Ленти с инструменти

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Този раздел съдържа преглед на лентите с инструменти, налични в LibreOffice Writer. Този обзорен раздел описва подразбираната конфигурация на лентите с инструменти в LibreOffice.

Лента Текстов обект

Съдържа команди за форматиране на текст, който се съдържа в графични обекти. Лентата Текстов обект се появява, когато щракнете двукратно в графичен обект.

Лента Водачи и номерация

Лентата Водачи и номерация съдържа функции за промяна на структурата на номерирани абзаци, включително промяна на реда на абзаците и дефиниране на различни нива на абзаци.

Лента Свойства на графичен обект

Лентата Свойства на графичен обект присъства в Writer и Calc. Изберете от менюто „Изглед - Ленти с инструменти - Свойства на графичен обект“. Елементите за управление стават достъпни, когато бъде избран графичен обект. По подразбиране някои от иконите ще се различават според това дали текущият документ е текстов или електронна таблица.

Лента Таблица

Лентата Таблица съдържа функциите, от които имате нужда от при работа с таблици. Тя се появява, когато преместите курсора върху таблица.

Лента OLE обект

Лентата OLE обект се появява, когато бъдат избрани обекти, и съдържа най-важните функции за форматиране и позициониране на обекти.

Лента Рамка

Когато е избрана рамка, лентата Рамка предлага най-важните функции за форматиране и позициониране на рамки.

Лента Рисунка

Лентата Рисунка съдържа най-често използваните инструменти за редактиране. Натиснете стрелката до бутон, който има такава, за да отворите лента с допълнителни команди.

Лента Изображение

Лентата Изображение съдържа функции за форматиране и позициониране на избрана растерна графика.

Лента Форматиране

Лентата Форматиране съдържа няколко функции за форматиране на текст.

Лента Формула

Лентата Формула ви позволява да създавате и вмъквате изчисления в текстов документ. За да активирате лентата Формула, натиснете F2.

Скали

Скалите показват измеренията на страницата и позициите на табулаторите, отстъпите, кантовете и колоните. Те ви позволяват и да променяте всичко това с помощта на мишката.

Лента Данни от таблица

В лентата за данни от таблица можете да управлявате изгледа на данните.

Мостра за печат

Лентата Мостра за печат се появява, когато разглеждате текущия документ в режим Мостра за печат.

Лента за състоянието

Лентата за състоянието съдържа информация за текущия документ и предлага различни бутони със специални функции.

Лента „Класификация“

Лентата Класификация съдържа инструменти за работа с поверителни документи.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File -> Properties, Custom fields tab) to store the classification policy as document metadata.

Go to menu View -> Toolbars and select Classification


Related Topics


Вмъкване

Лентата предлага различни функции за вмъкване на рамки, графики, таблици и други обекти.

Лента Стандартни

Лентата Стандартни е достъпна във всяко от приложенията на LibreOffice.