LibreOffice Writerin pikanäppäimet

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Pikanäppäimiä käytetään yleisimpien tehtävien nopeaan suorittamiseen LibreOffice-ohjelmassa. Nyt esillä olevassa osiossa luetellaan LibreOffice Writerin pikanäppäimet.

Note.png Eräät pikanäppäimet voivat olla käyttöjärjestelmän käytössä. Nämä näppäinyhdistelmät eivät tällöin ole käytettävissä LibreOffice-pikanäppäiminä. Pyri ottamaan käyttöön eri näppäimet joko LibreOffice-ohjelmistoon valinnassa Työkalut - Mukauta - Näppäimistö tai käyttöjärjestelmään.

Käytettävissä on myös yleiset LibreOffice-pikanäppäimet.

LibreOffice Writerin funktionäppäimet

Pikanäppäin Toiminto
F2 Kaavarivi
Ctrl+F2 Lisää kenttä
F3 Automaattinen teksti hyväksytään.
Ctrl+F3 Muokataan automaattista tekstiä.
F4 Avataan tietolähteen näkymä.
Vaihto+F4 Valitaan seuraavaan kehys.
F5 Rakenneselain käyttöön/pois käytöstä
Ctrl+Vaihto+F5 Käynnistetään rakenneselain ja siirrytään sen sivunumerokenttään.
F7 Oikoluku
Ctrl+F7 Synonyymisanasto
F8 Laajennettava valinta -tila (LAA)
Ctrl+F8 Kenttien varjostustilaa vaihdellaan.
Vaihto+F8 Monivalintatila (LIS)
Vaihto+Ctrl+F8 Pystylohkon valintatila (LOH)
F9 Päivitä kentät
Ctrl+F9 Näytetään kentät.
Vaihto+F9 Laske taulukko
Ctrl+Vaihto+F9 Päivitetään syöttökenttiä ja -listoja.
Ctrl+F10 Tulostumattomat merkit käytössä tai poissa käytöstä
F11 Vuorotellaan Tyylit ja muotoilu -ikkunan näkyvyyttä.
Vaihto+F11 Luo tyyli
Ctrl+F11 Asetetaan kohdistus Käytä tyyliä -ruutuun
Ctrl+Vaihto+F11 Päivitä tyyli
F12 Numerointi käytössä / poissa käytöstä
Ctrl+F12 Lisätään tai muokataan taulukkoa.
Vaihto+F12 Luettelomerkit käytössä / poissa käytöstä
Ctrl+Vaihto+F12 Numeroinnit ja luettelomerkit pois käytöstä

LibreOffice Writerin pikanäppäimet

Pikanäppäin Toiminto
Ctrl+A Valitse kaikki
Ctrl+J Tasaa
Ctrl+D Kaksinkertainen alleviivaus
Ctrl+E Keskitetty
Ctrl+H Etsi ja korvaa
Ctrl+Vaihto+P Yläindeksi
Ctrl+L Tasaus vasemmalle
Ctrl+R Tasaus oikealle
Ctrl+Vaihto+B Alaindeksi
Ctrl+Y Viimeisin kumous perutaan.
Ctrl+0 (nolla) Käytetään Oletus -kappaletyyliä.
Ctrl+1 Käytetään Otsikko 1 -kappaletyyliä.
Ctrl+2 Käytetään Otsikko 2 -kappaletyyliä.
Ctrl+3 Käytetään Otsikko 3 -kappaletyyliä.
Ctrl+4 Käytetään Otsikko 4 -kappaletyyliä.
Ctrl+5 Käytetään Otsikko 5 -kappaletyyliä.
Ctrl + Plus (+) Lasketaan valittuna oleva laskulauseke ja kopioidaan tulos leikepöydälle.
Ctrl+Tavuviiva(-) Tavutusvihjeet; käyttäjän määräämä tavutus.
Ctrl+Vaihto+Miinus(-) Sitova yhdysmerkki (ei tavutusta)
Ctrl+Kerto(*) (vain numeronäppäimistöltä) Suoritetaan makrokenttä.
Ctrl+Vaihto+Väli Lisätään sitova välilyönti, jota ei tavuteta eikä laajenneta tekstiä tasattaessa.
Vaihto+Enter Rivinvaihto kappaletta vaihtamatta
Ctrl+Enter Lisätään pakotettu sivunvaihto.
Ctrl+Vaihto+Enter Monipalstaisen tekstin palstan vaihto
Alt+Enter Lisätään uusi kappale numeroimatta luettelossa. Ei toimi, kun kohdistin on luettelon lopussa.
Alt+Enter Lisätään uusi kappale välittömästi osan jälkeen tai taulukon edelle.
Vasen nuolinäppäin Siirretään tekstikohdistinta vasemmalle.
Vaihto+Vasen nuolinäppäin Valitaan vasemmalle.
Ctrl+Vasen nuolinäppäin Siirrytään sanan alkuun.
Ctrl+Vaihto+Vasen nuolinäppäin Valitaan vasemmalle sana kerrallaan.
Oikea nuolinäppäin Siirretään tekstikohdistinta oikealle.
Vaihto+Oikea nuolinäppäin Valitaan oikealle.
Ctrl+Oikea nuolinäppäin Siirrytään seuraavan sanan alkuun.
Ctrl+Vaihto+Oikea nuolinäppäin Valitaan oikealle sana kerrallaan.
Ylänuoli Kohdistinta siirretään ylemmälle riville.
Vaihto+Alanuolinäppäin Valitaan rivejä yläsuuntaan.
Ctrl+Alanuolinäppäin Kohdistinta siirretään edellisen kappaleen alkuun
Ctrl+Vaihto+Ylänuolinäppäin Valitaan kappaleen alkuun asti. Seuraava näppäinpainallus laajentaa valinnan edellisen kappaleen alkuun
Alanuoli Kohdistinta siirretään alemmalle riville
Vaihto+Alanuolinäppäin Valitaan rivejä alasuuntaan.
Ctrl+Alanuolinäppäin Kohdistinta siirretään edellisen kappaleen alkuun
Ctrl+Vaihto+Alanuolinäppäin Valitaan kappaleen loppuun asti. Seuraava näppäinpainallus laajentaa valinnan seuraavan kappaleen loppuun
Home Siirrytään rivin alkuun.
Home Valitaan rivin alkuun asti.
End Siirrytään rivin loppuun.
End+Vaihto Valitaan rivin loppuun asti.
Ctrl+Home Siirrytään asiakirjan alkuun.
Ctrl+Home+Vaihto Valitaan tekstiä asiakirjan alkuun asti.
Ctrl+End Siirrytään asiakirjan loppuun.
Ctrl+End+Vaihto Valitaan tekstiä asiakirjan loppuun asti.
Ctrl+PageUp Kohdistinta vuorotellaan tekstissä ja ylätunnisteessa.
Ctrl+PageDown Kohdistinta vuorotellaan tekstissä ja alatunnisteessa.
Insert Lisäystila käytössä / poissa käytöstä
Page Up Siirrytään ikkunan verran ylöspäin.
Vaihto+PageUp Valitaan ikkunan korkeus ylöspäin.
Page Down Siirrytään ikkunan verran alaspäin.
Vaihto+PageDown Valitaan ikkunan korkeus alaspäin.
Ctrl+Del Poistetaan tekstiä sanan loppuun asti.
Ctrl+Askelpalautin Poistetaan tekstiä sanan alkuun asti.

Luettelossa: poistetaan tyhjä kappale kohdistetun kappaleen edeltä.

Ctrl+Del+Vaihto Poistetaan tekstiä virkkeen loppuun asti.
Ctrl+Vaihto+Askelpalautin Poistetaan tekstiä virkkeen alkuun asti.
Ctrl+Sarkain Sanan täydennyksen seuraava ehdotus
Ctrl+Vaihto+Sarkain Näytetään sanan täydennyksen edellinen ehdotus.
Ctrl+Alt+Vaihto+V Liitetään leikepöydän sisältö muotoilemattomana tekstinä.
Ctrl + kaksoisnapsautus tai Ctrl + Vaihto + F10 Kiinnitetään tai irrotetaan valittu telakoituva ikkuna, kuten rakenneselain ja Tyylit ja muotoilut -ikkuna.

Kappaleiden ja otsikkotasojen pikanäppäimet

Pikanäppäin Toiminto
Ctrl+Alt+Ylänuolinäppäin Siirretään aktiivista kappaletta tai valittuja kappaleita yhden kappaleen verran ylöspäin.
Ctrl+Alt+Alanuolinäppäin Siirretään aktiivista kappaletta tai valittuja kappaleita yhden kappaleen verran alaspäin.
Sarkain Tyylin "Otsikko X" (X = 1...9) otsikkoa siirretään yksi taso alaspäin jäsennyksessä.
Vaihto+Sarkain Tyylin "Otsikko X" (X = 1...9) otsikkoa siirretään yksi taso ylöspäin jäsennyksessä.
Ctrl+Sarkain

Otsikon alussa: lisätään sarkain. Käytettävästä ikkunointiohjelmasta riippuen, Alt+Sarkain saattaa olla sen sijalla.

Vaihdettaessa otsikointitasoa näppäimin, kohdistin asetetaan ensiksi otsikon alkuun.

LibreOffice Writerin taulukoiden pikanäppäimet

Ctrl+Vaihto+T

Pikanäppäin Toiminto
Ctrl+A Tyhjä aktiivinen solu: valitaan koko taulukko. Muutoin: valitaan aktiivisen solun sisältö. Uudelleen painettaessa valitaan koko taulukko.
Ctrl+Home Tyhjä aktiivinen solu: siirrytään taulukon alkuun. Muutoin: ensi painalluksella siirrytään aktiivisen solun alkuun, toisella siirrytään työstettävän taulukon alkuun ja kolmannella painalluksella siirrytään asiakirjan alkuun.
Ctrl+End Tyhjä aktiivinen solu: siirrytään taulukon loppuun. Muutoin: ensi painalluksella siirrytään aktiivisen solun loppuun, toisella siirrytään nykyisen taulukon loppuun ja kolmannella painalluksella siirrytään asiakirjan loppuun.
Ctrl+Sarkain Lisätään sarkain (vain taulukoissa). Käytettävästä ikkunointiohjelmasta riippuen, Alt+Sarkain saattaa olla sen sijalla.
Alt+nuolinäppäin Muutetaan sarakkeen (ja rivin) mittoja solun vasen yläkulma kiintopisteenä.
Alt+Vaihto+nuolinäppäin Muutetaan sarakkeen (ja rivin) mittoja solun oikea alakulma kiintopisteenä.
Alt+Ctrl+nuolinäppäin Kuten Alt+nuolinäppäin, mutta muutos kohdistuu vain aktiiviseen soluun.
Ctrl+Alt+Vaihto+nuolinäppäin Kuten Alt+nuolinäppäin, mutta muutos kohdistuu vain aktiiviseen soluun.
Alt+Insert Lisäystila, 3 sekuntia: Rivi tai sarake lisätään nuolinäppäimillä, Ctrl+nuolinäppäin lisää solun.
Alt+Del Poistotila, 3 sekuntia: Rivi tai sarake poistetaan nuolinäppäimillä, Ctrl+nuolinäppäin yhdistää solun viereiseen soluun.
Poistetaan valituista taulukoista solujen suojaus. Jos yhtään taulukkoa ei ole valittuna, suojaus poistuu asiakirjan kaikista taulukoista.
Vaihto+Ctrl+Del Kun yhtään kokonaista solua ei ole valittu: teksti kohdistimesta virkkeen loppuun poistetaan ja jos kohdistin on solun lopussa, seuraavan solun sisältö poistetaan.

Jos yhtään kokonaista solua ei ole valittuna ja kohdistin on taulukon lopussa, taulukkoa seuraava kappale poistetaan, ellei se ole asiakirjan viimeinen kappale.

Kun yksi tai useampia soluja on valittu: koko rivi, jossa valinta on, poistetaan taulukosta ja jos kaikilla taulukon riveillä on vähintään yksi valittu solu, koko taulukko poistetaan.

Kehysten, kuvien ja objektien siirtämisen ja koonmuutoksen pikanäppäimet

Pikanäppäin Toiminto
Esc Kohdistin on tekstikehyksen sisällä eikä tekstiä ole valittuna: tekstikehys tulee valituksi Esc-näppäimellä.

Tekstikehys on valittu: Esc-näppäin poistaa kohdistimen tekstikehyksestä.

F2, Enter tai mikä tahansa näytölle merkkejä kirjoittava näppäin Jos tekstikehys on valittu: kohdistin asettuu tekstikehyksen kirjoituksen loppuun. Jos painetaan kirjoittavia näppäimiä kun asiakirja on muokkaustilassa, näppäintä vastaava merkki lisätään tekstin loppuun.
Alt+nuolinäppäin Siirretään objektia nuolen suuntaan.
Alt+Ctrl+nuolinäppäin Koonmuutos oikeasta alakulmasta.
Alt+Ctrl+nuolinäppäin Koonmuutos vasemmasta yläkulmasta.
Ctrl+Sarkain Valitaan objektin ankkuri (pisteiden muokkaustilassa).

Related Topics

Siirtyminen ja valinta näppäimistöä käyttäen

Näppäinoikoteiden käyttö (LibreOffice Writerin esteettömyys)

Oikotiet (LibreOffice-esteettömyys)