Spremenljivke

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Spremenljiva polja dovoljujejo dodajanje dinamične vsebine v dokument. Npr. za ponoven zagon oštevilčevanja strani lahko uporabite spremenljivko.

Izberite Vstavi – Polje – Dodatna polja, nato zavihek Spremenljivke

Warning.png Uporabniško določena polja so na voljo samo v trenutnem dokumentu.

Vrsta

Našteje vrste polj, ki so na voljo. Za dodajanje polja v vaš dokument, kliknite vrsto polja, nato polje iz seznama Izberi in še Vstavi. Na voljo so naslednja polja:

Vrsta Opis
Nastavi spremenljivko Določi spremenljivko in njeno vrednost. Vrednost spremenljivke lahko spremenite s klikom pred polje spremenljivke, nato pa izberete Uredi – Polje.
Pokaži spremenljivko Vstavi trenutno vrednost spremenljivke, ki jo kliknete na seznamu Izbora .
DDE-polje V dokument vstavi DDE-povezavo, ki jo lahko posodabljate, kolikorkrat hočete pod določenim imenom.
Vstavi formulo Vstavi fiksno številko ali rezultat formule.
Vnosno polje Vstavi novo vrednost za spremenljivko ali uporabniško polje.

Vrednost spremenljivke v vnosnem polju je veljavna samo od tam, kjer je polje vstavljeno in naprej. Za spremembo vrednosti spremenljivke kasneje v dokumentu, vstavite še eno vnosno polje z enakim imenom, vendar z drugačno vrednostjo. Tako je vrednost uporabniškega polja globalno spremenjena.

Spremenljivke so prikazane v polju Izbor. Ko kliknete gumb Vstavi, se pojavi pogovorno oknoVnosno polje, kamor lahko vnesete novo vrednost ali pa dodatna besedila kot pripombo.

Obseg števil Vstavi samodejno oštevilčevanje za tabele, grafiko ali okvire besedila.
Nastavi spremenljivko strani V dokument vstavi sklicno točko, zatem pa se prične ponovno štetje strani. Izberite »vključi«, da vklopite sklicno točko, in »izključi«, da jo izklopite. Lahko vnesete tudi odmik, da se štetje strani prične z drugačno številko.
Pokaži spremenljivko strani Prikaže številko strani iz referenčne točke »Nastavi spremenljivko strani« v tem polju.
Uporabniško polje Vstavi skupno spremenljivko po meri. Lahko uporabite uporabniško polje, da določite spremenljivko za pogojno izjavo. Ko spremenite uporabniško polje, se vse pojavitve spremenljivke v dokumentu posodobijo.
Note.png Naslednja polja se lahko vstavijo le, če je na seznamu Vrsta izbrana ustrezna vrsta polja.

Oblika

Kliknite obliko, ki jo želite uporabiti za izbrano polje ali pa kliknite »Dodatne oblike« za določitev oblike po meri.

Za uporabniško določena polja kliknite obliko, ki jo želite uporabiti v seznamu Oblika ali pa kliknite »Dodatne oblike« za določitev oblike po meri.

Ime

Vnesite ime uporabniško določenega polja, ki ga želite ustvariti. Za nastavitev cilja kliknite »Nastavi sklic« v seznamu Vrsta, v polje vnesite ime in nato kliknite Vstavi. Za sklicevanje na ime cilja kliknite ime cilja v seznamu Izbor.

Vrednost

Vnesite vsebino, ki jo želite dodati uporabniško določenim poljem.

Na seznamu Oblika določite, ali se vrednost vstavi kot besedilo ali kot številka.

Izbor

Našteje polja, na voljo za vrsto polja, izbrano v seznamu Vrsta. Če želite vstaviti polje, kliknite polje s seznama in nato še Vstavi.

Tip.png Če želite hitro vstaviti polje s seznama, pritisnite krmilko in dvokliknite polje.

V dokumentu HTML sta na voljo dve dodatni polji za vrsto polja »Nastavi spremenljivko«: HTML_VKLJUČENO in HTML_IZKLJUČENO. Besedilo, ki ga vnesete v polje Vrednost se pretvori v značko za odprtje HTML (<Value>) ali za (</Value>) zaprtje, ko je datoteka shranjena kot dokument HTML, odvisno pa je od možnosti, ki jo izberete.

Tip.png Če dvakrat kliknete vnos, medtem ko držite pritisnjeno krmilko ali izberete želeno spremenljivko in pritisnete tipko za presledek, se takoj vstavi v dokument.

Formula

Ta možnost je na voljo, če je vrsta polja »Vstavi formulo« izbrana.

Sklic

Vnesite besedilo, za katerega želite, da se prikaže v polju. Če vstavljate polje ograde, vnesite besedilo, ki ga želite prikazati kot namig, ko miškin kazalec miruje v polju.

Odmik

Vnesite vrednost odmika, ki ga želite uporabiti za polje številke strani, npr. »+1«.

Nevidno

Skrije vsebino polja v dokumentu. Polje se vstavi kot majhen siv znak v dokumentu. Ta možnost je na voljo samo za vrste polj »Nastavi spremenljivko« in »Uporabniško polje«.

Oštevilčevanje po poglavjih

Nastavi možnosti za ponovno nastavitev številk poglavij.

Raven

Izberite naslov oz. nivo poglavja, kjer se prične ponovno oštevilčevanje v dokumentu.

Ločilo

Vnesite znak, ki ga želite uporabiti kot ločilo med naslovom in ravnmi poglavij.

Uporabi

Doda uporabniško določeno polje na seznamIzbora.

Ikona
Uporabi

Izbriši

Iz seznama izbora odstrani uporabniško določeno polje. Odstranite lahko samo tista polja, ki niso uporabljena v trenutnem dokumentu. Če želite iz seznama odstraniti polje, ki je uporabljeno v trenutnem dokumentu, najprej izbrišete vse pojavitve polja v dokumentu, nato pa ga odstranite iz seznama.

Ikona
Izbriši