Genvejstaster for LibreOffice Writer

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Du kan bruge genvejstaster til hurtigt at udføre almindeligt forekommende opgaver i LibreOffice. Dette afsnit giver en oversigt over standardgenvejstaster for LibreOffice Writer.

Note.png Nogle af genvejstasterne kan være tildelt til dit operativsystem. Taster, som er tildelt til operativsystemet, er ikke tilgængelige i LibreOffice. Prøv at tildele forskellige taster enten i LibreOffice i Funktioner - Tilpas - Tastatur eller i dit operativsystem.

Du kan også bruge de generelle genvejstaster i LibreOffice.

Funktionstaster til LibreOffice Writer

Genvejstaster Effekt
F2 Formellinje
Ctrl+F2 Indsæt felter
F3 Fuldfør Autotekst
Ctrl+F3 Rediger Autotekst
F4 Åbn Datakildevisning
Skift+F4 Marker næste ramme
F5 Navigator til/fra
Ctrl+Skift+F5 Navigator til, gå til sidenummer
F7 Stavekontrol
Ctrl+F7 Synonymordbog
F8 Filtypenavn tilstand
Ctrl+F8 Feltskygger til/fra
Skift+F8 Supplerende valg-tilstand
Ctrl+Skift+F8 Blokmarkeringstilstand
F9 Opdater felter
Ctrl+F9 Vis felter
Skift+F9 Beregn tabel
Ctrl+Skift+F9 Opdater indtastningsfelter og indtastningslister
Ctrl+F10 Kontroltegn til/fra
F11 Vinduet Typografier og formatering til/fra
Skift+F11 Opret typografi
Ctrl+F11 Sæt fokus til feltet Anvend typografi
Ctrl+Skift+F11 Opdater typografi
F12 Nummerering til
Ctrl+F12 Indsæt eller rediger tabel
Skift+F12 Punkttegn til
Ctrl+Skift+F12 Punktopstilling fra

Genvejstaster for LibreOffice Writer

Genvejstaster Effekt
Ctrl+A Marker alt
Ctrl+J Lige margener
Ctrl+D Dobbelt understreget
Ctrl+E Centreret
Ctrl+H Søg og erstat
Ctrl+Skift+P Hævet skrift
Ctrl+L Venstrejusteret
Ctrl+R Højrejusteret
Ctrl+Skift+B Sænket skrift
Ctrl+Y Gendan sidste handling
Ctrl+0 (zero) Anvend Standard afsnitstypografi
Ctrl+1 Anvend afsnitstypografien Overskrift 1
Ctrl+2 Anvend afsnitstypografien Overskrift 2
Ctrl+3 Anvend afsnitstypografien Overskrift 3
Ctrl+4 Anvend afsnitstypografien Overskrift 4
Ctrl+5 Anvend afsnitstypografien Overskrift 5
Ctrl + Plustast(+) Beregner den markerede tekst og kopierer resultatet til udklipsholderen.
Ctrl+bindestreg(-) Bløde bindestreger; orddeling angivet af dig.
Ctrl+Skift+minus (-) Hård bindestreg (bliver ikke brugt til orddeling)
Ctrl+gangetegn * (kun på numerisk tastatur) Kør makrofelt
Ctrl+Skift+Mellemrum Hårde mellemrum. Hårde mellemrum bliver ikke brugt til orddeling og bliver ikke udvidet, hvis teksten har lige margener.
Skift+Enter Linjeskift uden afsnitsskift
Ctrl+Enter Manuelt sideskift
Ctrl+Skift+Enter Kolonneskift i flerkolonnede tekster
Alt+Enter Indsætter et nyt afsnit uden nummerering inde i en liste. Virker ikke når markøren er ved slutningen af listen.
Alt+Enter Indsætter et nyt afsnit direkte før eller efter en sektion eller før en tabel.
Venstrepil Flyt markør til venstre
Skift+Venstrepil Flyt markør med markering til venstre
Ctrl+Venstrepil Gå til begyndelse af ord
Ctrl+Skift+Venstrepil Markerer til venstre ord for ord
Højrepil Flyt markør til højre
Skift+Højrepil Flyt markør med markering til højre
Ctrl+Højrepil Gå til begyndelsen af næste ord
Ctrl+Skift+Højrepil Markerer til højre ord for ord
Pil op Flyt markør en linje op
Skift+Pil op Markerer linjer opefter
Ctrl+Pil op Flyt markør til begyndelse af det foregående afsnit
CtrlSkift+Pil op Marker til begyndelsen af afsnittet. Næste tastaturtryk udvider markeringen til begyndelsen af forrige afsnit
Pil ned Flyt markøren en linje ned
Skift+Pil ned Markerer linjer nedefter
Ctrl+Pil ned Flyt markør til begyndelse af det foregående afsnit.
CtrlSkift+Pil ned Marker til slutningen af afsnittet. Næste tastaturtryk udvider markeringen til slutningen af næste afsnit
Home Gå til begyndelse af linje
Home+Skift Gå hen og vælg til begyndelsen af en linje
End Gå til slutningen af linje
End+Skift Gå og marker til slutningen af linjen
Ctrl+Home Gå til begyndelsen af dokument
Ctrl+Home+Skift Gå og marker tekst til begyndelsen af dokument
Ctrl+End Gå til slutningen af dokument
Ctrl+End+Skift Gå hen og vælg tekst til slutningen af dokument
Ctrl+SideOp Skift markør mellem tekst og sidehoved
Ctrl+SideNed Skift markør mellem tekst og sidefod
Insert Indsætningstilstand til/fra
Page Up Skærmside op
Skift+Page Up Flyt en skærmside op med markering
Page Down Flyt en skærmside ned
Skift+Page Down Flyt en skærmside ned med markering
Ctrl+Del Slet tekst til slutningen af ord
Ctrl+Tilbage Slet tekst til begyndelse af ord

I en liste: slet et tomt afsnit foran det aktuelle afsnit

Ctrl+Del+Skift Slet tekst til slutningen af en sætning
Ctrl+Skift+Tilbagetast Slet tekst til begyndelsen af en sætning
Ctrl+Tab Næste forslag med Automatisk ordfuldførelse
Ctrl+Skift+Tab Brug forrige forslag med Automatisk ordfuldførelse
Ctrl+Alt+Skift+V Indsætter indholdet af klippebordet som uformateret tekst
Ctrl + dobbeltklik eller Ctrl + Skift + F10 Brug denne kombination til hurtigt at fastgøre eller frigøre Navigator, vinduet Typografier og formatering eller andre vinduer

Genvejstaster for afsnit og overskriftsniveauer

Genvejstaster Effekt
Ctrl+Alt+PilOp Flyt det aktive afsnit eller markerede afsnit et afsnit op.
Ctrl+Alt+PilNed Flyt det aktive afsnit eller markerede afsnit et afsnit ned.
Tabulator Overskriften i format "Overskrift X" (X = 1-9) flyttes et niveau ned i dispositionen.
Skift+Tabulator Overskriften i format "Overskrift X" (X = 2-10) flyttes et niveau op i dispositionen.
Ctrl+Tab

Ved begyndelsen af overskriften: Indsæt et tabulatorstop. Afhængig af dit system, kan Alt+Tab bruges i stedet for.

For at ændre overskriftsniveauet med tastaturet, placer først markøren foran overskriften.

Genvejstaster for tabeller i LibreOffice Writer

Ctrl+Skift+T

Genvejstaster Effekt
Ctrl+A Hvis den aktive celle er tom: markerer hele tabellen. Ellers: markerer indholdet af den aktive celle. Tryk igen markerer hele tabellen.
Ctrl+Home Hvis den aktive celle er tom: går til begyndelsen af tabellen. Ellers: første tastetryk går til begyndelsen af den aktive celle, andet tastetryk går til begyndelsen af den aktuelle tabel, tredje tastetryk går til begyndelsen af dokument.
Ctrl+End Hvis den aktive celle er tom: går til slutningen af tabellen. Ellers: første tastetryk hopper til slutningen af den aktive celle, andet tastetryk hopper til slutningen af den aktuelle tabel, tredje tastetryk hopper til slutningen af dokumentet.
Ctrl+Tab Indsæt et tabulatorstop (kun i tabeller). Afhængigt af dit system, skal du måske bruge Alt+Tab i stedet for.
Alt+piletaster Forøger/formindsker størrelsen af kolonnen/rækken ved den højre/nedre cellekant
Alt+Skift+piletaster Forøg/formindsk størrelsen af kolonnen/rækken ved den venstre/øvre cellekant
Alt+Ctrl+piletaster Like Alt, men kun den aktuelt markerede celle ændres
Ctrl+Alt+Skift+piletaster Like Alt, men kun den aktuelt markerede celle ændres
Alt+Indsæt 3 sek. indsætter piletasterne rækker/kolonner, Ctrl+Piletaster indsætter celle
Alt+Del 3 sekunder i slettetilstand, sletter piletasterne rækker/kolonner, Ctrl+piletaster fletter celle med nabocelle
Fjerner cellebeskyttelse fra alle markerede tabeller. Hvis ingen tabel er markeret, vil cellebeskyttelsen blive fjernet fra alle tabeller i dokumentet.
Skift+Ctrl+Del Hvis ingen hel celle er markeret, vil teksten fra markøren til slutningen af den aktuelle sætning blive slettet. Hvis markøren er ved slutningen af en celle, og ingen hel celle er markeret, vil indholdet af den næste celle blive slettet.

Hvis ingen hele celler er valgt og markøren er ved slutningen af tabellen, vil afsnittet som følger efter tabellen blive slettet, med mindre det er det sidste afsnit i dokumentet.

Hvis en eller flere celler vælges, bliver alle rækker med valgte celler slettet. Hvis alle rækker vælges helt eller delvist, bliver hele tabellen slettet.

Genvejstaster til at flytte og ændre størrelse på rammer, grafik og objekter

Genvejstaster Effekt
Esc Markør er inde i en tekstramme og ingen tekst er markeret: Esc markerer tekstrammen.

Tekstrammen er markeret: Esc flytter markøren fra tekstrammen.

F2 eller Enter eller en vilkårlig tast, som giver et tegn på skærmen Hvis en tekstramme er markeret: placerer markøren ved slutningen af teksten i tekstrammen. Hvis du trykker en tast, der skriver et tegn på skærmen, og dokumentet er i redigeringstilstand, vil tegnet blive tilføjet til teksten.
Alt+piletaster Flyt objekt.
Alt+Ctrl+piletaster Ændrer størrelse ved at flytte nederste højre hjørne.
Alt+Ctrl+Skift+piletaster Ændrer størrelse ved at flytte øverste venstre hjørne.
Ctrl+Tab Markerer ankeret på et objekt (i Rediger punkter - tilstand).

Related Topics

Navigering og markering med tastaturet

Brug af genvejstaster (LibreOffice Writer-tilgængelighed)

Genveje (LibreOffice Tilgængelighed)