Korzystanie z dokumentów głównych i podrzędnych

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Zastosowanie dokumentu głównego łączącego pojedyncze pliki LibreOffice programu Writer pozwala na zarządzanie dużymi dokumentami, takimi jak książki o wielu rozdziałach. Pojedyncze pliki są określane jako dokumenty podrzędne. Duży dokument, nad którym pracuje kilka osób także można podzielić na dokumenty podrzędne, a następnie dodać je do dokumentu głównego.

Tworzenie dokumentu głównego

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 • WybierzPlik - Nowy - Dokument Głowny.
 • Otwórz istniejący dokument i wybierz Plik - Wyślij - Utwórz Dokument Główny.
 1. Jeśli został utworzony nowy dokument główny, pierwszym wpisem w Nawigatorze powinien być wpis Tekst. Wpisz wstęp lub wprowadź dowolny tekst. Dzięki temu po edycji stylu istniejącego w dokumencie głównym zmieniony styl jest widoczny we wszystkich dokumentach podrzędnych.
 2. W Nawigatorze dokumentu głównego (powinien zostać otwarty automatycznie, jeśli nie, należy nacisnąć F5), należy kliknąć i przytrzymać ikonę Wstaw i wykonać jedną z następujących akcji:
 • Aby wystawić istniejący plik jako dokument podrzędny, wybierz Plik, zlokalizować plik, który ma być dołączony i następnie kliknąćOK.
 • Aby utworzyć nowy dokument podrzędny, wybierz Nowy dokument, wprowadź nazwę pliku i kliknij Zapisz.
 • Aby wstawić tekst pomiędzy podrzędne dokumenty, wybierz Tekst. Następnie wpisz tekst. Nie można wstawić tekstu obok istniejącego tekstu w Nawigatorze.
 1. Wybierz Plik - Zapisz.

Edycja dokumentu głównego

Do zmiany układu i edycji dokumentów podrzędnych w dokumencie głównym służy Nawigator.

 • Aby otworzyć dokument podrzędny do edycji, kliknij na nim dwukrotnie prawym przyciskiem myszy w Nawigatorze.
 • Aby usunąć dokument podrzędny z dokumentu głównego, kliknij na nim prawym przyciskiem myszy w Nawigatorze, a następnie wybierz Usuń. To polecenie nie spowoduje usunięcia pliku źródłowego.
 • Aby dodać tekst do dokumentu głównego, kliknij prawym przyciskiem myszy element w Nawigatorze, a następnie wybierz Wstaw - Tekst. Przed zaznaczonym elementem w dokumencie głównym zostanie umieszczona sekcja tekstowa pozwalająca na wprowadzenie żądanego tekstu.
 • Aby zmienić kolejność dokumentów podrzędnych w dokumencie głównym, przeciągnij dokument podrzędny w nowe miejsce na liście Nawigatora. Innym sposobem jest zaznaczenie dokumentu podrzędnego na liście, a następnie kliknięcie ikony Przenieś w dół lub Przenieś w górę.
 • Aby dodać do dokumentu głównego indeks, taki jak spis treści, kliknij prawym przyciskiem myszy dokument podrzędny w Nawigatorze, a następnie wybierz Wstaw - Indeks. Indeks zostanie wstawiony do dokumentu głównego przed zaznaczonym dokumentem podrzędnym.
Ikona
Aby zaktualizować indeks w dokumencie głównym, zaznacz indeks w Nawigatorze, a następnie kliknij ikonę Aktualizuj.
Note.png Po wstawieniu do dokumentu głównego obiektu, takiego jak ramka lub obraz, nie należy go zakotwiczać "do strony". Zamiast tego należy skorzystać z panelu Format - (rodzaj obiektu) - Typ i użyć zakotwiczenia "Do akapitu", a następnie w polach Poziomo i Pionowo ustawić pozycję obiektu w odniesieniu do "Całej strony".

Rozpoczęcie każdego dokumentu podrzędnego na nowej stronie

 1. Upewnij się, że każdy dokument podrzędny rozpoczyna się on nagłówka korzystającego z tego samego stylu akapitu, na przykład "Nagłówek 1".
 2. W dokumencie głównym wybierz Widok - Style i formatowanie, a następnie kliknij ikonę Style akapitu.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy styl "Nagłówek 1", a następnie wybierz Modyfikuj.
 4. Kliknij kartę Przepływ tekstu.
 5. W obszarze Podziały zaznacz pole wyboru Wstaw, a następnie w polu Typ wybierz opcję “Page”.
 6. Aby każdy dokument podrzędny rozpoczynał się na stronie nieparzystej, zaznacz pole wyboru Ze stylem strony, a następnie w polu wybierz opcję "Strona nieparzysta".
 7. Kliknij OK.

Eksport dokumentu głównego jako dokumentu tekstowego programu LibreOffice

 1. Wybierz Plik - Eksportuj.
 2. Z listy Format pliku wybierz format dokumentu tekstowego, a następnie kliknij opcję Eksportuj.
Note.png Dokumenty podrzędne zostaną wyeksportowane jako sekcje. Jeśli dokument ma zawierać zwykły tekst bez sekcji, wybierz opcję Format – Sekcje, aby wyłączyć ochronę i usunąć sekcje.

Related Topics

Indeksy obejmujące kilka dokumentów

Nawigator w trybie dokumentu głównego