Styly a formátování

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Pomocí karty postranní lišty Styly a formátování můžete přiřazovat, upravovat, vytvářet a odstraňovat styly. Poklepáním styl použijete.

Zvolte Zobrazit - Styly a formátování

F11

Na liště Formátování klepněte na

Ikona
Styly a formátování

Chcete-li okno Styly a formátování ukotvit, přetáhněte jeho záhlaví k levému nebo pravému okraji pracovní plochy. Chcete-li okno uvolnit, poklepejte na volnou oblast na jeho nástrojové liště.

Ve výchozím nastavení se na kartě Styly a formátování zobrazují náhledy dostupných stylů. Tyto náhledy lze zakázat v expertním nastavení nastavením vlastnosti /org.openoffice.Office.Common/StylesAndFormatting Preview na false.

Jak přiřadit styl:

  1. Vyberte text. Chcete-li použít znakový styl na jedno slovo, klepněte na slovo. Chcete-li použít styl odstavce, klepněte do odstavce.
  2. Poklepejte na název stylu v okně Styly a formátování.
Tip.png Stylům můžete přiřadit klávesové zkratky na kartě Nástroje - Přizpůsobit - Klávesnice.

Nástrojová lišta Styly a formátování obsahuje ikony pro formátování dokumentů:

Kategorie stylů

Ikona
Styly odstavce

Zobrazuje styly pro formátování odstavce. Pomocí stylů odstavce můžete použít stejné formátování, např. písmo, číslování či rozvržení odstavce, v celém dokumentu.

Ikona
Znakové styly

Zobrazuje styly pro formátování znaků. Pomocí znakových stylů můžete přiřadit styly písma vybraným částem textu v odstavci.

Ikona
Styly rámce

Zobrazuje styly pro formátování rámců. Pomocí stylů rámců můžete určit rozvržení a umístění rámců.

Ikona
Styly stránky

Zobrazuje styly pro formátování stránek. Pomocí stylů stránky určíte rozvržení stránky, např. zobrazení záhlaví a zápatí.

Ikona
Styly seznamu

Zobrazuje styly pro formátování číslovaných a odrážkových seznamů. Pomocí stylů seznamů můžete určit znaky pro číslování a odrážky nebo nastavit odsazení.

Ikona
Režim vyplňování formátu

Použije vybraný styl na objekt nebo text, který vyberete v dokumentu. Klepněte na tuto ikonu a poté přetáhnutím výběru v dokumentu použijte styl. Tento režim ukončíte opětovným klepnutím na ikonu nebo stisknutím klávesy Esc. Používání stylů v režimu vyplňování formátů

Ikona
Nový styl z výběru

Otevře podnabídku s dalšími příkazy.

Nový styl z výběru

Vytvoří nový styl založený na formátování aktuálního odstavce, stránky nebo výběru. Vytvoření nového stylu z výběru

Aktualizovat styl

Do stylu vybraného v okně Styly a formátování bude přidáno ručně nastavené formátování textu na pozici kurzoru v dokumentu. Aktualizace stylu z výběru

Načíst styl

Otevře dialog Načíst styly, který umožňuje import stylů z jiného dokumentu.

Tip.png Další informace o stylech.

Použít styl

Přiřadí styl aktuálnímu odstavci, označeným odstavcům nebo označenému objektu.