Barruu Marsuu

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Barruu warra wanta fakkasaa keessa jiran qofa marsuu dandeessa.

 1. Mul'annoo - Kamshaalee- Fakkasaafili kamshaa Fakkasuu banuuf.
 2. Barruu sajoo keessa
  Sajoo
  filadhu.
 3. Wanta barruu fakkasuudhaaf, galmee kee keessatti harkiisiitii, barruu kee barreessi.
 4. Wantaan alatti cuqaasi, itti aansuun barruu saagde cuqaasi. Sajoo Marsuu
  Icon
  kamasha Amaloota Wantaa Fakkasuu irraatt cuqaasi.
 5. Qabannoo xiyyoo kan wanta barruu keessaa tokko harkiisi.
Tip.png Akkasumas, wanta barruu irra mirga-cuqaastee, qubannoo fi Hamamtaa filadhu, caancala Marsaa cuqaasiitii, kana booda wantichaaf, kofa marsaa ykn qubannoo haaraa galchuu nidandeessa.

Related Topics

Barruu Shooluu

Dalagalee Fakkasaa Mul'isi