Sneltoetsen voor LibreOffice Writer

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

U kunt sneltoetsen gebruiken om snel veelvoorkomende taken in LibreOffice uit te voeren. In deze sectie worden de standaardsneltoetsen voor LibreOffice Writer beschreven.

Note.png Sommige sneltoetsen kunnen aan uw bureaubladsysteem toegewezen zijn. LibreOffice kan deze toetsen niet gebruiken. Wijs andere toetsen toe aan LibreOffice in Extra - Aanpassen - Toetsenbord, of in uw bureaubladsysteem.

U kunt ook de algemene sneltoetsen voor LibreOffice gebruiken.

Functietoetsen voor LibreOffice Writer

Sneltoetsen Effect
F2 Formulebalk
Ctrl+F2 Velden invoegen
F3 AutoTekst invullen
Ctrl+F3 AutoTekst bewerken
F4 Gegevensbronweergave openen
Shift+F4 Volgend frame selecteren
F5 Navigator aan/uit
Ctrl+Shift+F5 Navigator aan, ga naar paginanummer
F7 Spellingcontrole
Ctrl+F7 Synoniemenlijst
F8 Modus Extensie
Ctrl+F8 Veldarceringen aan/uit
Shift+F8 Extra selectiemodus
Ctrl+Shift+F8 Blokselectiemodus
F9 Velden bijwerken
Ctrl+F9 Veldnamen weergeven
Shift+F9 Tabel berekenen
Ctrl+Shift+F9 Invoervelden en invoerlijsten bijwerken
Ctrl+F10 Niet-afdrukbare tekens aan/uit
F11 Venster Stijlen en opmaak aan/uit
Shift+F11 Opmaakprofiel maken
Ctrl+F11 Stelt focus in op het vak Opmaakprofiel toepassen
Ctrl+Shift+F11 Opmaakprofiel bijwerken
F12 Nummering aan
Ctrl+F12 Tabel invoegen of bewerken
Shift+F12 Opsommingstekens aan
Ctrl+Shift+F12 Nummering/opsommingstekens uit

Sneltoetsen voor LibreOffice Writer

Sneltoetsen Effect
Ctrl+A Alles selecteren
Ctrl+J Uitvullen
Ctrl+D Dubbel onderstrepen
Ctrl+E Gecentreerd
Ctrl+H Zoeken en vervangen
Ctrl+Shift+P Superscript
Ctrl+L Links uitlijnen
Ctrl+R Rechts uitlijnen
Ctrl+Shift+B Subscript
Ctrl+Y Laatste bewerking herhalen
Ctrl+0 (nul) Pas standaard alinea-opmaakprofiel toe
Ctrl+1 Alinea-opmaakprofiel Kop 1 toepassen
Ctrl+2 Alinea-opmaakprofiel Kop 2 toepassen
Ctrl+3 Alinea-opmaakprofiel Kop 3 toepassen
Ctrl+4 Alinea-opmaakprofiel Kop 4 toepassen
Ctrl+5 Alinea-opmaakprofiel Kop 5 toepassen
Ctrl + toets Plus (+) Berekent de geselecteerde tekst en kopieert het resultaat naar het klembord.
Ctrl+afbreekstreepje(-) Zachte afbreekstreepjes; woordafbreking door u ingesteld.
Ctrl+Shift+minteken (-) Hard koppelteken (wordt niet gebruikt voor woordafbreking)
Ctrl+vermenigvuldigingsteken * (alleen op numeriek toetsenblok) Macroveld uitvoeren
Ctrl+Shift+Spatiebalk Vaste spaties. Vaste spaties worden niet gebruikt voor woordafbreking en worden niet uitgebreid als de tekst uitgevuld wordt.
Shift+Enter Regeleinde zonder een nieuwe alinea te beginnen
Ctrl+Enter Handmatig einde
Ctrl+Shift+Enter Kolomeinde in teksten met meerdere kolommen
Alt+Enter Invoegen van een nieuwe alinea, zonder nummering, in een lijst . Dit werkt niet als de cursor aan het einde van de lijst staat.
Alt+Enter Invoegen van een nieuwe alinea direct voor of achter een sectie, of voor een tabel.
Pijl naar links Cursor naar links
Shift+pijl naar links Selectie met cursor naar links uitbreiden
Ctrl+Pijl naar links Naar begin van woord
Ctrl+Shift+Pijl naar links Woord voor woord naar links selecteren
Pijl naar rechts Cursor naar rechts
Shift+pijl naar rechts Selectie met cursor naar rechts uitbreiden
Ctrl+Pijl naar rechts Ga naar begin van het volgende woord
Ctrl+Shift+Pijl naar rechts Woord voor woord naar rechts selecteren
Pijl omhoog Verplaats de cursor één regel naar boven
Shift+pijl omhoog Regels naar boven selecteren
Ctrl+Pijl omhoog Verplaats de cursor naar het begin van de vorige alinea
CtrlShift+Pijl omhoog Selecteer tot aan het begin van de alinea. De volgende toetsaanslag breidt de selectie uit tot aan het begin van de voorafgaande alinea
Pijl omlaag Cursor één regel naar beneden
Shift+omlaag Regels selecteren naar beneden
Ctrl+Pijl omlaag Verplaats de cursor naar het begin van de vorige alinea
CtrlShift+Pijl omlaag Selecteer tot aan het einde van de alinea. De volgende toetsaanslag breidt de selectie uit tot aan het einde van de volgende alinea
Home Naar begin van regel
Home+Shift Selecteer tot het begin van een regel
End Naar einde van regel
End+Shift Selecteren tot einde van regel
Ctrl+Home Naar begin van document
Ctrl+Home+Shift Selecteer tekst tot het begin van het document
Ctrl+End Naar einde van document
Ctrl+End+Shift Selecteer tekst tot het einde van het document
Ctrl+PageUp Schakelt de cursor tussen tekst en koptekst
Ctrl+PageDown Schakelt de cursor tussen tekst en voettekst
Invoegen Invoegmodus aan/uit
PageUp Scherm naar boven
Shift+PageUp Selectie per schermpagina naar boven uitbreiden
PageDown Scherm naar beneden
Shift+PageDown Selectie per schermpagina naar beneden uitbreiden
Ctrl+Del Tekst tot einde van woord verwijderen
Ctrl+Backspace Verwijder tekst tot begin van woord

In een lijst: verwijder een lege alinea vóór de huidige alinea

Ctrl+Del+Shift Verwijder tekst tot einde van zin
Ctrl+Shift+Backspace Tekst tot begin van zin verwijderen
Ctrl+Tab Volgende suggestie met Automatische woordinvulling
Ctrl+Shift+Tab Gebruik de vorige suggestie van Automatische woordinvulling
Ctrl+Shift+V Plakt de inhoud van het klembord als niet opgemaakte tekst.
Ctrl + dubbelklik of Ctrl + Shift + F10 Gebruik deze combinatie om de Navigator, het venster Stijlen en opmaak of andere vensters snel vast te zetten of te ontkoppelen

Sneltoetsen voor alinea's en kopniveaus

Sneltoetsen Effect
Ctrl+Alt+Pijl omhoog Verplaatst de huidige alinea of geselecteerde alinea's één alinea naar boven.
Ctrl+Alt+Pijl omlaag Verplaats de huidige alinea of geselecteerde alinea's één alinea naar beneden.
Tab De kop in opmaak "Kop X" (X = 1-9) wordt één niveau naar beneden verplaatst in het overzicht.
Shift+Tab De kop in opmaak "Kop X" (X = 2-10) wordt één niveau naar boven verplaatst in het overzicht.
Ctrl+Tab

Aan het begin van een kop: Voegt een tabstop in. Afhankelijk van het gebruikte programma voor vensterbeheer, kan Alt+Tab in plaats daarvan worden gebruikt.

Zet de cursor eerst vóór de kop om het kopniveau via het toetsenbord te wijzigen.

Sneltoetsen voor tabellen in LibreOffice Writer

Ctrl+Shift+T

Sneltoetsen Effect
Ctrl+A Als de actieve cel leeg is: selecteert de hele tabel. Anders: selecteert de inhoud van de actieve cel. Wanneer u nogmaals drukt, wordt de hele tabel geselecteerd.
Ctrl+Home Als de actieve cel leeg is: gaat naar het begin van de tabel. Anders: eerste druk op toets gaat naar begin van de actieve cel; tweede druk op toets gaat naar begin van huidige tabel; derde druk op toets gaat naar begin van document.
Ctrl+End Als de actieve cel leeg is: gaat naar het einde van de tabel. Anders: eerste druk op toets gaat naar einde van de actieve cel; tweede druk op toets gaat naar einde van de huidige tabel; derde druk op toets gaat naar einde van het document.
Ctrl+Tab Voegt een tabstop in (alleen in tabellen). Afhankelijk van het gebruikte programma voor vensterbeheer, kan Alt+Tab in plaats daarvan worden gebruikt.
Alt+Pijltoetsen Vergroot/verkleint de kolom/rij aan de rechterkant/onderkant van de cel
Alt+Shift+Pijltoetsen Vergroot/verkleint de grootte van de kolom/rij aan de linkerkant/bovenkant van de cel
Alt+Ctrl+Pijltoetsen Net als Alt, maar alleen de actieve cel wordt gewijzigd
Ctrl+Alt+Shift+Pijltoetsen Net als Alt, maar alleen de actieve cel wordt gewijzigd
Alt+Insert 3 seconden in Invoegmodus, Pijltoets voegt rij/kolom in, Ctrl+Pijltoets voegt cel in
Alt+Del 3 seconden in Delete-modus, Pijltoets verwijdert rij/kolom, Ctrl+Pijltoets voegt cel samen met aangrenzende cel
Verwijdert celbeveiliging van alle geselecteerde tabellen. Als er geen tabel geselecteerd is, wordt de celbeveiliging van alle tabellen in het document opgeheven.
Shift+Ctrl+Del Als er geen hele cel geselecteerd is, wordt de tekst vanaf de cursor tot aan het eind van de huidige zin verwijderd. Als de cursor aan het eind van een cel staat en er geen hele cel is geselecteerd, wordt de inhoud van de volgende cel verwijderd.

Als er geen hele cel geselecteerd is aan het einde van de tabel, wordt de alinea achter de tabel verwijderd, tenzij dit de laatste alinea is van het document.

Als er één of meer cellen zijn geselecteerd, worden de volledige rijen die de selectie bevatten verwijderd. Als alle rijen geheel of gedeeltelijk zijn geselecteerd, wordt de hele tabel verwijderd.

Sneltoetsen voor het verplaatsen en schalen van frames, afbeeldingen en objecten

Sneltoetsen Effect
Esc Cursor staat in een tekstframe en er is geen tekst geselecteerd; druk op Escape om de tekstframe te selecteren.

Tekstframe is geselecteerd; druk op Escape om de cursor van het tekstframe te verwijderen.

F2 of Enter of een andere toets die een teken op het scherm produceert Als er een tekstframe geselecteerd is: zet de cursor aan het einde van de tekst in het tekstframe. Drukt u op een willekeurige toets die een teken op het scherm produceert en het document bevindt zich in bewerkingsmodus, dan wordt het teken aan de tekst toegevoegd.
Alt+Pijltoetsen Verplaats object.
Alt+Ctrl+Pijltoetsen Wijzigt de grootte door de rechterbenedenhoek te verplaatsen.
Alt+Ctrl+Shift+Pijltoetsen Wijzigt de grootte door de linkerbovenhoek te verplaatsen.
Ctrl+Tab Selecteert het anker van een object (in de modus Punten bewerken).

Related Topics

Navigeren en selecteren met het toetsenbord

Sneltoetsen gebruiken (LibreOffice Writer-toegankelijkheid)

Snelkoppelingen (LibreOffice-toegankelijkheid)