Antal ord

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Räknar antalet ord och tecken, med eller utan blanksteg, i den aktuella markeringen samt i dokumentet som helhet. Antalet hålls uppdaterat medan du skriver eller ändrar markeringen.

Hur görs ordräkning i LibreOffice?

Varje teckensträng mellan två blanksteg är i princip ett ord. Bindestreck, tabbar, radbrytningar och styckebrytningar är också ordavgränsare.

Ord med tankstreck eller ständigt synliga bindestreck, som till exempel plugin-program eller nästa/föregående, räknas som ett ord.

Orden kan vara en blandning av bokstäver, tal och specialtecken. Följande text räknas alltså som fyra ord: abc123 1.23 "$" http://www.exempel.com.

För att lägga till ett anpassat tecken som ordgräns väljer du Verktyg - Alternativ - LibreOffice Writer - Allmänt och lägg till tecknet i textrutan Övriga skiljetecken.

Välj Verktyg - Antal ord


Related Topics

Arkiv – Egenskaper – Statistik