Hurtigtaster i LibreOffice Writer

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Du kan bruke hurtigtaster for raskt å utføre vanlige oppgaver i LibreOffice. Denne siden viser de vanlige hurtigtastene i LibreOffice Writer.

Note.png Noen av hurtigtastene kan være tildelt bestemte funksjoner i skrivebordsmiljøet du bruker. Da vil disse tastene kanskje ikke fungere som forventet i LibreOffice. Du kan løse dette problemet ved å velge andre hurtigtaster, enten for LibreOffice ved hjelp av Verktøy → Tilpass → Tastatur, eller i skrivebordsmiljøet.

Du kan også bruke de generelle hurtigtastene i LibreOffice.

Funksjonstaster i LibreOffice Writer

Hurtigtaster Effekt
F2 Formellinja
Ctrl + F2 Sett inn felt
F3 Fullfør autotekst
Ctrl + F3 Redigere autotekst
F4 Åpne datakildevisning
Shift+F4 Velg neste ramme
F5 Dokumentstruktur på/av
Ctrl + Shift + F5 Dokumentstruktur på, gå til sidenummer
F7 Stavekontroll
Ctrl + F7 Synonymordbok
F8 Utvidelsesmodus på/av
Ctrl + F8 Feltskygger av/på
Shift + F8 Tilleggsmerking på/av
Ctrl + Shift + F8 Blokkmerking på/av
F9 Oppdater feltene
Ctrl + F9 Vis feltene
Shift + F9 Beregne tabell
Ctrl + Shift + F9 Oppdater innfelt og innlister
Ctrl + F10 Kontrolltegn på/av
F11 Stilbehandler på/av
Shift + F11 Lag stil
Ctrl + F11 Sett fokuset på boksen «Bruk stil»
Ctrl + Shift + F11 Oppdater stil
F12 Nummerert liste på
Ctrl + F12 Sett inn eller rediger tabell
Shift + F12 Punktliste på
Ctrl + Shift + F12 Nummerert liste / punktliste av

Hurtigtaster i LibreOffice Writer

Hurtigtaster Effekt
Ctrl + A Merk alt
Ctrl + J Blokkjuster
Ctrl + D Dobbel understreking
Ctrl + E Midtstilt
Ctrl + H Søk og erstatt
Ctrl + Shift + P Hevet skrift
Ctrl + L Venstrejuster
Ctrl + R Høyrejuster
Ctrl + Shift + B Senket skrift
Ctrl + Y Gjør om siste handling
Ctrl + 0 (null) Bruk standard avsnittsstil
Ctrl + 1 Bruk avsnittsstilen «Overskrift 1»
Ctrl + 2 Bruk avsnittsstilen «Overskrift 2»
Ctrl + 3 Bruk avsnittsstilen «Overskrift 3»
Ctrl + 4 Bruk avsnittsstilen «Overskrift 4»
Ctrl + 5 Bruk avsnittsstilen «Overskrift 5»
Ctrl + pluss(+) Regner ut regnestykket som er valgt og kopierer svaret til utklippstavla.
Ctrl + bindestrek(-) Tilpassede bindestreker og orddeling
Ctrl + Shift + minus(-) Hard bindestrek (blir ikke brukt i orddeling)
Ctrl + multiplikasjonstegnet * (kun på det numeriske tastaturet) Kjør makrofelt
Ctrl + Shift + Mellomrom Hardt mellomrom. Harde mellomrom blir brukt i orddeling, og blir ikke utvidet dersom teksten er blokkjustert.
Shift + Enter Linjeskift uten nytt avsnitt
Ctrl + Enter Manuelt sideskift
Ctrl + Shift + Enter Spalteskift i tekster med flere spalter
Alt + Enter Innsetting av et nytt avsnitt uten nummerering i en liste, virker ikke når skrivermerket er på slutten av lista.
Alt + Enter Innsetting av et nytt avsnitt like før eller etter en bolk, eller før en tabell.
Pil venstre Flytt skrivemerket til venstre
Shift+Pil venstre Flytt skrivemerket til venstre, og merk samtidig tekst
Alt + Pil venstre Gå til slutten av ordet
Ctrl + Shift + Pil Venstre Merk ord for ord mot venstre
Pil høyre Flytt skrivemerket til høyre
Shift + Pil høyre Flytt skrivemerket til høyre, og merk samtidig tekst
Ctrl + Pil høyre Gå til begynnelsen av neste ord
Ctrl + Shift + Pil høyre Merk ord for ord mot høyre
Pil opp Flytt skrivemerket en linje oppover
Shift + Pil opp Merk linjer oppover
Ctrl + Pil opp Flytt skrivemerket til begynnelsen av forrige avsnitt
CtrlShift + Pil opp Marker til begynnelsen av avsnittet. Neste tastetrykk vil utvide markeringa til begynnelsen av forrige avsnitt.
Pil ned Flytt skrivemerket en linje nedover
Shift + Pil ned Merk linjer nedover
Ctrl + Shift + Pil ned Flytt skrivemerket til begynnelsen av neste avsnitt
Ctrl Shift + Pil ned Marker til slutten av avsnittet. Neste tastetrykk vil utvide markeringa til slutten av neste avsnitt.
Home Gå til begynnelsen av linja
Home + Shift Gå og merk til begynnelsen av linja
End Gå til slutten av linja
End + Shift Gå og merk til slutten av linja
Ctrl + Home Gå til begynnelsen av dokumentet
Ctrl + Home + Shift Gå og merk til begynnelsen av dokumentet
Ctrl + End Gå til slutten av dokumentet
Ctrl + End + Shift Gå og merk til slutten av dokumentet
Ctrl + Page Up Flytt skrivemerket mellom teksten og toppteksten
Ctrl + Page Down Flytt skrivemerket mellom teksten og bunnteksten
Insert Overskriving på/av
Page Up Flytt ett skjermbilde oppover
Shift + Page Up Flytt og merk ett skjermbilde oppover
Page Down Flytt ett skjermbilde nedover
Shift + Page Down Flytt og merk ett skjermbilde oppover
Ctrl + Y Slett tekst til slutten av ordet
Ctrl + Shift + Mellomrom Slett tekst til begynnelsen av ordet

I en liste: Slett et tomt avsnitt før det gjeldende avsnittet

Ctrl + Delete + Shift Slett tekst til slutten av setninga.
Ctrl + Shift + Rettetast Slett tekst til begynnelsen av setninga.
Ctrl + Tab Neste forslag fra automatisk fullføring av ord
Ctrl + Shift + Tab Bruk forrige forslag fra automatisk fullføring av ord
Ctrl + Alt + Shift + V Lim inn innholdet i utklippstavlen som uformatert tekst.
Ctrl + dobbeltklikk eller Ctrl + Shift + F10 Feste eller løsne Dokumentstruktur, Stilbehandler eller andre vindu raskt

Hurtigtaster for avsnitt og overskriftsnivå

Hurtigtaster Effekt
Ctrl + Alt + Pil opp Flytt det gjeldende avsnittet eller de valgt avsnittene ett avsnitt oppover
Ctrl + Alt + Pil ned Flytt det gjeldende avsnittet eller de valgte avsnittene ett avsnitt nedover
Tabulator Flytt overskriften i formatet «Overskrift X» (X = 1–9) ett nivå nedover i disposisjonen
Shift + Tabulator Flytt overskriften i formatet «Overskrift X» (X = 1–9) ett nivå oppover i disposisjonen
Ctrl + Tab

Ved starten av overskriften: Sett inn en tabulator stopp. Avhengig av vindushåndtereren som brukes,Alt+Tab kan brukes i steden.

For å endre overskriftsnivået ved hjelp av tastaturet, plasser først skrivemerket foran overskriften.

Hurtigtaster for tabeller i LibreOffice Writer

Ctrl + Shift + T

Hurtigtaster Effekt
Ctrl + A Hvis den aktive cellen er tom, blir hele tabellen markert. Ellers blir innholdet i den aktive cellen markert. Trykker du en gang til blir hele tabellen markert.
Ctrl + Home Hvis den aktive cellen er tom, går du til begynnelsen av tabellen. Ellers går du til begynnelsen av den aktive cellen ved første trykk, til begynnelsen av den gjeldende tabellen ved andre trykk og til begynnelsen av dokumentet ved tredje trykk.
Ctrl + End Hvis den aktive cellen er tom, går du til slutten av tabellen. Ellers går du til slutten av den aktive cellen ved første trykk, til slutten av den gjeldende tabellen ved andre trykk og til slutten av dokumentet ved tredje trykk.
Ctrl + Tab Setter inn en stopp tabulator (kun i tabeller). Avhengig av vindushåndtereren som brukes, Alt+Tab kan brukes i steden.
Alt + Enter Øker/minker størrelsen på kolonnen/raden i den nedre høyre cellekanten
Alt + Enter Økar/minker størrelsen på kolonnen/rada i den øvre venstre cellekanten
Alt + Ctrl + piltaster Alt, men kun den aktive cella er endret
Ctrl + Alt + Shift + piltaster Alt, men kun den aktive cella er endret
Alt + Insert 3 sekunder i innsettingsmodus, piltast setter inn rad/kolonne, Ctrl+piltast setter inn inn celle
Alt + Delete 3 sekunder i slettemodus, piltast sletter rad/kolonne, Ctrl+piltast slår sammen cella med nabocella
Fjerner cellebeskyttelsen fra alle valgte tabeller. Hvis ingen celler er valgt, blir cellebeskyttelsen fjernet fra alle tabellene i dokumentet.
Ctrl + Delete Hvis ingen hel celle er markert, blir teksten fra skrivemerket til slutten av den gjeldende setninga slettet. Hvis skrivemerket står på enden av en celle, og ingen hel celle er markert, blir innholdet i den neste cellen slettet.

Hvis ingen hele celler er markerte og markøren står ved slutten av tabellen, vil avsnittet som følger tabellen bli slettet, hvis det ikke er det siste avsnittet i dokumentet.

Hvis en eller flere celler er markerte, blir hele raden der markeringa er gjort slettet. Hvis alle radene er helt eller delvis markerte, blir hele tabellen slettet.

Hurtigtaster for flytting og endring av størrelse på rammer, bilder og objekter

Hurtigtaster Effekt
Escape Hvis skrivemerket er inni en tekstramme og ingen tekst er markert, vil Escape velge tekstramma.

Hvis en tekstramme er valgt, vil Escape fjerne skrivemerket fra tekstramma.

F2, Enter eller et tegn Hvis en tekstramme er valgt, blir skrivemerket plassert i på slutten av teksten i tekstramma. Hvis du trykker på en tegntast og dokumentet er i redigeringsmodus, blir dette tegnet lagt til i teksten.
Alt + Enter Flytt objekt
Alt + Ctrl + piltaster Endrer størrelsen ved å flytte nedre høyre hjørne.
Alt + Ctrl + Shift + piltaster Endrer størrelsen ved å flytte øvre venstre hjørne.
Ctrl + Tab Velger forankringen til et objekt (i punktredigeringsmodus)

Related Topics

Navigering og valg med tastaturet

Bruke hurtigtaster (LibreOffice Writer-tilgjengelighet)

Hurtigtaster (LibreOffice Tilgjengelighet)