Werkbalken

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Dit gedeelte geeft een overzicht van de beschikbare werkbalken inLibreOffice Writer. In dit overzicht wordt de standaardwerkbalkconfiguratie voor LibreOffice beschreven.

Tekstobjectbalk

Bevat opdrachten voor het opmaken van tekst die is opgenomen in een tekenobject. De werkbalk Tekstobject verschijnt wanneer u dubbelklikt in een tekenobject.

Werkbalk Nummering/opsommingstekens

De werkbalk Nummering/opsommingstekens bevat functies voor het wijzigen van de structuur van genummerde alinea's, waaronder het wijzigen van de volgorde van deze alinea's en het instellen van verschillende niveaus.

Werkbalk Eigenschappen tekenobjecten

U kunt de werkbalk Eigenschappen tekenobjecten zien in Writer en Calc. Selecteer het menu Beeld - Werkbalken - Eigenschappen tekenobjecten. De besturingselementen worden ingeschakeld als een tekenobject is geselecteerd. U zult standaard enkele verschillende pictogrammen zien, afhankelijk van het feit of het huidige document een tekstdocument is of een werkblad.

Werkbalk Tabel

De werkbalk Tabelbevat functies die u kunt gebruiken wanneer u met tabellen werkt. Deze werkbalk verschijnt wanneer u de cursor in een cel van een tabel plaatst.

Werkbalk OLE-object

De werkbalk OLE-object verschijnt als er objecten zijn geselecteerd en bevat de belangrijkste functies voor de opmaak en positionering van objecten.

Framebalk

Wanneer een frame geselecteerd is, biedt de werkbalk Frame de belangrijkste functies voor de opmaak en positionering van het frame.

Werkbalk Tekening

De werkbalk Tekening bevat veelgebruikte functies voor bewerken. Klik op de pijl naast een pictogram om een werkbalk met extra opdrachten te openen.

Werkbalk Afbeeldingen

De werkbalk Afbeelding bevat functies voor het opmaken en positioneren van geselecteerde bitmap-afbeeldingen.

Werkbalk Opmaak

De balk Opmaak bevat verschillende tekstopmaakfuncties.

Werkbalk Formule

Met behulp van de Formulebalk kunt u berekeningen maken en invoegen in een tekstdocument. Druk op F2 om de Formulebalk te activeren.

Linialen

Linialen tonen niet alleen de afmetingen van de pagina, maar duiden tevens de positie van tabs, inspringingen, randen en kolommen aan. U kunt die alle door middel van de muis wijzigen.

Werkbalk Tabelgegevens

Gebruik de werkbalk Tabelgegevens om de gegevensweergave te regelen.

Afdrukvoorbeeld

De werkbalk Afdrukvoorbeeld verschijnt wanneer u het huidige document in de mode Afdrukvoorbeeld bekijkt.

Statusbalk

De statusbalk bevat informatie over het huidige document en biedt verscheidene knoppen met speciale functies.

Classificatiebalk

De werkbalk Classificatie biedt hulpmiddelen om de omgang met documenten te beveiligen.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File -> Properties, Custom fields tab) to store the classification policy as document metadata.

Go to menu View -> Toolbars and select Classification


Related Topics


Invoegen

De werkbalk bevat verschillende functies voor het invoegen van frames, afbeeldingen, tabellen en andere objecten.

Werkbalk Standaard

De werkbalk Standaard is in alle LibreOffice-toepassingen beschikbaar.