Táblázat

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Egy szöveges dokumentum táblázatára és annak elemeire vonatkozó összes beszúrási, szerkesztési és törlési parancsot jeleníti meg.

Beszúrás

Táblázat

Beszúr egy új táblázatot.

Oszlopok

Oszlopokat szúr be.

Sorok

Sorokat szúr be.

Törlés

Táblázat

Törli az aktuális táblázatot.

Oszlopok

Törli a kijelölt oszlopokat.

Sorok

Törli a kijelölt sorokat.

Kiválasztás

Táblázat

Kijelöli az aktuális táblázatot.

Oszlop

Kijelöli az aktuális oszlopot.

Sor

Kijelöli az aktuális sort.

Cella

Kijelöli az aktuális cellát.

Cellák egyesítése

Egy cellába egyesíti a kiválasztott táblázatcellák tartalmát.

Cellák felosztása

Feloszt egy cellát vagy egy cellacsoportot vízszintesen vagy függőlegesen a beírt számú cellákra.

Táblázat egyesítése

Egyesít két egymást követő táblázatot. A táblázatoknak közvetlenül egymás mellett kell lenniük, nem lehetnek elválasztva egy üres bekezdéssel sem.

Táblázat felosztása

Az aktuális táblázatot a kurzor pozíciójánál két elkülönített táblázatra osztja. Ezt a parancsot úgy is elérheti, hogy rákattint a táblázat egyik cellájára az egér jobb gombjával.

Táblázat automatikus formázása

Automatikusan alkalmaz formátumokat az aktuális táblázatra, beleértve a betűkészleteket, az árnyalást és a szegélyeket.

Méretező

Oszlopszélesség

Megnyitja az Oszlopszélesség párbeszédablakot, amelyben módosíthatja egy oszlop szélességét.

Optimális oszlopszélesség

Automatikusan a cella tartalmához igazítja az oszlop szélességét. Egy oszlop szélességének módosítása nincs hatással a táblázat többi oszlopának szélességére. A táblázat szélessége nem haladhatja meg az oldal szélességét.

Oszlopok egyenletes elosztása

A kijelölt oszlopok szélességét a köztük található legszélesebb oszlophoz igazítja. A táblázat teljes szélessége nem haladhatja meg az oldal szélességét.

Sormagasság

Megnyitja a Sormagasság párbeszédablakot, amelyben módosíthatja egy sor magasságát.

Optimális sormagasság

Automatikusan a cella tartalmához igazítja a sormagasságot. Új táblázatok esetén ez az alapértelmezett beállítás.

Sorok egyenlő elosztása

A kijelölt sorok magasságát a köztük található legmagasabb soréhoz igazítja.

A sorok megtörhetnek oldalak és hasábok között

Sortörést tesz lehetővé az aktuális sorban.

Fejlécsorok ismétlése

Megismétli a táblázat fejlécét az aktuálisat követő oldalon, ha a táblázat egy vagy több oldalra is átnyúlik.

Átalakítás

Szöveg átalakítása táblázattá

Megnyit egy párbeszédablakot, amelyben táblázattá alakíthatja a kijelölt szöveget.

Táblázat átalakítása szöveggé

Megnyit egy párbeszédablakot, amelyben szöveggé alakíthatja át az aktuális táblázatot.

Rendezés

A kijelölt bekezdéseket vagy táblázatsorokat betűrendbe vagy számsorrendbe rendezi. Akár három rendezési kulcsot is meghatározhat, valamint alfanumerikus és a numerikus rendezési kulcsokat is kombinálhat.

Képlet

Megnyitja a Képlet eszköztárat képlet beviteléhez vagy szerkesztéséhez.

Számformátum

Megnyit egy párbeszédablakot, amelyben megadhatja egy táblázat számainak formátumát.

Táblázat tulajdonságai

Megadja a kiválasztott táblázat tulajdonságait (például név, igazítás, térköz, oszlopszélesség, szegélyek és háttér).