Skriva ut en broschyr

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Du kan skriva ut ett Writer dokument som en broschyr eller ett häfte. Det innebär att två sidor skrivs ut på varje sida av papperet, så att du kan läsa dokumentet som en bok när du viker papperet.

När du skapar ett dokument som du vill skriva ut som en broschyr, ska du använda stående orientering för sidorna. I Writer används broschyrlayouten när du skriver ut dokumentet.

Skriva ut en broschyr

  1. Välj Arkiv - Skriv ut.
  2. Klicka på Egenskaper i dialogrutan Utskrift.
  3. Ange pappersorienteringen till liggande i dialogrutan för egenskaper för skrivaren.
Tip.png Om skrivaren klarar dubbelsidig utskrift bör du använda inställningen för dubbelsidig utskrift - kort kant i dialogrutan för skrivarinställningar, bl.a. för att broschyrer alltid skrivs ut liggande.
  1. Återgå till dialogrutan Skriv ut och klicka på fliken Sidlayout.
  2. Välj Broschyr.
  3. Om skrivaren automatiskt skriver ut på båda sidorna av ett papper anger du inställningen "Alla sidor".
  1. Klicka på OK.

Om du skriver ut ett dokument liggande eller stående, så skrivs två motstående sidor i en broschyr ut bredvid varandra. Om du har en skrivare med funktion för dubbelsidig utskrift kan du skapa en hel broschyr av dokumentet utan att behöva sortera sidorna senare. Om skrivaren bara gör enkelsidig utskrift kan du uppnå samma effekt genom att först skriva ut framsidorna med alternativet "Framsidor/högersidor/udda sidor" markerat, och sedan mata in alla papper i skrivaren igen och skriva ut alla baksidor med alternativet "Baksidor/vänstersidor/jämna sidor" markerat.

Note.png Om LibreOffice skriver ut sidorna i fel ordning, öppnar du dialogrutan Alternativ, markerar Skriv ut i omvänd sidordning och skriver sedan ut dokumentet igen.