Variable

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Variabelfelter lader dig tilføje dynamisk indhold til dit dokument. For eksempel kan du bruge en variabel til at nulstille sidenummereringen med.

Vælg fanen Indsæt - Felter - Flere felter - Variabler

Warning.png Brugerdefinerede felter er kun tilgængelige i det aktuelle dokument.

Type

Opremser de tilgængelige felttyper. For at føje et felt til dit dokument, skal du klikke på en felttype, klikke på et felt i listen Type, og så klikke på Indsæt. Følgende felter er tilgængelige:

Type Beskrivelse
Definer variabel Definerer en variabel og dens værdi. Du kan ændre værdien af en variabel ved at klikke foran variabelfeltet, og derefter vælge Rediger - Felt.
Vis variabel Indsætter den aktuelle værdi af variablen, som du klikker i Udvalgslisten.
DDE-felt Indsætter et DDE-link i dokumentet, som du kan opdatere, så ofte som du vil, gennem det tildelte navn.
Indsæt formel Indsætter et fast tal eller resultatet af en formel.
Indtastningsfelt Indsætter en ny værdi for en variabel eller et brugerdefineret felt.

Værdien af en variabel i et indtastningsfelt gælder kun fra det sted, hvor feltet er indsat og fremefter. For at ændre variablens værdi senere i dokumentet, skal du indsætte et andet indtastningsfelt med samme navn, men med en anden værdi. Værdien af et brugerdefineret felt ændres dog globalt.

Variablene er vist i feltet Udvalg. Når du klikker knappen Indsæt, vil dialogen Indtastningsfelt fremkomme, hvor du kan indtaste den nye værdi eller yderligere tekst som en bemærkning.

Sekvensnummerering Indsætter automatisk nummerering for tabeller, grafik eller tekstrammer.
Definer sidevariabel Indsætter et referencepunkt i dokumentet, hvorefter sideantallet genstarter. Marker "aktiveret" for at aktivere referencepunktet, og "deaktiver" for at deaktiver det. Du kan også indtaste en forskydning for at starte sidetallet ved et andet tal.
Vis sidevariabel Viser sideantallet fra referencepunktet "Definer sidevariabel" i dette felt.
Brugerdefineret felt Indsætter en brugerdefineret global variabel. Du kan bruge brugerfeltet til at definere en variabel for en betingelsessætning. Når du ændrer et brugerdefineret felt, vil alle forekomster af variablen i dokumentet blive opdateret.
Note.png De følgende felter kan kun indsættes, hvis den tilsvarende felttype er valgt i Type.

Format

Klik på det format, som du vil bruge til det valgte felt, eller klik på "Flere formater" for at definere et brugerdefineret format.

For brugerdefinerede felter, klik det format, som du vil bruge i listen Formater, eller klik "Yderligere formater" for at definere et brugerdefineret format.

Navn

Indtast navnet på det brugerdefinerede felt, som du vil oprette. For at sætte et mål skal du klikke på "Sæt henvisning" i listen Type, skrive et navn i denne boks og så klikke på Indsæt. For at henvise til det nye mål skal du klikke på målnavnet i listen Udvalg.

Værdi

Indtast det indhold, som du vil føje til et brugerdefineret felt.

Angiv i listen Formater, om værdien bliver indsat som tekst eller som et tal.

Markering

Opremser de tilgængelige felter for felttypen, der er valgt i Type. For at indsætte et felt, klik på feltet, og klik så på Indsæt.

Tip.png For hurtigt at indsætte et felt fra listen, hold Ctrl nede og dobbeltklik i feltet.

I et HTML-dokument er to ekstra felter tilgængelige for felttypen:"Definer variabel": HTML_ON og HTML_OFF. Teksten, som du indtaster i feltet Værdi, bliver konverteret til et åbnende HTML -mærke (<Værdi>) eller til et lukkende HTML (</Værdi>) mærke når filen er gemt som et HTML-dokument, afhængigt af indstillingen som du vælger.

Tip.png Hvis du dobbeltklikker på et element, mens du holder Ctrl-tasten nede, eller vælger den ønskede variabel og trykker på mellemrumstasten, vil det straks blive indsat i dit dokument.

Formel

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis felttypen "Indsæt formel" er valgt.

Henvisning

Skriv den tekst, som du vil vise i feltet. Hvis du indsætter et pladsholderfelt, så skriv den tekst, som du vil vise som et hjælpetip, når du lader musemarkøren blive over feltet.

Forskydning

Indtast forskydningsværdien, som du vil anvende på et sidenummerfelt, for eksempel "+1".

Usynlig

Skjuler feltindholdet i dokumentet. Feltet bliver indsat som en tynd grå markering i dokumentet. Denne indstilling er kun tilgængelig for felttyperne "Definer variabel" og "Brugerdefineret felt".

Kapitelnummerering

Definerer indstillingerne for nulstilling af kapitelnumre.

Niveau

Vælg overskriften eller kapitelniveauet ved hvilken nummereringen skal genstartes i dokumentet.

Skilletegn

Skriv tegnet, som du vil benytte som skilletegn mellem overskrifts- eller kapitelniveauerne.

Anvend

Tilføjer det brugerdefinerede felt til Udvalgslisten.

Ikon
Anvend

Slet

Fjerner det brugerdefinerede felt fra udvalgslisten. Du kan kun fjerne felter, som ikke bliver brugt i det aktuelle dokument. For at fjerne et felt, som bliver brugt i det aktuelle dokument, fra listen, slet første alle tilfælde af feltet i dokumentet, fjern det derefter fra listen.

Ikon
Slet