LibreOffice Writer için Kısayol Tuşları

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

LibreOffice içindeki kısayolları sıkça kullanılan görevlere hızlıca ulaşmak için kullanabilirsiniz. Bu bölüm LibreOffice Writer için varsayılan kısayolları listeler.

Note.png Bazı klavye kısayol tuşları masaüstü sisteminiz tarafından kullanılıyor olabilir. Masaüstü sistemince atanmış kısayol tuşları LibreOffice tarafından kullanılamaz, LibreOffice için farklı tuşları Araçlar -Özelleştir - Klavye sekmesinde değiştirmeyi, ya da masaüstü sisteminizde değiştirmeyi deneyin.

LibreOffice yazılımında genel kısayol tuşlarını da kullanabilirsiniz.

LibreOffice Writer için İşlev Tuşları

Kısayol tuşları Efekt
F2 Formül Çubuğu
Ctrl+F2 Alan öğeleri ekle
F3 Otomatik metin tamamla
Ctrl+F3 Otomatik Metin Düzenle
F4 Veri Kaynağı Görünümünü Açar
Shift+F4 Sonraki çerçeveyi seç
F5 Gezgin açık/kapalı
Ctrl+Shift+F5 Gezgin açık, sayfa numarasına git
F7 İmla Denetimi
Ctrl+F7 Eşanlamlılar sözlüğü
F8 Uzantı kipi
Ctrl+F8 Alan gölgeleri açık / kapalı
Shift+F8 Ek seçim kipi
Ctrl+Shift+F8 Bölüm seçim kipi
F9 Alanları güncelle
Ctrl+F9 Alanları göster
Shift+F9 Tabloyu hesapla
Ctrl+Shift+F9 Giriş Alanlarını ve Giriş Listelerini güncelle
Ctrl+F10 Basılamayan Karakterler açık/kapalı
F11 Biçemler ve biçimlendirme pencereleri açık/kapalı
Shift+F11 Biçem Oluştur
Ctrl+F11 Biçemi Uygula kutusuna odaklan
Ctrl+Shift+F11 Biçemi Güncelle
F12 Numaralama açık
Ctrl+F12 Tablo Ekle veya Düzenle
Shift+F12 İşaretleme Açık
Ctrl+Shift+F12 Numaralandırm / İşaretleme Kapalı

LibreOffice Writer için Kısayollar

Kısayol tuşları Efekt
Ctrl+A Hepsini Seç
Ctrl+J İki yana yasla
Ctrl+D Çift Alt Çizgi
Ctrl+E Ortada
Ctrl+H Bu ve Değiştir
Ctrl+Shift+P Üst simge
Ctrl+L Sola hizala
Ctrl+R Sağa hizala
Ctrl+Shift+B Alt simge
Ctrl+A Son işlemi yinele
Ctrl+0 (sıfır) Varsayılan paragraf biçemini uygula
Ctrl+1 Başlık 1 paragraf biçemini uygula
Ctrl+2 Başlık 2 paragraf biçemini uygula
Ctrl+3 Başlık 3 paragraf biçemini uygula
Ctrl+4 Başlık 4 paragraf biçemini uygula
Ctrl+5 Başlık 5 paragraf biçemini uygula
Ctrl + Artı İşareti(+) Seçilen metni hesaplar ve sonucu panoya kopyalar.
Ctrl+Tire(-) Yumuşak ayırma yerleri; sizin tarafınızdan belirlenmiş ayırma yerleri.
Ctrl+Shift+eksi işareti (-) Bölünemez uzun tire (heceleme için kullanılamaz)
Ctrl+çarpma işareti * (sadece rakam tuş takımında) Makro alanını çalıştır
Ctrl+Shift+Boşluk Bölünemez boşluklar. Bölünemez boşluklarda heceleme yapılmaz ve sağa sola yaslanan metinlerde genişletilmez.
Shift+Enter Paragraf değiştirmeden satır sonlandırma
Ctrl+Enter Elle sayfa sonlandırma
Ctrl+Shift+Enter Çok sütunlu metinlerde sütun kesme
Alt+Enter Bir liste içinde numaralandırılmadan yeni bir paragraf eklemek. İmleç listenin sonundayken çalışmaz.
Alt+Enter Yeni bir paragrafı; doğrudan bölümden önce veya sonra, ya da bir tablodan önce eklemek.
Sol Ok İmleci sola taşı
Shift+Sol Ok İmleci seçim ile sola taşı
Ctrl+Sol Ok Tuşu Kelime başına gider
Ctrl+Shift+Sol Ok Tuşu Sola doğru kelime kelime seçme
Sağ Ok İmleci sağa taşı
Shift+Sağ Ok İmleci seçim ile sağa taşı
Ctrl+Sağ Ok Sonraki kelimenin başına gider
Ctrl+Shift+Sol Ok Sağa doğru kelime kelime seçme
Yukarı Ok İmleci bir satır yukarıya çıkarın
Shift+Aşağı Ok Seçilen satırları yukarıya doğru sıralar
Ctrl+Yukarı Ok İmleci paragraf başına taşır
CtrlShift+Üst Ok Paragrafın başlangıcını seçin. Sonraki tuş vuruşu seçimi önceki paragrafın başına kadar genişletir
Aşağı Ok İmleci bir satır aşağıya indirin
Shift+Aşağı Ok Satırları aşağı yönde seçme
Ctrl+Alt Ok İmleci paragraf başına taşır
CtrlShift+Alt Ok Paragrafın sonunu seçin. Sonraki tuş vuruşu seçimi paragrafın sonuna kadar genişletir
Home Satır başına git
Ev+Shift Satır başına gider ve seçer
End Satır sonuna git
End+Shift Satır sonuna kadar seçin
Ctrl+Home Belgenin başına git
Ctrl+Home+Shift Belgenin başına kadar gider ve metni seçer
Ctrl+End Belge sonuna gider
Ctrl+End+Shift Belge sonuna kadar metni seçer ve gider
Ctrl+PageUp Yazı ve başlık arasındaki imlecin yerini değiştir
Ctrl+PageDown İmleci metin ve sayfa altnotu olarak değiştirir
Insert Insert açık/kapalı
PageUp Sayfayı yukarı kaydır
Shift+PageUp Seçerek yukarı sayfaya git
PageDown Aşağı sayfaya git
Shift+PageDown Seçerek aşağı sayfaya git
Ctrl+Del Metni, kelimenin sonuna kadar siler
Ctrl+Backspace Metni, kelimenin başına kadar siler

Bir listede: geçerli paragrafın önündeki boş bir paragrafı siler

Ctrl+Del+Shift Metni cümlenin sonuna kadar siler
Ctrl+Shift+Backspace Metni cümle başına kadar siler
Ctrl+Tab Bir sonraki öneriyle Otomatik kelime tamamlamak
Ctrl+Shift+Tab Önceki öneriyi kullanarak Otomatik Kelime Tamamlamak
Ctrl+Alt+Shift+V Pano içeriğini biçimlendirilmemiş metin olarak yapıştır.
Ctrl + çift tık veya Ctrl + Shift + F10 Bu kombinasyonu Gezgin, Biçemler ve Biçimlendirme penceresi ya da diğer pencereleri hızlıca küçültmek ya da büyütmek için kullanın

Paragraf ve Başlık Düzeyleri için Kısayol Tuşları

Kısayol tuşları Efekt
Ctrl+Alt+Yukarı Ok Etkin paragrafı veya seçilmiş paragrafları bir paragraf yukarı taşır.
Ctrl+Alt+Aşağı Ok Etkin paragrafı veya seçilmiş paragrafları bir paragraf aşağı taşır.
Tab "Başlık X"(X = 1-9) biçimindeki başlıklar anahatta bir seviye aşağıya düşürüldü.
Shift+Tab "Başlık X"(X = 2-10) biçimindeki başlıklar anahatta bir seviye yukarıya çıkarıldı.
Ctrl+Tab

Başlığın baş kısmında: Bir sekme durağı ekler. Pencere Yöneticisine bağlı olarak, Alt+Tab kullanılabilir.

Başlık seviyesini klavyeyele değiştirmek için, önce imleci başlığın önünde pozisyonlandırın.

LibreOffice Writer Tabloları için Kısayollar

Ctrl+Shift+T

Kısayol tuşları Efekt
Ctrl+A Etkin hücre boşsa: bütün tabloyu seçer.Aksi halde: etkin hücrenin içeriğini seçer.Tekrar basmak tüm tabloyu seçer.
Ctrl+Home Eğer etkin hücre boşsa: tablonun başlangıcına gider. Aksi halde: ilk basım etkin hücrenin başlangıcına gider, ikinci basım geçerli tablonun başlangıcına gider, üçüncü basım belgenin başlangıcına gider.
Ctrl+End Eğer etkin hücre boşsa: tablonun sonuna gider. Aksi halde: ilk basım etkin hücrenin sonuna gider, ikinci basım geçerli tablonun sonuna gider, üçüncü basım belgenin sonuna gider.
Ctrl+Tab Bir sekme durağı ekler (sadece tablolarda). Pencere Yöneticisi'ne bağlı kullanmak yerine, Alt+Tab kullanılabilir.
Alt+Ok Tuşları Satır/sütün boyutunu sağdaki/alttaki hücre kenarından artırır/azaltır
Alt+Shift+Ok Tuşları Satır/sütün boyutunu sağdaki/alttaki hücre kenarından artırır/azaltır
Alt+Ctrl+Ok Tuşları Alt gibi, ancak sadece etkin hücre değiştirilir.
Ctrl+Alt+Shift+Ok Tuşları Alt gibi, ancak sadece etkin hücre değiştirilir.
Alt+Insert Ekleme modunda 3 saniye, Yön Tuşu sütun/satır eklerCtrl+Yön Tuşu hücre ekler
Alt+Del Silme modunda 3 saniye, Yön Tuşu sütun/satır silerCtrl+Yön Tuşu hücreyi yanındaki hücre ile birleştirir.
Seçilmiş tüm tablolardan hücre korumasını kaldırır.Hiçbir tablo seçilmemişse, hücre koruması belgedeki tüm tablolardan kaldırılır.
Shift+Ctrl+Del Hiçbir hücre seçilmediyse, işaretçinin bulunduğu cümle, imlecin olduğu yerden başlayarak silinecektir. İmleç hücrenin sonundaysa ve hiçbir hücre seçilmediyse, imlecin bulunduğu hücreden bir sonraki hücre silinecektir.

Belgedeki son paragraf olmadığı sürece, eğer tüm hücre seçilmemişse ve imleç tablonun sonundaysa tablodan sonra gelen paragraf silinecektir.

Bir veya daha fazla hücre seçiliyse, seçimin kapsadığı satırlar silinecektir. Tüm satırlar tamamen veya kısmen seçilmişse bütün tablo silinecektir.

Çerçeveleri, grafik ve nesneleri taşımak ve yeniden boyutlandırmak için kısayol tuşları

Kısayol tuşları Efekt
Esc İmleç metin çerçevesi içerisindeyse ve bir şey seçili değilse; ESC tuşu metin çerçevesini seçer.

Metin çerçevesi seçiliyse; Esc tuşu imleci metin çerçevesinden kurtarır.

F2 veya Enter veya ekranda bir karakter üreten herhangi bir tuş Yazının bir bölümü seçmek için: işaretçinin yeri seçilecek bölümün sonuna kadar getirilir. Ekrana karakter yazan bir tuşa basarsanız ve belge düzenleme modundaysa, karakter belgeye eklenir.
Alt+Ok Tuşları Nesne taşı.
Alt+Ctrl+Ok Tuşları Sağ alt köşeye hareket ettirince yeniden boyutlandırır.
Alt+Ctrl+Shift+Ok Tuşları Sol üst köşeye hareket ettirince yeniden boyutlandırır.
Ctrl+Tab Bir nesnenin sabitleyicisini seçer(Nokta düzenle kipinde).

Related Topics

Klavye İle Gezinmek ve Seçmek

Kısayol Tuşlarını Kullanmak (LibreOffice Writer Erişilebilirlik)

Kısayollar (LibreOffice Erişilebilirlik)