Taulukko

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Valikossa lisätään, muokataan ja poistetaan tekstiasiakirjan taulukoita.

Lisää

Taulukko

Lisätään taulukko.

Sarakkeita

Lisätään sarakkeita.

Rivejä

Lisätään rivejä.

Poista

Taulukko

Poistaa taulukon, jossa kohdistin on.

Sarakkeita

Poistaa valitut sarakkeet.

Rivejä

Poistaa valitut taulukon rivit.

Valitse

Taulukko

Valitaan taulukko, jossa kohdistin sijaitsee.

Sarake

Valitaan sarake, jossa kohdistin on.

Rivi

Valitaan taulukon rivi, jossa kohdistin on.

Solu

Valitaan solu, jossa kohdistin on.

Yhdistä solut

Yhdistetään valittujen taulukon solujen sisältö yhteen soluun.

Jaa solut

Jaetaan solu tai ryhmä soluja vaaka- tai pystysuuntaan annetuksi määräksi soluja.

Yhdistä taulukko

Yhdistetään kaksi peräkkäistä taulukkoa yhdeksi taulukoksi. Taulukkojen tulee olla välittömästi peräkkäin eikä niitä saa erottaa tyhjä kappale eli rivi.

Jaa taulukko

Käsiteltävä taulukko jaetaan kahdeksi erilliseksi taulukoksi kohdistimen kohdalta. Tämä komento on käytettävissä myös taulukon solussa kakkospainiketta napsauttamalla.

Automaattinen muotoilu

Muotoilua sovelletaan automaattisesti käsiteltävään taulukkoon fontteineen, varjostuksineen ja reunoineen.

Sovita koko automaattisesti

Sarakkeen leveys

Avataan valintaikkuna, jossa sarakeleveyttä voidaan muuttaa.

Optimaalinen sarakeleveys

Sarakeleveys säätyy solujen sisällön mukaan. Sarakkeen leveyden muutos ei vaikuta taulukon toisten sarakkeiden leveyteen. Taulukon leveys ei voi ylittää sivun leveyttä.

Jaa sarakkeet tasaisesti

Sovitetaan valittujen sarakkeiden leveys leveimmän sarakkeen mukaiseksi. Taulukon kokonaisleveys ei voi ylittää sivun leveyttä.

Rivikorkeus

Avataan lomake, jossa rivin korkeutta voidaan säätää.

Optimaalinen rivikorkeus

Rivin korkeus säätyy solujen sisällön mukaisesti. Tämä on oletusasetus uusille taulukoille.

Jaa rivit tasaisesti

Sovitetaan valittujen rivien korkeus valinnan korkeimman rivin mukaiseksi.

Salli rivin jakautua sivuille ja sarakkeihin

Sallitaan sivujako käsiteltävällä rivillä.

Toista otsikkorivit

Taulukon otsikko toistetaan useamman sivun kattavissa taulukoissa.

Muunna

Tekstistä taulukoksi

Avataan valintaikkuna, jossa valittu teksti voidaan muuntaa taulukoksi.

Taulukosta tekstiksi

Avataan valintaikkuna, jossa valittu taulukko voidaan muuntaa tekstiksi.

Lajittele

Lajitellaan valitut kappaleet tai taulukon rivit aakkos- tai numerojärjestykseen. Kolme lajitteluavainta sekä aakkosnumeerisen ja numeraalisen avaimen yhdistelmät ovat määriteltävissä.

Kaava

Avataan kaavarivi laskentalausekkeiden muokkaamiseksi.

Lukumuoto

Avataan valintaikkuna, jossa taulukon lukujen esitystapa voidaan määritellä.

Taulukon ominaisuudet

Määritetään valitun taulukon ominaisuudet, esimerkiksi nimi, tasaus, välistys, sarakeleveydet, reunat ja tausta.