Výběr tabulek, řádků a sloupců

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Tabulky v textovém dokumentu Je možné vybrat pomocí myši nebo klávesnice.

  • Pro vybrání tabulky pomocí klávesnice přemístěte kurzor do tabulky a tiskněte klávesy Ctrl+A, dokud nejsou vybrány všechny buňky tabulky.
  • Pro vybrání tabulky pomocí myši přesuňte ukazatel myši přesně nad a nalevo od levého horního rohu tabulky. Ukazatel myši se změní na šikmou šipku. Tabulku vyberete klepnutím.
  • Chcete-li vybrat řádek nebo sloupec pomocí myši, umístěte ukazatel vlevo od řádku nebo nad sloupec. Ukazatel myši se změní na šipku. Klepnutím označíte řádek nebo sloupec.

Related Topics

Vkládání tabulek