Werken met hoofd- en subdocumenten

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Met een hoofddocument kunt u grote documenten beheren, zoals een boek met vele hoofdstukken. Het hoofddocument kan als een container voor afzonderlijke LibreOffice Writer-bestanden beschouwd worden. De afzonderlijke bestanden worden subdocumenten genoemd.

Een hoofddocument maken:

 1. U kunt het volgende doen:
 • Kies Bestand - Nieuw - Hoofddocument.
 • Kies Bestand - Verzenden - Hoofddocument maken.
 1. Als u een nieuw hoofddocument maakt, moet het eerste item in de Navigator een item Tekst zijn. Typ een introductie of voer wat tekst in. Zo wordt verzekerd dat nadat u een bestaand opmaakprofiel in het hoofddocument hebt bewerkt, u het gewijzigde opmaakprofiel ziet wanneer u de subdocumenten bekijkt.
 2. Klik in de Navigator voor hoofddocumenten (klik op F5, als deze niet automatisch geopend wordt) op het pictogram Invoegen en houd de muisknop ingedrukt. Voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:
 • Om een bestaand document in te voegen als subdocument, kiest u Bestand, lokaliseert u het bestand dat u wilt invoegen en klikt op OK.
 • Om een nieuw subdocument aan te maken, kiest u Nieuw document, typt u een bestandsnaam en klikt u vervolgens op Opslaan.
 • Om enige tekst tussen subdocumenten in te voegen, kiest u Tekst. Daarna voert u de tekst in. U kunt in de Navigator geen tekst naast een bestaande tekstinvoer invoeren.
 1. Kies Bestand - Opslaan.

Een hoofddocument bewerken:

Gebruik de Navigator om de subdocumenten in een hoofddocument opnieuw te schikken en te bewerken.

 • Wilt u een subdocument openen voor bewerking, dubbelklik dan met de rechtermuisknop op het subdocument in de Navigator.
 • Als u een subdocument uit het hoofddocument wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op het subdocument in de Navigator-lijst en kiest u Verwijderen. Het subdocument wordt niet verwijderd, alleen de ingang in de Navigator.
 • Wilt u tekst toevoegen in een Hoofddocument, klik dan met de rechtermuisknop op een item in de Navigatorlijst, en kies vervolgens Invoegen - Tekst. Er wordt een tekstsectie ingevoegd vóór het geselecteerde item in het hoofddocument. U kunt hier de gewenste tekst intypen. U kunt geen tekst invoegen naast een bestaand tekstitem in de Navigator.
 • Als u de volgorde van subdocumenten in een hoofddocument wilt wijzigen, sleept u een subdocument naar een nieuwe locatie in de Navigator-lijst. U kunt ook een subdocument in de lijst selecteren, en op het pictogram Omlaag of Omhoog klikken.
 • Wilt u een index (zoals een inhoudsopgave) toevoegen, klik dan met de rechtermuisknop in de Navigator-lijst en kies vervolgens Invoegen - Inhoudsopgave en registers.
Pictogram
Als u een index in een hoofddocument wilt bijwerken, selecteert u de index in de Navigator en klikt u op het pictogram Bijwerken.
Note.png Wanneer u een object als een frame of afbeelding in een hoofddocument invoegt, veranker het object dan niet aan de pagina. Stel in plaats daarvan de verankeringsoptie 'Aan alinea' in via Opmaak - (Objecttype) - Type op de tabpagina, en stel dan de positie van het object relatief aan "Hele pagina" in via de keuzelijsten Horizontaal en Verticaal.

Elk subdocument op een nieuwe pagina beginnen

 1. Zorg ervoor dat elk subdocument met een kop begint die hetzelfde alinea-opmaakprofiel gebruikt, bijvoorbeeld "Kop 1".
 2. Kies in het hoofddocument Beeld - Stijlen en opmaak en klik op het pictogram Alinea-opmaakprofielen.
 3. Klik met de rechtermuisknop op "Kop 1" en kies Wijzigen.
 4. Klik op de tab Tekstverloop.
 5. Selecteer, in het gebied Regeleinden, Invoegen, en selecteer dan “Pagina”in het vak Type.
 6. Als u elk subdocument op een oneven pagina wilt beginnen, kiest u Met pagina-opmaakprofiel en selecteert u vervolgens "Rechterpagina" in het vak.
 7. Klik op OK.

Een hoofddocument als een LibreOffice-tekstdocument exporteren

 1. Kies Bestand - Exporteren.
 2. Selecteer in de lijst Bestandsindeling een tekstbestandsindeling en klik op Exporteren.
Note.png De subdocumenten zullen als secties worden geëxporteerd. Gebruik Opmaak - Secties om de beveiliging uit te schakelen en secties te verwijderen, als u een tekstdocument zonder secties wilt.

Related Topics

Indices over meerdere documenten

Navigator in hoofdmodus