Variables

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Els camps de variable us permeten afegir continguts dinàmics al document. Per exemple, podeu utilitzar una variable per reinicialitzar la numeració de pàgines.

Trieu la pestanya Insereix - Camps - Més camps - Variables

Warning.png Els camps definits per l'usuari només estan disponibles en el document actual.

Tipus

Llista els tipus de camp disponibles. Per afegir un camp al document, feu clic en un tipus de camp, feu clic en un dels camps de la llista Selecciona i, a continuació, feu clic a Insereix. Estan disponibles els camps següents:

Tipus Descripció
Defineix la variable Defineix una variable i el seu valor. Podeu canviar el valor de la variable fent clic davant del camp variable i, a continuació, triar Edita ▸ Camp.
Mostra la variable Insereix el valor actual de la variable sobre la qual feu clic a la llista Selecció.
Camp DDE Insereix un enllaç DDE en el document, el qual podreu actualitzar sempre que vulgueu a través del nom assignat.
Insereix una fórmula Insereix un nombre fix o el resultat d'una fórmula.
Camp d'entrada Insereix un valor nou per a una variable o un Camp d'usuari.

El valor d'una variable en un camp d'entrada només és vàlid des d'on s'ha inserit el camp cap endavant. Per canviar el valor de la variable posteriorment en el document, inseriu un altre camp d'entrada amb el mateix nom, però amb un valor diferent. Al contrari, el valor d'un Camp d'usuari es canvia per complet.

Les variables es mostren en el camp Selecció. Quan feu clic al botó Insereix, apareix el diàleg Camp d'entrada, on podeu introduir un valor nou o text addicional com a comentari.

Interval numèric Insereix numeració automàtica per a taules, gràfics o marcs de text.
Defineix la variable de pàgina Insereix un punt de referència en el document, després del qual es reinicia el recompte de pàgines. Seleccioneu "actiu" per habilitar el punt de referència, i "inactiu" per inhabilitar-ho. També podeu introduir un desplaçament per iniciar el recompte de pàgines en un nombre diferent.
Mostra la variable de pàgina Mostra el nombre de pàgines des del punt de referència "Defineix la variable de pàgina" fins a aquest camp.
Camp d'usuari Insereix una variable global personalitzada. Podeu utilitzar el Camp d'usuari per definir una variable per a una expressió de condició. Quan canvieu un camp Usuari, s'actualitzen totes les instàncies de les variables del document.
Note.png Els camps següents només es poden inserir si se selecciona el tipus de camp corresponent a la llista Tipus.

Format

Feu clic en el format que voleu aplicar al camp seleccionat, o bé feu clic a "Formats addicionals" per definir un format personalitzat.

Per als camps definits per l'usuari, feu clic en el format que voleu aplicar a la llista Format, o feu clic a "Formats addicionals" per definir un format personalitzat.

Nom

Escriviu el nom del camp definit per l'usuari que voleu crear. Per establir un objectiu, feu clic a "Estableix referència" a la llista Tipus, escriviu el nom en aquest quadre, i feu clic a Insereix. Per referenciar un objectiu nou, feu clic al nom de l'objectiu a la llista Selecció.

Valor

Introduïu el contingut que voleu afegir als camps definits per l'usuari.

A la llista Format, definiu si el valor s'insereix com a text o com a nombre.

Selecció

Llista els camps disponibles per al tipus de camp seleccionat a la llista Tipus. Per inserir un camp, feu clic en el camp i, a continuació, feu clic a Insereix.

Tip.png Per inserir ràpidament un camp de la llista, manteniu premut Ctrl i feu doble clic al camp.

En un document HTML hi ha dos camps addicionals disponibles per al tipus de camp "Defineix la variable": HTML_ON i HTML_OFF. El text que introduïu en el quadre Valor es converteix en una etiqueta (<Valor>) d'obertura HTML o en un (</Valor>) de tancament HTML.

Tip.png Si feu doble clic a una entrada mentre manteniu premuda la tecla Ctrl o seleccioneu la variable desitjada i premeu la barra espaiadora, s'insereix immediatament en el document.

Fórmula

Aquesta opció només està disponible si el tipus de camp "Insereix una fórmula" està seleccionat.

Referència

Escriviu el text que voleu visualitzar en el camp. Si esteu inserint un camp d'espai reservat, escriviu el text que voleu visualitzar com a indicador d'ajuda quan passeu la busca del ratolí sobre el camp.

Desplaçament

Introduïu el valor de desplaçament que voleu aplicar a un camp de número de pàgina, per exemple "+1".

Invisible

Amaga el contingut del camp en el document. El camp s'insereix com una marca gris i fina en el document. Aquesta opció només està disponible per als tipus de camp "Defineix la variable" i "Camp d'usuari".

Numeració de capítols

Defineix les opcions per reinicialitzar els números de capítol.

Nivell

Trieu l'encapçalament o el nivell del capítol en què voleu reiniciar la numeració en el document.

Separador

Escriviu el caràcter que voleu utilitzar com a separador entre l'encapçalament o els nivells de capítol.

Aplica

Afegeix el camp definit per l'usuari a la llista Selecció.

Icona
Aplica

Suprimeix

Elimina el camp definit per l'usuari de la llista de selecció. Només podeu eliminar camps que no s'utilitzen en el document actual. Per eliminar un camp de la llista que s'utilitza en el document actual, primer suprimiu tots els exemples del document i, a continuació, suprimiu-lo de la llista.

Icona
Suprimeix