Các phím tắt đối với LibreOffice Writer

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Bạn có thể sử dụng các phím tắt để thực hiện nhanh các công việc chung trong LibreOffice. Phần này liệt kê các phím tắt ngầm định cho LibreOffice Writer.

Note.png Một số phím tắt nào đó có lẽ đã được gán cho môi trường làm việc trên máy tính của bạn. Vì vậy các phím tắt này không còn sẵn sàng cho LibreOffice. Hãy thử gán phím tắt khác cho LibreOffice, trong Công cụ > Tùy biến > Bàn phím, hoặc trong môi trường làm việc.

Bạn cũng có thể sử dụng các phím tắt chung trong LibreOffice.

Các phím chức năng cho LibreOffice Writer

Phím tắt Hiệu ứng
F2 Thanh công thức
Ctrl+F2 Chèn các trường
F3 Hoàn tất văn bản tự động
#-#-#-#-# 04.po (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#\nCtrl+F3\n#-#-#-#-# 04.po (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#\nCtrl+F3\n#-#-#-#-# 04.po (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#\nCtrl+F3\n#-#-#-#-# 00.po (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#\nCtrl+F3 Sửa văn bản tự động
F4 Mở kiểu xem nguồn dữ liệu
Shift+F4 Chọn khung tiếp sau
F5 Tắt/Bật điều hướng
Ctrl+Shift+F5 Điều hướng được bật, tới số trang
F7 Kiểm tra chính tả
#-#-#-#-# 04.po (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#\nCtrl+F7\n#-#-#-#-# 00.po (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#\nCtrl+F7\n#-#-#-#-# 04.po (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#\nCtrl+F7 Từ điển toàn thư
F8 Chế độ mở rộng
Ctrl+F8 Bật/Tắt bóng của trường
Shift+F8 Chế độ chọn thêm
Ctrl+Shift+F8 Chế độ chọn khối
F9 Cập nhật các trường
Ctrl+F9 Hiển thị các trường
Shift+F9 Tính cho bảng
Ctrl+Shift+F9 Cập nhật các trường nhập liệu và danh sách nhập liệu
Ctrl+F10 Bật/Tắt các ký tự không in
Ctrl+A Bật/Tắt cửa sổ Kiểu và Định dạng
Shift+F11 Tạo Kiểu
Ctrl+F11 Chuyển trọng tâm tới hộp Áp dụng Kiểu dáng
Ctrl+Shift+F11 Cập nhật Kiểu
F12 Bật đánh số
Ctrl+F12 Chèn hoặc sửa Bảng
Shift+F12 Bật đánh Hạt đậu
Ctrl+Shift+F12 Tắt đánh số/hạt đậu

Các phím tắt cho LibreOffice Writer

Phím tắt Hiệu ứng
Ctrl+A Chọn tất
Ctrl+J Sắp thẳng
Ctrl+D Gạch đúp chân
Ctrl+E Ở giữa
Ctrl+A Tìm kiếm và Thay thế
Ctrl+Shift+P Chỉ số Trên
Ctrl+L Canh lề trái
Ctrl+R Canh lề phải
Ctrl+Shift+B Chỉ số Dưới
Ctrl+A Làm lại lệnh cuối
Ctrl+0 (zero) Áp dụng kiểu đoạn ngầm định
Ctrl+1 Áp dụng kiểu đoạn Đầu đề 1
Ctrl+2 Áp dụng kiểu đoạn Đầu đề 2
Ctrl+3 Áp dụng kiểu đoạn Đầu đề 3
#-#-#-#-# 04.po (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#\nCtrl+M\n#-#-#-#-# 00.po (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#\nCtrl+O Áp dụng kiểu đoạn Đầu đề 1
Ctrl+5 Áp dụng kiểu đoạn Đầu đề 1
Ctrl+Hyphen(-) Tính văn bản được chọn và sao chép kết quả vào khay nhớ tạm.
Ctrl+Hyphen(-) Dấu nối tuỳ biến; bạn thiết lập việc nối.
Ctrl+Shift+minus sign (-) Dấu nối không ngắt (không sử dụng cho nối chữ)
Ctrl+dấu nhân * (chỉ trên bàn phím số) Chạy trường vĩ lệnh
Ctrl +Shift+Space Các khoảng trống không có ngắt. Các khoảng trống không có ngắt không sử dụng được cho nối chữ và không mở rộng được nếu văn bản được căn 2 bên.
Shift+Enter Ngắt dòng mà không thay đổi đoạn
Ctrl+Enter Ngắt trang thủ công
Ctrl+Shift+Enter Ngắt cột trong các văn bản đa cột
Alt+Enter Inserting a new paragraph without numbering inside a list. Does not work when the cursor is at the end of the list.
Alt+Enter Inserting a new paragraph directly before or after a section, or before a table.
Mũi tên trái Di chuyển con trỏ sang trái
Shift+Phím mũi tên trái Di chuyển con trỏ cùng phần chọn sang trái
Alt+phím mũi tên Tới đầu của từ
Alt+Shift+Phím mũi tên Chọn sang trái từng từ một
Mũi tên phải Di chuyển con trỏ sang phải
Shift+Phím mũi tên phải Di chuyển con trỏ với phần chọn sang phải
Alt+phím mũi tên Nhảy tới từ tiếp theo
Alt+Shift+Phím mũi tên Chọn sang bên phải từng từ một
Phím mũi tên lên Di chuyển con trỏ lên một dòng
Shift+Phím mũi tên lên Chọn các dòng theo hướng lên trên
Ctrl+Phím mũi tên lên Di chuyển con trỏ tới đầu của đoạn trước
Alt+Shift+Phím mũi tên Chọn bắt đầu của đoạn. Phím gõ tiếp sau mở rộng vùng chọn tới chỗ bắt đầu của đoạn trước
Phím mũi tên xuống Di chuyển con trỏ xuống một dòng
Shift+Phím mũi tên xuống Chọn các dòng theo hướng đi xuống
Alt+phím mũi tên Di chuyển con trỏ tới đầu của đoạn trước
Alt+Shift+Phím mũi tên Chọn cuối của đoạn. Phím gõ tiếp sau mở rộng vùng chọn đến điểm cuối của đoạn sau.
Ctrl+A Tới đầu dòng
Ctrl+Shift+P Tới và chọn đầu một dòng
Ctrl+A Tới cuối dòng
Ctrl+Shift+P Tơi và chọn cuối dòng
Ctrl+A Tới đầu tài liệu
Ctrl+Alt+Shift+V Tới và chọn văn bản ở đầu tài liệu
Ctrl+A Tới cuối tài liệu
Ctrl+Alt+Shift+V Tới và chọn văn bản ở cuối tài liệu
Ctrl+PageUp Chuyển con trỏ giữa văn bản và đầu trang
Ctrl+PageDown Chuyển con trỏ giữa văn bản và chân trang
Chèn Bật/Tắt chế độ chèn
PageUp Cuộn màn hình lên một trang
Shift+PageUp Di chuyển trang màn hình lên cùng phần chọn
PageDown Cuộn trang màn hình xuống
Shift+PageDown Di chuyển trang màn hình xuống với phần chọn
Ctrl+A Xoá văn bản tới cuối từ
Ctrl+Shift+Backspace Xoá văn bản tới đầu từ

Trong một danh sách: xoá một đoạn trống trước đoạn hiện hành

Ctrl+Alt+Shift+V Xoá văn bản tới cuối câu
Ctrl+Shift+Backspace Xoá văn bảnn tới đầu câu
Ctrl+Tab Gợi ý tiếp theo với Hoàn chỉnh tự động từ
Ctrl+Shift+Tab Sử dụng gợi ý trước với Hoàn chỉnh tự động từ
Ctrl+Alt+Shift+V Dán nội dung của bảng nháp.
Ctrl + double-click or Ctrl + Shift + F10 Sử dụng tổ hợp này để nhanh chóng neo hoặc gỡ neo cửa sổ Điều hướng, Kiểu dáng và định dạng hoặc các cửa sổ khác

Các phím tắt cho các mức đoạn và đầu đề

Phím tắt Hiệu ứng
Ctrl+Alt+Up Arrow Di chuyển đoạn hiện hành hoặc các đoạn được chọn lên một đoạn.
Ctrl+Alt+Mũi tên xuống Di chuyển đoạn hiện hành hoặc các đoạn được chọn xuống một đoạn.
Tab Kiểu đầu đề ở định dạng "Đầu đề X" (X = 1-9) được di chuyển xuống một mức trong phác thảo.
Shift+Tab Kiểu đầu đề ở định dạng "Đầu đề X" (X = 2-10) được di chuyển lên một mức trong phác thảo.
Ctrl+Tab

Ở đầu của mỗi đề mục: Chèn một tab. Phụ thuộc vào Chương trình Quản lý Cửa sổ đang dùng. Cũng có thể dùng Alt+Tab.

Để thay đổi mức đầu đề bằng bàn phím, trước tiên hãy đặt con trỏ ở trước đầu đề đó.

Các phím tắt cho các bảng trong LibreOffice Writer

Ctrl+Shift+T

Phím tắt Hiệu ứng
Ctrl+A Nếu ô hiện hành trống: chọn toàn bộ bảng. Nếu không: chọn nội dung của ô hiện hành. Nhấn lần nữa chọn toàn bộ bảng.
Ctrl+Home Nếu ô hiện hành trống: tới đầu bảng. Nếu không: trước tiên hãy nhấn tới đầu của ô hiện hành, sau đó nhấn tới đầu của bảng hiện hành, tiếp sau nhấn tới đầu của tài liệu.
Ctrl+End Nếu ô hiện hành trống: tới cuối bảng. Nếu không: trước tiên nhấn tới cuối ô hiện hành, sau đó nhấn tới cuối bảng hiện hành, tiếp sau nhấn tới cuối tài liệu.
Ctrl+Tab Chèn một khoảng tab (Chỉ trong bảng). Phụ thuộc vào Chương trình Quản lý Cửa sổ hiện tại, có thể dùng thay thế Alt+Tab.
Alt+phím mũi tên Tăng/Giảm kích thước của cột/hàng trên cạnh của ô bên phải/đáy
Alt+Shift+Phím mũi tên Tăng/Giảm kích thước cột/hàng ở cạnh của ô bên trái/trên
Alt+Ctrl+phím mũi tên Giống như Alt, nhưng sửa đổi chỉ ô hoạt động.
Ctrl+Alt+Shift+Phím mũi tên Giống như Alt, nhưng sửa đổi chỉ ô hoạt động.
Alt+Insert 3 giây trong chế độ Chèn, Phím mũi tên sẽ chèn hàng/cột, Ctrl+Phím mũi tên sẽ chèn ô
Alt+Del 3 giây trong chế đội Xoá, Phím mũi tên sẽ xoá hàng/cột, Ctrl+Phím mũi tên sẽ trộn ô với ô bên cạnh
Bỏ bảo vệ ô cho tất cả các bảng được chọn. Nếu không có bảng nào được chọn thì bảo vệ ô được loại bỏ khỏi tất cả các bảng trong tài liệu.
Shift+Ctrl+Del Chưa chọn toàn ô thì xoá văn bản từ vị trí con trỏ sang cuối câu hiện tại. Chưa chọn toàn ô và con trỏ ở cuối ô thì xoá nội dung của ô kế tiếp.

If no whole cell is selected and the cursor is at the end of the table, the paragraph following the table will be deleted, unless it is the last paragraph in the document.

Chọn ít nhất một ô thì xoá toàn (các) hàng chứa vùng chọn. Chọn phần hay toàn mọi hàng thì xoá toàn bảng.

Các phím tắt cho việc di chuyển và thay đổi kích thước các khung, hình đồ hoạ và các đối tượng

Phím tắt Hiệu ứng
Esc Con trỏ bên trong khung văn bản và không có văn bản nào được chọn: Hãy thoát khỏi việc chọn khung văn bản.

Khung văn bản được chọn: Hãy để con trỏ thoát khỏi khung văn bản.

F2 hoặc Enter hoặc bất kỳ phím nào mà tạo ra một ký tự trên màn hình Nếu một khung văn bản được chọn: đặt con trỏ vào cuối của văn bản đó trong khung văn bản. Nếu bạn nhấn bất kỳ phím nào mà nó tạo ra một ký tự trên màn hình, và tài liệu ở chế độ sửa thì ký tự đó sẽ được nối vào văn bản đó.
Alt+phím mũi tên Di chuyển đối tượng.
Alt+Ctrl+phím mũi tên Thay đổi kích thước bằng việc di chuyển xuống góc phải.
Alt+Ctrl+Shift+Phím mũi tên Thay đổi kích thước bằng việc di chuyển lên đỉnh góc bên trái.
Ctrl+Tab Chọn neo của một đối tượng (trong chế đội Sửa các điểm).

Related Topics

Di chuyển và chọn bằng bàn phím

Sử dụng Phím tắt (Khả năng Truy cập LibreOffice Writer)

Shortcuts (LibreOffice Accessibility)