ ንግግር ውስጥ እንደ ነባር ቁልፍ

MB_DEFBUTTON2

256

የ ሁለተኛ ቁልፍ በ ንግግር ውስጥ እንደ ነባር ቁልፍ

MB_DEFBUTTON3

512

የ ሶስተኛ ቁልፍ በ ንግግር ውስጥ እንደ ነባር ቁልፍ


ዋጋ ይመልሳል:

ኢንቲጀር

የ ተሰየመ መደበኛ

የ ኢንቲጀር ዋጋ

መግለጫ

IDOK

1

እሺ

IDCANCEL

2

መሰረዣ

IDABORT

3

ማቋረጫ

IDRETRY

4

እንደገና መሞከሪያ

IDIGNORE

5

መተው

IDYES

6

አዎ

IDNO

7

አይ


የ ስህተት ኮዶች:

5 ዋጋ የሌለው የ አሰራር ጥሪ

ለምሳሌ:


Sub ExampleMsgBox
Dim sVar As Integer
 sVar = MsgBox("Las Vegas")
 sVar = MsgBox("Las Vegas",1)
 sVar = MsgBox( "Las Vegas",256 + 16 + 2,"Dialog title")
 sVar = MsgBox("Las Vegas", MB_DEFBUTTON2 + MB_ICONSTOP + MB_ABORTRETRYIGNORE, "Dialog title")
End Sub

Please support us!