Funktioner i LibreOffice Writer

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Med LibreOffice Writer kan du formge och framställa dokument som innehåller grafik, tabeller eller diagram. Du kan sedan spara dokumenten i en mängd olika format, t.ex. standarden Open Document Format (ODF), Microsoft Word DOC eller HTML. Och du kan enkelt exportera ditt dokument till PDF (Portable Document Format).

Skriva

Du kan använda LibreOffice Writer för att skriva enklare dokument, till exempel PM, faxmeddelanden, brev, meritförteckningar och standardbrev, eller för att skapa långa och komplexa dokument med litteraturförteckningar, referenstabeller och sakregister.

LibreOffice Writer innehåller även nyttiga fynktioner som stavningskontroller, en synonymordbok, Autokorrigering och avstavning liksom ett urval av mallar för olika situationer. Du kan även skapa egna mallar med hjälp av de guider som finns.

Utforma och strukturera

I LibreOffice Writer finns många olika sätt att utforma dokument. Du kan använda fönstret Formatmallar och formatering för att skapa, använda och ändra formatmallar för stycken, enskilda tecken, ramar och sidor. Dessutom kan du använda fönstret Navigator för att snabbt ta dig mellan olika ställen i dokumentet eller för att läsa igenom texten i dispositionsläge och hålla reda på de olika objekt som finns i dokumentet.

Du kan också skapa olika register och tabeller i dokument. Du kan definiera strukturen och utseendet på sakregister och innehållsförteckningar så att de passar dina behov. Du kan använda aktiva hyperlänkar och bokmärken för att hoppa direkt till motsvarande ställen i texten.

Desktop Publishing med LibreOffice Writer

I LibreOffice Writer finns flera olika verktyg för sidlayout och grafik som du kan använda för att skapa dokument med mer avancerad formatering, t.ex. broschyrer, nyhetsbrev och inbjudningar. Du kan formatera dokumenten i flera spalter och med textramar, grafik, tabeller och andra objekt.

Göra beräkningar

I LibreOffice Writer finns en integrerad räknefunktion för dokument, med vilken du även kan utföra komplicerade beräkningar eller framställa logiska samband. Tabellen som behövs för beräkningar skapar du snabbt och enkelt i dokumentet.

Skapa teckningar

LibreOffice Writer innehåller ett ritverktyg som du kan använda för att skapa teckningar, bilder, förklaringar och andra typer av grafiska element direkt i texten.

Infoga grafik

Du kan infoga bilder med olika format i textdokument, inklusive grafik i JPG- eller GIF-format. Dessutom tillhandahåller Galleri en samling clip art-bilder och Fontwork-galleriet skapar slående effekter.

Flexibelt programgränssnitt

Programmets gränssnitt har utformats så att du ska kunna konfigurera det efter dina egna behov, även när det gäller att anpassa ikoner och menyer. En del programfönster, t.ex. fönstren Formatmallar och formatering samt Navigator, kan du placera som svävande fönster på skärmen. Vissa fönster kan du även förankra i arbetsområdets kant.

Dra-och-släpp

Med dra-och-släpp kan du snabbt och enkelt arbeta med text i LibreOffice Writer. Du kan t.ex. dra och släppa objekt, till exempel grafik från galleriet, från en plats till en annan i samma dokument, eller mellan olika LibreOffice-dokument.

Omfattande hjälpfunktioner

Använd det omfattande Hjälp-systemet om du behöver hjälp med något LibreOffice-program eller anvisningar för hur du utför såväl enkla som komplicerade aktiviteter.