Tabell

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Visar alla kommandon för att infoga, redigera och ta bort en tabell i ett textdokument.

Infoga

Tabell

Infogar en ny tabell.

Kolumner

Infogar kolumner.

Rader

Infogar rader.

Radera

Tabell

Tar bort den aktuella tabellen.

Kolumner

Tar bort de markerade kolumnerna.

Rader

Tar bort de markerade raderna.

Urval

Tabell

Markerar den aktuella tabellen.

Kolumn

Markerar den aktuella kolumnen.

Rad

Markerar den aktuella raden.

Cell

Markerar den aktuella cellen.

Sammanfoga celler

Kombinerar innehållet i de markerade tabellcellerna till en enda cell.

Dela celler

Delar upp cellen eller cellgruppen horisontellt eller vertikalt i det antal celler du anger.

Sammanfoga tabell

Kombinerar två tabeller under varandra till en enda tabell. Tabellerna måste befinna sig intill varandra och får inte separeras av ett tomt stycke.

Dela tabell

Delar upp den aktuella tabellen i två separata tabeller vid markörens position. Du kan också komma åt det här kommandot genom att högerklicka i en tabellcell.

Autoformatering av tabeller

Använder automatiskt formatering i den aktuella tabellen, t.ex. teckensnitt, markering och inramningar.

Automatisk anpassning

Kolumnbredd

Öppnar dialogrutan Kolumnbredd där du kan ändra bredden på en kolumn.

Optimal kolumnbredd

Justerar kolumnbredden automatiskt efter innehållet i cellerna. Om du ändrar bredden på en kolumn påverkar det inte bredden på de andra kolumnerna i tabellen. En tabell kan inte vara bredare än sidan.

Fördela kolumner jämnt

Justerar bredden på de markerade kolumnerna så att de stämmer överens med den bredaste kolumnen i markeringen. Den totala bredden på tabellen kan inte överskrida sidans bredd.

Radhöjd

Öppnar dialogrutan Radhöjd där du kan ändra höjden på en rad.

Optimal radhöjd

Justerar radhöjden automatiskt efter innehållet i cellerna. Det här är standardinställningen för nya tabeller.

Fördela rader jämnt

Justerar höjden på de markerade raderna så att de stämmer överens med den högsta raden i markeringen.

Tillåt radbrytning i slutet av sidor och kolumner

Tillåter en sidbrytning i aktuell rad.

Upprepa rubrikrader

Upprepar tabellrubrikerna på efterföljande sidor om tabellen sträcker sig över flera sidor.

Konvertera

Text till tabell

Öppnar en dialogruta där du kan omvandla den markerade texten till en tabell.

Tabell till text

Öppnar en dialogruta där du kan omvandla den aktuella tabellen till text.

Sortera

Sortera de valda styckena eller tabellraderna alfabetiskt eller numeriskt. Du kan definiera upp till tre olika sorteringsnycklar och kombinera alfanumeriska och numeriska sorteringsnycklar.

Formel

Öppnar Formelraden där du kan ange eller redigera en formel.

Talformat

Öppnar en dialogruta där du kan ange tabellens talformat.

Tabellegenskaper

Anger egenskaperna för den markerade tabellen, till exempel namn, justering, avstånd, kolumnbredd, ramlinjer och bakgrund.