Nie chroń

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Usuwa ochronę komórek dla wszystkich wybranych komórek w bieżącej tabeli.

W menu kontekstowym komórki wybierz polecenie Komórka - Nie chroń

Otwórz menu kontekstowe w Nawigatorze tabel

Aby usunąć ochronę kilku tabel jednocześnie, zaznacz je i naciśnij klawisze Ctrl+Shift+T. Aby jednocześnie usunąć ochronę wszystkich tabel w dokumencie, kliknij w dowolnym miejscu dokumentu i naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Shift+T.

Tip.png Ochronę komórek tabeli można także usunąć za pomocą Nawigatora.