Γραμμές εργαλείων

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Αυτή η ενότητα παρέχει μια προεπισκόπηση των διαθέσιμων γραμμών εργαλείων στο LibreOffice Writer. Αυτή η σύνοψη περιγράφει τη διαμόρφωση της προεπιλεγμένης γραμμής εργαλείων για το LibreOffice.

Γραμμή αντικειμένου κειμένου

Περιέχει εντολές μορφοποίησης για το κείμενο που περιέχεται σε ένα αντικείμενο σχεδίασης. Η γραμμή Αντικείμενο κειμένου εμφανίζεται όταν κάνετε διπλό κλικ μέσα σε ένα αντικείμενο σχεδίασης.

Γραμμή εργαλείων Κουκίδες και αρίθμηση

Η γραμμή εργαλείων Κουκίδες και αρίθμηση περιλαμβάνει λειτουργίες τροποποίησης της δομής των αριθμημένων παραγράφων, καθώς και αλλαγής της σειράς των παραγράφων και του ορισμού διαφορετικών επιπέδων παραγράφου.

Γραμμή ιδιοτήτων αντικειμένου σχεδίασης

Μπορείτε να δείτε τη γραμμή ιδιοτήτων του αντικειμένου σχεδίασης στο Writer και Calc. Επιλέξτε το μενού Προβολή - γραμμές εργαλείων - ιδιότητες αντικειμένου σχεδίασης. Οι έλεγχοι ενεργοποιούνται όταν επιλέγεται το αντικείμενο σχεδίασης. Βλέπετε περισσότερα διαφορετικά εικονίδια από προεπιλογή, εάν το τρέχον έγγραφο είναι έγγραφο κειμένου ή λογιστικό φύλλο.

Γραμμή πίνακα

Η γραμμή εργαλείων Πίνακας περιέχει λειτουργίες που χρειάζεστε όταν εργάζεστε με πίνακες. Εμφανίζεται μόλις μετακινήσετε το δείκτη μέσα σε έναν πίνακα.

Γραμμή αντικειμένου OLE

Η γραμμή Αντικείμενο OLE εμφανίζεται όταν επιλέγονται αντικείμενα και περιλαμβάνει τις πιο απαραίτητες λειτουργίες μορφοποίησης και τοποθέτησης αντικειμένων.

Γραμμή πλαισίου

Όταν έχει επιλεγεί ένα πλαίσιο, η γραμμή Πλαίσιο παρέχει τις πιο σημαντικές λειτουργίες για την μορφοποίηση και τοποθέτηση του πλαισίου.

Γραμμή σχεδίασης

Η γραμμή Σχεδίαση περιέχει τα συχνά χρησιμοποιημένα εργαλεία επεξεργασίας. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα σε ένα εικονίδιο για να ανοίξετε μια γραμμή εργαλείων που περιέχει τις πρόσθετες εντολές.

Εργαλειοθήκη εικόνας

Η εργαλειοθήκη Εικόνα περιέχει λειτουργίες για τη μορφοποίηση και τοποθέτηση των επιλεγμένων εικόνων.

Γραμμή μορφοποίησης

Η Γραμμή μορφοποίησης περιέχει διάφορες λειτουργίες μορφοποίησης κειμένου.

Γραμμή τύπου

Η γραμμή Τύπος επιτρέπει τη δημιουργία και εισαγωγή υπολογισμών σε ένα έγγραφο κειμένου. Για την ενεργοποίηση της γραμμής Τύπος, πιέστε το πλήκτρο F2.

Χάρακες

Οι χάρακες δεν εμφανίζουν μόνο τις διαστάσεις της σελίδας, αλλά υποδεικνύουν τη θέση των στηλοθετών, των εσοχών, των περιγραμμάτων και των στηλών, τα οποία μπορείτε να τροποποιήσετε πάνω στους χάρακες χρησιμοποιώντας το ποντίκι.

Γραμμή δεδομένων πίνακα

Χρησιμοποιήστε τη γραμμή εντολών πίνακας δεδομένων για να ελέγξετε την προβολή δεδομένων.

Προεπισκόπηση εκτύπωσης

Η γραμμή Προεπισκόπηση εκτύπωσης εμφανίζεται όταν προβάλλετε το τρέχον έγγραφο στη λειτουργία προεπισκόπησης εκτύπωσης.

Γραμμή κατάστασης

Η Γραμμή κατάστασης περιέχει πληροφορίες για το τρέχον έγγραφο και προσφέρει διάφορα πλήκτρα με ειδικές λειτουργίες.

Γραμμή διαβάθμισης

Η γραμμή Διαβάθμισης περιέχει εργαλεία για να βοηθήσουν τον ασφαλή χειρισμό εγγράφων.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File -> Properties, Custom fields tab) to store the classification policy as document metadata.

Go to menu View -> Toolbars and select Classification


Related Topics


Εισαγωγή

Η εργαλειοθήκη περιέχει διάφορες λειτουργίες για εισαγωγή πλαισίων, γραφικών, πινάκων και άλλων αντικειμένων.

Βασική γραμμή εργαλείων

Η Βασική γραμμή εργαλείων είναι διαθέσιμη σε κάθε εφαρμογή του LibreOffice .