Tính năng LibreOffice Writer

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

LibreOffice Writer giúp bạn thiết kế và tạo những văn bản có thể bao gồm hình vẽ, bảng hay biểu đồ. Bạn cũng có thể lưu tài liệu dưới những định dạng khác nhau, bao gồm chuẩn OpenDocument (ODF), .doc của Microsoft Word hay HTML. Và bạn cũng có thể dễ dàng xuất tài liệu của bạn sang định dạng Portable Document Format (PDF).

Viết

LibreOffice Writer cho bạn có khả năng tạo cả tài liệu cơ bản, như bản ghi nhớ, Fax, lá thư, sơ yếu lý lịch và tài liệu đã trộn, lẫn tài liệu dài, phức tạp hay đa phần, cũng có thư tịch, bảng tham chiếu và chỉ mục.

LibreOffice Writer also includes such useful features as a spellchecker, a thesaurus, AutoCorrect, and hyphenation as well as a variety of templates for almost every purpose. You can also create your own templates using the wizards.

Thiết kế và Cấu trúc

LibreOffice cung cấp rất nhiều tùy chọn khác nhau để thiết kế tài liệu. Hãy dùng cửa sổ kiểu dáng và định dạng để tạo, gán và sửa đổi kiểu dáng cho đoạn văn, ký tự riêng, khung và trang. Hơn nữa, Bộ điều hướng giúp đỡ bạn di chuyển nhanh qua các tài liệu trên đĩa, cho bạn xem tài liệu trong ô xem phác thảo, và theo dõi những đối tượng bạn đã chèn vào tài liệu.

Bạn cũng có khả năng tạo các chỉ mục và bảng khác nhau trong tài liệu văn bản. Có thể xác định cấu trúc và diện mạo của những chỉ mục và bảng, tùy theo trường hợp riêng. Siêu liên kết và dấu nhớ động cho bạn nhảy trực tiếp tới mục tương ứng trong văn bản.

Xuất bản trên máy tính bằng LibreOffice Writer

LibreOffice Writer chứa nhiều công cụ xuất bản và vẽ trên máy tính, để giúp đỡ bạn tạo tài liệu có kiểu dáng chuyên nghiệp, như cuốn sách mỏng, bản tin và lời mời. Bạn có khả năng định dạng tài liệu có bố trí đa cột, khung văn bản, đồ họa, bảng, và các đối tượng khác nhau.

Phép tính

Tài liệu văn bản trong LibreOffice có một chức năng tính có sẵn thì giúp đỡ bạn thực hiện phép tính phức tạp hay liên kết hợp lý. Dễ tạo bảng trong tài liệu văn bản, để thi hành phép tính.

Tạo bản vẽ

Công cụ vẽ của LibreOffice Writer cho bạn có khả năng tạo bản vẽ, đồ họa, câu chú giải và các kiểu bản vẽ khác nhau một cách trực tiếp bên trong tài liệu văn bản.

Chèn đồ họa

Có thể chèn ảnh có các định dạng khác nhau vào trong văn bản, kể cả những ảnh dưới dạng JPG hay GIF. Ngoài ra, chức năng Bộ sưu tập cung cấp những hình ảnh tạo sẵn mà bạn có thể sử dụng, và Bộ sưu tập chữ nghệ thuật cho phép tạo những hiệu ứng đẹp mắt cho văn bản.

Giao diện ứng dụng linh hoạt

Giao diện chương trình được thiết kế để bạn có khả năng cấu hình nó tùy theo trường hợp riêng, gồm khả năng tùy biến các biểu tượng và trình đơn. Bạn có khả năng định vị các cửa sổ chương trình, như cửa sổ "Kiểu dáng và định dạng" hay "Bộ điều hướng", như là cửa sổ di động ở bất cứ nơi nào trên màn hình. Bạn cũng có thể neo một số cửa sổ ở biên của vùng làm việc.

Kéo và thả

Tính năng kéo và thả cho phép thao tác nhanh và hữu hiệu với các tài liệu văn bản trong LibreOffice. Chẳng hạn, có thể năng kéo và thả các đối tượng, như đồ họa từ Bộ sưu tập, từ vị trí này sang vị trí khác trong cùng một tài liệu, hoặc giữa các tài liệu LibreOffice đang mở.

Chức năng trợ giúp

Bạn có thể sử dụng hệ thống trợ giúp như là tham chiếu hoàn toàn về các ứng dụng LibreOffice, gồm những hướng dẫn về các công việc cả đơn giản lẫn phức tạp.