Verktygsrader

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

I det här avsnittet finns en översikt över de symbollister som är tillgängliga i LibreOffice Writer. Den här översikten beskriver standardkonfigurationen för ikonrader i LibreOffice.

Verktygsraden Textobjekt

Innehåller formateringskommandon för text i ritobjekt. Verktygsraden Textobjekt visas när du dubbelklickar inne i ett ritobjekt.

Verktygsraden Punktuppställningstecken

Numreringsobjektraden använder du för att ändra strukturen på numrerade stycken, till exempel ordningen på styckena och de olika styckenivåernas definition.

Verktygsraden Egenskaper för ritobjekt

Verktygsraden Egenskaper för ritobjekt finns i Writer och Calc. Välj Visa – Verktygsrader – Egenskaper för ritobjekt. Kontrollerna blir tillgängliga när ett ritobjekt markeras. Olika ikoner visas beroende på om det är ett dokument eller ett kalkylblad.

Verktygsraden Tabell

Tabellobjektraden innehåller funktioner som du använder när du arbetar med tabeller. Den visas när du ställer markören i en tabell.

Verktygsraden OLE-objekt

Verktygsraden OLE-objekt visas när objekt är markerade, och innehåller de viktigaste funktionerna för att formatera och placera objekt.

Verktygsraden Ram

Om du har markerat en ram visas verktygsraden Ram som innehåller de vanligaste funktionerna för att formatera och placera ramar.

Verktygsraden Ritverktyg

Verktygsraden Ritverktyg innehåller vanliga redigeringsverktyg. Om du klickar på pilen bredvid en ikon öppnas en verktygsrad med ytterligare kommandon.

Verktygsraden Bild

På verktygsraden Bild finns funktioner för att formatera och placera den markerade bitmappsgrafiken.

Verktygsraden Formatering

Textobjektraden innehåller i textinmatningsläge flera funktioner för att formatera text.

Formellist

Med verktygsraden Formel kan du skapa och lägga in beräkningar i ett dokument. Om du vill aktivera verktygsraden Formel trycker du på F2.

Linjaler

Linjalerna visar sidans mått, markeringar för tabbar, indrag, marginaler och kolumner. Dessa kan du kan ändra genom att använda musen på linjalerna.

Tabelldatarad

Kontrollera datavyn med verktygsraden Tabelldata.

Förhandsgranskning

Förhandsgranskningslisten visas om det aktuella dokumentet visas i förhandsgranskningsläge.

Statuslisten

Statusraden innehåller information om dokumentet och olika knappar med specialfunktioner.

Classification Bar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File -> Properties, Custom fields tab) to store the classification policy as document metadata.

Go to menu View -> Toolbars and select Classification


Related Topics


Infoga

Verktygsraden innehåller olika funktioner för att infoga ramar, grafik, tabeller och andra objekt.

Standardrad

Standardraden finns i alla LibreOffice-program.