Επιλογή πινάκων, γραμμών και στηλών

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Μπορείτε να επιλέξετε έναν πίνακα σε ένα έγγραφο κειμένου με το πληκτρολόγιο ή με το ποντίκι.

  • Για να επιλέξετε έναν πίνακα με το πληκτρολόγιο σας μετακινήστε τον δρομέα του ποντικιού σας στον πίνακα και μετά πατήστε Ctrl+A μέχρι να επιλεχθούν όλα τα κελιά του πίνακα.
  • Για να επιλέξετε έναν πίνακα με το ποντίκι, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού σε μια θέση λίγο επάνω και αριστερά από τον πίνακα. Ο δείκτης του ποντικιού γίνεται διαγώνιο βέλος. Κάντε κλικ για να επιλέξετε τον πίνακα.
  • Για να επιλέξετε μια γραμμή ή στήλη με το ποντίκι, μετακινήστε το δείκτη σε μια θέση λίγο αριστερά της γραμμής ή επάνω από τη στήλη. Ο δείκτης του ποντικιού γίνεται βέλος. Κάντε κλικ για να επιλέξετε τη γραμμή ή τη στήλη.

Related Topics

Εισαγωγή πινάκων