Muuttujat

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Muuttujakentät mahdollistavat muuttuvan sisällön lisäämisen asiakirjaan. Esimerkiksi muuttujaa voidaan käyttää sivunumeroinnin palauttamiseen alkuarvoonsa.

Valitse Lisää - Kentät - Lisää kenttiä - Muuttujat -välilehti

Warning.png Käyttäjän määrittämät kentät ovat saatavilla vain käsiteltävässä asiakirjassa.

Tyyppi

Luettelossa on saatavilla olevat kenttien tyypit. Kentän lisäämiseksi asiakirjaan, napsautetaan kentän tyyppiä, napsautetaan kenttää Valitse-luettelossa ja napsautetaan sitten Lisää-painiketta. Seuraavat kentät ovat valittavissa:

Tyyppi Kuvaus
Määritä muuttuja Määritetään muuttuja ja sen arvo. Muuttujan arvo voidaan vaihtaa napsauttamalla muuttujakentän edessä ja valitsemalla sitten Muokkaa - Kenttä.
Näytä muuttuja Lisätään Valinta-luettelosta napsautetun muuttujan senhetkinen arvo.
DDE-kenttä Asiakirjaan lisätään DDE-linkki, joka voidaan tarvittaessa päivittää määritetyn nimen kautta.
Lisää kaava Lisätään vakioluku tai kaavan tulos.
Syöttökenttä Lisätään uusi arvo muuttujalle tai käyttäjäkentälle.

Syöttökentän muuttujan arvo on kelvollinen vain kentän lisäyskohdalla ja siitä eteenpäin. Muuttujan arvon muuttamiseksi myöhemmin asiakirjassa, lisätään toinen syöttökenttä samalla nimellä, mutta eri arvolla. Käyttäjänkentän arvojen muutokset ovat kuitenkin globaaleja.

Muuttujat ovat näkyvissä Valinta-kentässä. Kun Lisää-painiketta napsautetaan, Syöttökenttä-valintaikkuna tulee esille. Siinä voidaan antaa uusi arvo tai kirjoittaa lisäteksti huomautuksena.

Numeroalue Lisätään taulukoiden, grafiikan tai tekstikehysten automaattinen numerointi.
Määritä sivumuuttuja Asiakirjaan lisätään vertailupiste, jonka jälkeen sivunumerointi aloitetaan uudestaan. Valitaan "käytössä" vertailupisteen käyttämiseksi ja "ei käytössä" sen poistamiseksi käytöstä. Annettavissa on myös sivunumeroinnin siirtymä aloituksesta lukien.
Näytä sivumuuttuja Tässä kentässä näytetään sivunumero "Määritä sivumuuttuja" -vertailupisteestä lukien.
Käyttäjäkenttä Lisätään mukautettu globaalimuuttuja. Käyttäjäkenttää voidaan hyödyntää ehdollisten lausekkeiden muuttujan määrittämisessä. Kun käyttäjäkenttää muutetaan, kaikki muuttujan esiintymät asiakirjassa päivittyvät.
Note.png Seuraavat kentät ovat käytettävissä vain, jos niitä vastaava kenttätyyppi on valittuna Tyyppi-luettelossa.

Muotoilu

Napsautetaan valitussa kentässä käytettävää muotoilua tai napsautetaan "Lisämuotoilut"-riviä muotoilun mukauttamiseksi.

Käyttäjän määrittämille kentille napsautetaan käytettävää muotoilua Muotoilu-luettelosta tai napsautetaan "Lisämuotoilut"-riviä mukautetun muotoilun määrittämiseksi.

Nimi

Kirjoitetaan luotavan käyttäjän määrittämän kentän nimi. Kohteen asettamiseksi napsautetaan "Määritä viite" -riviä Tyyppi-luettelossa, kirjoitetaan nimi tässä ruudussa ja sitten napsautetaan Lisää-painiketta. Uuteen kohteeseen viittaamiseksi napsautetaan kohteen nimeä Valinta-luettelossa.

Arvo

Annetaan arvo, joka lisätään käyttäjäkenttään.

Muotoilu-luettelossa määritetään lisätäänkö arvo tekstinä vai numerona.

Valinta

Luettelossa on saatavilla olevat Tyyppi-luettelosta valitun kenttätyypin kentät. Kentän lisäämiseksi napsautetaan kenttää ja napsautetaan sitten Lisää-painiketta.

Tip.png Kenttä voidaan lisätä sujuvasti luettelosta painamalla Ctrl-näppäintä ja kaksoisnapsauttamalla kenttää.

HTML-asiakirjassa on saatavilla kaksi lisäkenttää "Määritä muuttuja" -kenttätyypille: HTML_ON ja HTML_OFF. Teksti, joka kirjoitetaan Arvo-ruutuun muunnetaan aloittavaksi HTML-muotoilukoodiksi (<Arvo>) tai päättäväksi HTML-muotoilukoodiksi (</Arvo>), kun tiedosto tallennetaan HTML-asiakirjana, valituista asetuksista riippuen.

Tip.png Jos merkintää kaksoisnapsautetaan samalla kun painetaan Ctrl-näppäintä tai valitaan mieleinen muuttuja ja painetaan välilyöntiä, merkintä lisätään välittömästi asiakirjaan.

Kaava

Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos "Lisää kaava" -kenttätyyppi on valittuna.

Viite

Kirjoitetaan teksti, jonka halutaan näkyvän kentässä. Jos ollaan lisäämässä paikkamerkkikenttää, kirjoitettu teksti näkyy vihjeenä, kun hiiren osoitin on kentässä.

Siirtymä

Annetaan poikkeutusarvo, jota käytetään sivunumerokentässä, esimerkiksi "+1".

Näkymätön

Kentän sisältö piilotetaan asiakirjassa. Kenttä lisätään kapeana harmaana merkkinä asiakirjaan. Tämä vaihtoehto on saatavilla vain "Määritä muuttuja" ja "Käyttäjäkenttä"-kenttätyypeille.

Numerointi luvuittain

Tehdään kappalenumeroinnin uudelleen aloittamisen asetukset.

Taso

Valitaan asiakirjan otsikko- tai lukutaso, josta numerointi aloitetaan uudestaan.

Erotin

Annetaan otsikko- tai lukutasoilla käytettävä erotinmerkki.

Käytä

Lisätään käyttäjän määrittämä kenttä Valinta-luetteloon.

Käytä-kuvake, jossa vihreä pukkimerkki
Käytä

Poista

Valintaluettelosta poistetaan käyttäjän määrittämä kenttä. Vain käsiteltävässä asiakirjassa käyttämättömiä kenttiä voidaan poistaa. Käsiteltävässä asiakirjassa käytössä olevien kenttien poistamiseksi luettelosta poistetaan ensin kyseisen kentän kaikki esiintymät asiakirjasta ja poistetaan sitten kenttä luettelosta.

Poistamiskuvake, jossa punainen rasti
Poista