Ana Belge ve Alt Belgelerle Çalışmak

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Bir ana belge çok bölümlü bir kitap gibi büyük belgeleri yönetmenize izin verir. Ana belge tekil LibreOffice Writer dosyaları için bir taşıyıcı olarak görünebilir. Tekil dosyalar alt-belge olarak adlandırılırlar.

Ana Belge Oluşturmak İçin

 1. Aşağıdakileri takip ederek yapabilirsiniz:
 • Dosya - Yeni - Ana Belge'yi seçin.
 • Var olan bir belgeyi açın ve Dosya - Gönder - Ana Belge Oluşturu seçin.
 1. Eğer yeni bir ana belge oluşturuyorsanız, Gezgindeki ilk girdi bir Metin girdisi olmalıdır. Bir önsöz yazın veya biraz metin girin. Bu ana belgede var olan bir biçemi düzenledikten sonra alt belgeleri görüntülerken değiştirilen biçemi görmenizi sağlar.
 2. Ana belgeler için Gezginde (otomatik açılmalı,değilse açmak için F5'e basın), Insert simgesine tıklayın ve basılı tutun ve aşağıdakilerden birini yapın:
 • Var olan bir belgeyi alt belge olarak eklemek için Dosyayı seçin, dahil etmek istediğiniz dosyayı konumlandırın ve sonra Tamamı tıklayın.
 • Yeni bir alt belge oluşturmak için Yeni Belgeyi seçin, dosya için bir isim girin ve sonra Kaydeti tıklayın.
 • Alt belgeler arasına metin eklemek için Metini seçin. Sonra metni yazın. Gezgindeki var olan bir metin girdisi yanına metin ekleyemezsiniz.
 1. Dosya - Kaydeti seçin.

Ana Belgeyi Düzenlemek İçin

Ana belgedeki alt belgeleri düzenlemek ve yeniden düzeltmek için Gezgini kullanın.

 • Düzenlemek maksadıyla bir alt belgeyi açmak için Gezginde alt belgenin adını çift tıklayın.
 • Ana belgeden bir alt belgeyi kaldırmak için Gezgin listesinde alt belgeyi sağ tıklayın ve Sili seçin. Alt belge silinmeyecektir, sadece Gezgindeki girdi kaldırılacaktır.
 • Ana belgeye metin eklemek için Gezgin listesinde bir ögeyi sağ tıklayın ve Ekle - Metini seçin. Ana belgede seçilen ögeden önce istediğiniz metni yazabileceğiniz bir metin bölümü eklenmiş olur. Gezginde var olan bir metin girdisi yanına metin ekleyemezsiniz.
 • Ana belgedeki alt belgeleri yeniden sıralamak için Gezgin listesinde bir alt belgeyi yeni bir konuma sürükleyin. Listeden de bir alt belge seçebilir ve Aşağı Taşı veya Yukarı Taşı simgesini tıklayabilirsiniz.
 • İçindekiler dizini gibi bir dizin eklemek için Gezgin listesinde sağ tıklayın ve sonra Ekle - Dizini seçin.
Simge
Ana belgedeki bir dizini güncellemek için Gezgindeki dizini seçin ve sonra Güncelle simgesini tıklayın.
Note.png Çerçeve veya resim gibi bir nesneyi ana belgeye eklerken nesneyi "sayfaya" sabitlemeyin. Bunun yerine Biçem - (Nesne Türü) - Tür sekme sayfasında "paragrafa" sabitleyin ve sonra nesnenin konum ilişkisini Yatay ve Dikey liste kutularında "Sayfanın Tümü" olarak ayarlayın.

Her Alt Belgeyi Yeni Bir Sayfada Başlatmak İçin

 1. Her alt belgenin aynı paragraf biçemini kullanan bir başlıkla başladığından emin olun, örnek; "Heading 1".
 2. Ana belgede Biçim - Biçemler ve Biçimlendirmeyi seçin ve Paragraf Biçemleri simgesini tıklayın.
 3. "Başlık 1"i sağ tıklayın ve Değiştiri seçin.
 4. Metin Akışı sekmesini tıklayın.
 5. Kesmeler alanında Ekleyi seçin ve sonra Tür kutusunda "Sayfa"yı seçin.
 6. Eğer her alt belgenin bir tek sayfada başlamasını istiyorsanız Sayfa Biçemiyleyi seçin ve kutuda "Sağ sayfa"yı seçin.
 7. Tamam'a tıklayın.

Bir Ana Belgeyi LibreOffice Metin Belgesi Olarak Dışa Aktarmak İçin

 1. Dosya - Dışa aktarı seçin.
 2. Dosya Biçimi listesinden bir metin belgesi dosya biçimi seçin ve Dışa Aktarı tıklayın.
Note.png Alt belgeler bölüm olarak dışa aktarılmış olacaktır. Eğer bölümsüz düz bir metin belgesi tercih ediyorsanız, korumayı iptal etmek ve bölümleri kaldırmak için Biçim - Bölümler yolunu kullanın.

Related Topics

Birkaç Belgeyi İçeren Dizinler

Ana belge kipinde Gezgin