Verktøylinjer

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Denne delen gir en oversikt over de tilgjengelige verktøylinjene i LibreOffice Writer. Dette er en oversikt over standardoppsettet til verktøylinjene i LibreOffice.

Tekstobjektlinja

Inneholder formateringskommandoer for tekst inni tegneobjekter. Verktøylinja Tekstobjekt blir vist når du dobbeltklikker inni et tegneobjekt.

Verktøylinja for punkter og nummerering

Verktøylinja Punkter og nummerering inneholder funksjoner for å endre på strukturen i nummererte avsnitt, som for eksempel å endre på rekkefølgen eller velge ulike avsnittsnivåer.

Verktøylinja «Egenskaper for tegneobjekter»

Du kan se verktøylinja Egenskaper for tegneobjekter i Writer og Calc. Velg menyen Vis → Verktøylinjer → Egenskaper for tegneobjekter. Kontrollelementene er tilgjengelige nå er tegneobjekt er valgt. Som standard vil forskjellige knapper vises, avhengig av om det er et tekstdokument eller et regneark.

Verktøylinja «Tabell»

Verktøylinja Tabell inneholder funksjoner for arbeid med tabeller. Verktøylinja blir vist når du flytter skrivemerket til en tabell.

OLE-objektlinje

Verktøylinja OLE-objekt blir vist når et objekt er valgt. Verktøylinja inneholder de viktigste funksjonene for formatering og plassering av objekter.

Rammelinja

Når en ramme er valgt, viser verktøylinja Ramme de viktigste funksjonene for formatering og plassering av ramma.

Tegnelinja

Verktøylinja Tegning inneholder ofte brukte redigeringverktøy. Klikk på pila siden av en knapp for å åpne verktøylinja som inneholder flere kommandoer.

Bildelinje

Bildelinja inneholder funksjoner for formatering og plassering av valgte punktbilder.

Formateringslinja

Formateringslinja inneholder flere funksjoner for tekstformatering.

Formellinja

Med Formellinja kan du lage regnestykker som du kan sette inn i et tekstdokument. Trykk «F2» for å vise Formellinja.

Linjaler

Linjaler viser størrelsesforholdene til siden, samt posisjonen til tabulatorer, innrykk, kantlinjer og spalter. Du kan endre alle disse posisjonene på linjalene ved hjelp av musepekeren.

Tabelldatalinja

Bruk tabelldatalinja til å styre hvordan data vises.

Forhåndsvis utskrift

Verktøylinja for forhåndsvisning av siden åpnes når du forhåndsviser et dokument.

Statuslinja

Statuslinja viser informasjon om dokumentet, og inneholder ulike knapper med egne funksjoner.

Klassifikasjonslinje

Klassifikasjonslinjen inneholder verktøy som sikrer håndteringen av dokumentet

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File -> Properties, Custom fields tab) to store the classification policy as document metadata.

Go to menu View -> Toolbars and select Classification


Related Topics


Sett inn

Verktøylinja inneholder funksjoner for å sette inn rammer, bilder, tabeller og andre objekter.

Standardlinja

Standardlinja er tilgjengelig i alle LibreOffice-programmer.