Værktøjslinjer

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Denne sektion giver et overblik over de tilgængelige værktøjslinjer i LibreOffice Writer.Dette overblik beskriver standard værktøjslinjekonfiguration til LibreOffice.

Tekstobjektlinje

Indeholder formateringskommandoer for tekst, der er indeholdt i et tegneobjekt. Værktøjslinjen Tekstobjekt fremkommer, når du dobbeltklikker inde i et tegneobjekt.

Punktopstillingslinjen

Punktopstillingslinjen indeholder funktioner til at modificere strukturen af et nummereret afsnit, herunder ændre rækkefølgen af afsnit og angive forskellige afsnitsniveauer.

Tegneobjektegenskabslinje

Du kan se linjen Tegneobjektegenskaber i Writer og Calc. Vælg menuen Vis - Værktøjslinjer - Tegneobjektegenskaber. Funktionerne bliver aktiveret når du markerer et tegneobjekt. Du ser lidt forskellige funktioner i linjen alt efter om du ser linjen i et tekstdokument eller i et regneark.

Tabellinje

Tabellinjen indeholder funktioner, som du har brug for, når du arbejder med tabeller. Den fremkommer, når du flytter markøren ind i en tabel.

OLE-Objektlinje

Værktøjslinjen OLE-objekt fremkommer, når der er valgt objekter, og den indeholder de vigtigste funktioner for formatering og placering af objekter.

Rammelinje

Når en ramme er valgt, giver Rammelinjen de vigtigste funktioner for formatering og placering af rammen.

Værktøjslinjen Tegning

Værktøjslinjen Dispositionsvisning indeholder de hyppigst anvendte redigeringsværktøjer. Klik på pilen ved siden af et ikon for at åbne en værktøjslinje, som indeholder yderligere kommandoer.

Værktøjslinjen Billede

Værktøjslinjen Billede består af funktioner til formatering og placering af markerede bitmap billeder.

Formateringslinje

Formateringslinjen indeholder flere tekstformateringsfunktioner.

Formellinje

Værktøjslinjen Formel giver dig mulighed for at oprette og indsætte beregninger i et tekstdokument. For at aktivere værktøjslinjen Formel skal du trykke på F2.

Linealer

Linealer viser sidens dimensioner og placeringen af tabulatorer, indrykninger, kanter og kolonner. Du kan ændre alle disse på linealerne ved brug af musen.

Tabeldatalinjen

Brug Tabeldatalinjen til at kontrollere datavisningen.

Vis udskrift

Værktøjslinjen Vis udskrift fremkommer, når du ser en udskriftsvisning af det aktuelle dokument.

Statuslinje

Statuslinjen indeholder information om det aktuelle dokument og tilbyder forskellige knapper med specielle funktioner.

Klassificeringslinje

Klassificeringslinjen indeholder værktøjer til at sikre dokumenthandlinger.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File -> Properties, Custom fields tab) to store the classification policy as document metadata.

Go to menu View -> Toolbars and select Classification


Related Topics


Indsæt

Værktøjslinjen indeholder funktioner til at indsætte rammer, grafik, tabeller og andre objekter.

Standardlinje

Standardlinjen er tilgængelig i alle LibreOffice-programmer.