Клавишни комбинации за LibreOffice Writer

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

В LibreOffice можете да използвате клавишни комбинации за бързо извършване на често повтаряни действия. В този раздел са изброени подразбираните клавишни комбинации за LibreOffice Writer.

Note.png Някои от клавишните комбинации може да са вече заети от работния плот. Тези комбинации не са достъпни за LibreOffice. Опитайте да зададете други клавиши или за LibreOffice, в Инструменти - Персонализиране - Клавиатура, или за работния плот на системата.

Можете да използвате и общите клавишни комбинации на LibreOffice.

Функционални клавиши в LibreOffice Writer

Клавиши Действие
F2 Лента Формули
Ctrl+F2 Вмъкване на полета
F3 Завършване на автотекст
Ctrl+F3 Редактиране на автотекст
F4 Отваряне на изгледа за източници на данни
Shift+F4 Избиране на следващата рамка
F5 Навигатор - вкл./изкл.
Ctrl+Shift+F5 Навигатор - вкл., скок към страница номер
F7 Правописна проверка
Ctrl+F7 Синонимен речник
F8 Режим на разширяване на селекцията
Ctrl+F8 Фонове на полета - вкл./изкл.
Shift+F8 Режим на добавяне към селекцията
Ctrl+Shift+F8 Режим на блоков избор
F9 Обновяване на полетата
Ctrl+F9 Показване на полетата
Shift+F9 Изчисляване на таблица
Ctrl+F9 Обновяване на входните полета и списъци
Ctrl+F10 Непечатаеми знаци - вкл./изкл.
F11 Прозорец Стилове и форматиране - вкл./изкл.
Shift+F11 Създаване на стил
Ctrl+F11 Фокусира полето Прилагане на стил
Ctrl+Shift+F11 Обновяване на стил
F12 Номерация - вкл.
Ctrl+F12 Вмъкване или редактиране на таблица
Shift+F12 Водачи - вкл.
Ctrl+Shift+F12 Номерация/водачи - изкл.

Клавишни комбинации за LibreOffice Writer

Клавиши Действие
Ctrl+A Избиране на всичко
Ctrl+J Двустранно подравняване
Ctrl+D Двойно подчертаване
Ctrl+E Центриране
Ctrl+H Търсене и замяна
Ctrl+Shift+P Горен индекс
Ctrl+L Подравняване отляво
Ctrl+R Подравняване отдясно
Ctrl+Shift+B Долен индекс
Ctrl+Y Възстановяване на последното действие
Ctrl+0 (нула) Прилагане на подразбрания стил за абзаци
Ctrl+1 Прилагане на стила за абзаци Заглавие 1
Ctrl+2 Прилагане на стила за абзаци Заглавие 2
Ctrl+3 Прилагане на стила за абзаци Заглавие 3
Ctrl+A Прилагане на стила за абзаци Заглавие 4
Ctrl+5 Прилагане на стила за абзаци Заглавие 5
Ctrl + клавиш плюс (+) Изчисляване на избрания текст и копиране на резултата в клипборда.
Ctrl+тире (-) Меки позиции за сричкопренасяне според зададените настройки.
Ctrl+Shift+минус (-) Непрекъсваемо малко тире (не се използва за сричкопренасяне)
Ctrl+звезда * (в цифровия блок) Стартиране на макрополе
Ctrl+Shift+Шпация Непрекъсваем интервал. Не се използва за сричкопренасяне и не се разширява при двустранно подравняване на текста.
Shift+Enter Нов ред без нов абзац
Ctrl+Enter Ръчен знак за нова страница
Ctrl+Shift+Enter Край на колона в текстове с много колони
Alt+Enter Вмъкване на нов абзац без номер в списък. Не работи, когато курсорът е в края на списъка.
Alt+Enter Вмъкване на нов абзац точно преди или след раздел или преди таблица.
Стрелка наляво Преместване на курсора наляво
Shift+стрелка наляво Преместване на курсора наляво с избиране
Ctrl+стрелка наляво Преход към начало на дума
Ctrl+Shift+стрелка наляво Избиране дума по дума наляво
Стрелка надясно Преместване на курсора надясно
Shift+стрелка надясно Преместване на курсора надясно с избиране
Ctrl+стрелка надясно Преход към началото на следващата дума
Ctrl+Shift+стрелка надясно Избиране дума по дума надясно
Стрелка нагоре Премества курсора един ред нагоре
Shift+стрелка нагоре Избиране на редове в посока нагоре
Ctrl+Стрелка нагоре Премества курсора в началото на предишния абзац
Ctrl+Shift+стрелка нагоре Избира до началото на абзац. Следващо натискане разширява избраното до началото на предишния абзац.
Стрелка надолу Преместване на курсора с един ред надолу
Shift+стрелка надолу Избиране на редове в посока надолу
Ctrl+стрелка надолу Премества курсора в началото на предишния абзац
Ctrl+Shift+стрелка надолу Избира до края на абзац. Следващо натискане разширява избраното до края на следващия абзац.
Home Преход към начало на ред
Home+Shift Избиране до начало на ред
End Преход към край на ред
End+Shift Избиране до край на ред
Ctrl+Home Преход към началото на документа
Ctrl+Home+Shift Избиране на текста до началото на документа
Ctrl+End Преход към края на документа
Ctrl+End+Shift Избиране на текста до края на документа
Ctrl+PageUp Превключване на курсора между текста и горния колонтитул
Ctrl+PageDown Превключване на курсора между текста и долния колонтитул
Insert Режим Вмъкване - вкл./изкл.
PageUp Преход с една страница нагоре
Shift+PageUp Избиране с една страница нагоре
PageDown Преход с една страница надолу
Shift+PageDown Избиране с една страница надолу
Ctrl+Del Изтриване на текста до края на думата
Ctrl+Backspace Изтриване на текста до началото на думата

В списък: изтрива празен абзац преди текущия абзац

Ctrl+Del+Shift Изтриване на текста до края на изречението
Ctrl+Shift+Backspace Изтриване на текста до началото на изречението
Ctrl+Tab Следващо предложение от автоматичното довършване на думи
Ctrl+Shift+Tab Предишно предложение от автоматичното довършване на думи
Ctrl+Alt+Shift+V Поставя съдържанието на клипборда като неформатиран текст.
Ctrl + двукратно щракване или Ctrl + Shift + F10 Тази комбинация скачва и разкачва бързо навигатора, прозореца Стилове и форматиране и други прозорци

Клавишни комбинации за абзаци и нива на заглавия

Клавиши Действие
Ctrl+Alt+стрелка нагоре Преместване на активния абзац или избраните абзаци с един абзац нагоре.
Ctrl+Alt+стрелка надолу Преместване на активния абзац или избраните абзаци с един абзац надолу.
Tab Преместване на заглавие с формат "Заглавие X" (X = 1-9) с едно ниво надолу в плана.
Shift+Tab Преместване на заглавие с формат "Заглавие X" (X = 2-10) с едно ниво нагоре в плана.
Ctrl+Tab

В началото на заглавие: вмъква знак за табулация. В зависимост от използвания диспечер на прозорци, вместо това може да се използва Alt+Tab.

За да промените нивото на заглавие с клавиши, първо поставете курсора в началото на заглавието.

Клавишни комбинации за таблици в LibreOffice Writer

Ctrl+Shift+T

Клавиши Действие
Ctrl+A Ако активната клетка е празна: избира цялата таблица. В противен случай: избира съдържанието на активната клетка. Повторното натискане избира цялата таблица.
Ctrl+Home Ако активната клетка е празна: мести курсора в началото на таблицата. В противен случай: при първо натискане мести курсора в началото на активната клетка, при второ - в началото на таблицата и при трето - в началото на документа.
Ctrl+End Ако активната клетка е празна: мести курсора в края на таблицата. В противен случай: при първо натискане мести курсора в края на активната клетка, при второ - в края на таблицата и при трето - в края на документа.
Ctrl+Tab Вмъква знак за табулация (само в таблици). В зависимост от използвания диспечер на прозорци, вместо това може да се използва Alt+Tab.
Alt+клавишите със стрелки Увеличава/намалява размера на колоната/реда откъм десния/долния ръб на клетката
Alt+Shift+клавишите със стрелки Увеличава/намалява размера на колоната/реда откъм левия/горния ръб на клетката
Alt+Ctrl+клавишите със стрелки Като Alt, но се променя само активната клетка
Ctrl+Alt+Shift+клавишите със стрелки Като Alt, но се променя само активната клетка
Alt+Insert Три секунди в режим Вмъкване, клавишите със стрелки вмъкват редове/колони, Ctrl+клавишите със стрелки вмъкват клетки
Alt+Del Три секунди в режим Изтриване, клавишите със стрелки изтриват редове/колони, Ctrl+клавишите със стрелки сливат клетката със съседна клетка
Премахва защитата на клетките от всички избрани таблици. Ако не е избрана таблица, защитата на клетките се премахва от всички таблици в документа.
Shift+Ctrl+Del Ако не е избрана цяла клетка, се изтрива текстът от курсора до края на текущото изречение. Ако курсорът е в края на клетка и не е избрана цяла клетка, се изтрива съдържанието на следващата клетка.

Ако не е избрана цяла клетка и курсорът е в края на таблицата, се изтрива абзацът след таблицата, освен ако е последният абзац в документа.

Ако са избрани една или повече клетки, всички редове, съдържащи избраното, ще бъдат изтрити. Ако са избрани всички редове, изцяло или частично, се изтрива цялата таблица.

Клавишни комбинации за местене и преоразмеряване на рамки, графики и обекти

Клавиши Действие
Esc Ако курсорът е в текстова рамка и няма избран текст: Escape избира текстовата рамка.

Ако е избрана текстова рамка: Escape премахва курсора от текстовата рамка.

F2 или Enter, или произволен клавиш, който извежда знак на екрана Ако е избрана текстова рамка: позиционира курсора в края на текста в текстовата рамка. Ако натиснете клавиш, който извежда знак и документът е в режим на редактиране, знакът се добавя към текста.
Alt+клавишите със стрелки Преместване на обект.
Alt+Ctrl+клавишите със стрелки Преоразмеряване чрез местене на долния десен ъгъл.
Alt+Ctrl+Shift+клавишите със стрелки Преоразмеряване чрез местене на горния ляв ъгъл.
Ctrl+Tab Избира котвата на обектва (в режим Редактиране по възли).

Related Topics

Навигация и избиране с клавиатурата

Клавишни комбинации за достъпност в LibreOffice Writer

Клавишни комбинации (достъпност в LibreOffice)