LibreOffice Basic IDE

ይህ ክፍል የሚገልጸው የ Basic IDE. አካል ነው

የ ማክሮስ እቃ መደርደሪያ

ማክሮስ እቃ መደርደሪያ ትእዛዝ ይዟል ለ መፍጠር: ማረሚያ: እና ማክሮስ ማስኬጃ

መስኮት መመልከቻ

የ መስኮት መመልከቻ እርስዎን የሚያስችለው ተለዋዋጭ ዋጋዎችን መመልከት ነው ፕቶግራም በሚፈጽም ጊዜ: እርስዎ ይግለጹ ተለዋዋጭ በ መስኮት መመልከቻ ውስጥ: ይጫኑ በ መመልከቻ ማስቻያ ተለዋዋጭ ለ መጨመር በ ዝርዝር ሳጥን ውስጥ እና ዋጋዎች ለማሳየት

መደርደሪያ መጥሪያ መስኮት (መጥሪያ)

መደርደሪያ መጥሪያ እርስዎን የሚያስችለው የ አሰራር እና ተግባሮች ሂደት መቆጣጠር ነው: ፕሮግራም በሚፈጽም ጊዜ: የ አሰራር እና ተግባሮች ሂደት የሚታየው ከ ታች እስከ ላይ ድረስ ነው በጣም የ ቅርብ ጊዜ አሰራር እና ተግባሮች መጥሪያ ከ ዝርዝር ከ ላይ በኩል

የ መጨረሻ ነጥቦች አስተዳዳሪ

ለ መጨረሻ ነጥቦች ምርጫ መወሰኛ

የ ፊደል ገበታ አቋራጭ በ Basic IDE

ትእዛዞች ከ አገባብ ዝርዝር በ ክፍል ማስቆሚያ ውስጥ

ማስገቢያ

ክፍል

ወደ አሁኑ መጻህፍት ቤት አዲስ ክፍል ማስገቢያ

ንግግር

ወደ አሁኑ መጻህፍት ቤት አዲስ ንግግር ማስገቢያ

ማጥፊያ

የተመረጠውን ክፍል ማጥፊያ

እንደገና መሰየሚያ

አሁን ያለውን ክፍል እንደገና መሰየሚያ

መደበቂያ

የ አሁኑን ክፍል መደበቂያ

ክፍሎች

መክፈቻ የ ማክሮስ ማደረጃ ንግግር

Please support us!