Περιηγητής

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Εμφανίζει ή κρύβει το παράθυρο του περιηγητή, όπου μπορείτε να μεταφέρεστε γρήγορα σε διαφορετικά μέρη του εγγράφου σας. Ο περιηγητής είναι επίσης διαθέσιμος ως προσάρτηση της πλευρικής στήλης. Μπορείτε επίσης, να χρησιμοποιήσετε τον περιηγητή για εισάγετε στοιχεία από το τρέχον έγγραφο ή από άλλα ανοικτά έγγραφα και για να οργανώσετε κύρια έγγραφα. Για να τροποποιήσετε ένα στοιχείο στον περιηγητή, δεξιοπατήστε στο στοιχείο και μετά επιλέξτε μια εντολή από το μενού περιεχομένου. Εάν θέλετε, μπορείτε να προσαρτήσετε τον περιηγητή στην άκρη του χώρου εργασίας.

Επιλογή Προβολή - Περιήγηση

Στη Βασική γραμμή εργαλείων, πατήστε

Icon
Περιήγηση Ναι/Όχι

Για να ανοίξετε τον περιηγητή, επιλέξτε Προβολή - Περιηγητής. Για να μετακινήσετε τον περιηγητή σύρτε τη γραμμή τίτλου του. Για να προσαρτήσετε τον περιηγητή, σύρτε τη γραμμή τίτλου του στην αριστερή ή τη δεξιά άκρη του χώρου εργασίας. Για αποπροσαρτήσετε τον περιηγητή, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και διπλό πάτημα σε μια γκρίζα περιοχή του περιηγητή.

Πατήστε στο σύμβολο της πρόσθεσης (+) δίπλα από μια κατηγορία στον περιηγητή για να δείτε τα στοιχεία στην κατηγορία. Για να δείτε τον αριθμό των στοιχείων σε μια κατηγορία, αφήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από την κατηγορία στον περιηγητή. Για να πάτε σε ένα στοιχείο στο έγγραφο, διπλοπατήστε το στοιχείο στον περιηγητή.

Για να μεταβείτε στο επόμενο ή προηγούμενο στοιχείο σε ένα έγγραφο, πατήστε το εικονίδιο Περιηγητής για να ανοίξετε την εργαλειοθήκη περιηγητή, πατήστε την κατηγορία στοιχείων και έπειτα πατήστε τα βέλη προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Note.png Μια κρυμμένη ενότητα θα φαίνεται γκρίζα στον Περιηγητή και θα εμφανίζει το κείμενο "κρυφό" όταν αφήνετε τον δείκτη του ποντικιού από πάνω της. Το ίδιο ισχύει για τα περιεχόμενα σε κεφαλίδες ή υποσέλιδα των τεχνοτροπιών σελίδας, που δεν χρησιμοποιούνται σε ένα έγγραφο και τα κρυφά περιεχόμενα σε πίνακες, πλαίσια κειμένου, γραφικά, αντικείμενα OLE και ευρετήρια.

Εναλλαγή κύριας προβολής

Εναλλάσσεται μεταξύ κύριας προβολής και κανονικής προβολής εάν ένα κύριο έγγραφο είναι ανοικτό.

Εικονίδιο
Εναλλαγή κύριας προβολής

Περιήγηση

Ανοίγει την εργαλειοθήκη Περιήγηση, όπου μπορείτε να μετακινηθείτε γρήγορα στο επόμενο ή προηγούμενο στοιχείο στην κατηγορία που έχετε επιλέξει. Επιλέξτε την κατηγορία και μετά πατήστε στα βέλη "Προηγούμενο" και "Επόμενο".

Για να συνεχίσετε την αναζήτηση, πατήστε στο εικονίδιο Επανάληψη αναζήτησης στην εργαλειοθήκη Περιήγησης.

Εικονίδιο
Περιήγηση

Προηγούμενο

Πηγαίνει στο προηγούμενο στοιχείο στο έγγραφο. Για να καθορίσετε τον τύπο του στοιχείου που θα μεταβείτε, πατήστε στο εικονίδιο Περιήγηση και μετά σε μια κατηγορία στοιχείου - για παράδειγμα, "Εικόνες".

Εικονίδιο
Προηγούμενο αντικείμενο

Επόμενο

Πηγαίνει στο επόμενο στοιχείο στο έγγραφο. Για να καθορίσετε τον τύπο του στοιχείου που θα μεταβείτε, πατήστε στο εικονίδιο Περιήγηση και μετά πατήστε σε μια κατηγορία στοιχείου - για παράδειγμα "Εικόνες".

Εικονίδιο
Επόμενο αντικείμενο

Αριθμός σελίδας

Type the number of the page number that you want to jump to, and then press Enter.

Tip.png Για να μετακινήσετε γρήγορα τον δρομέα σε μια άλλη σελίδα όταν βρίσκεστε σε ένα έγγραφο πατήστε Shift+Ctrl+F5, πληκτρολογήστε τον αριθμό της σελίδας που θέλετε να μεταβείτε και μετά περιμένετε λίγο.

Πλαίσιο καταλόγου

Shows or hides the Navigator list.

Εικονίδιο
Πλαίσιο καταλόγου ενεργό/ανενεργό

Προβολή περιεχομένου

Switches between the display of all categories in the Navigator and the selected category.

Εικονίδιο
Εναλλαγή προβολής περιεχομένου
Tip.png Για γρήγορη αναδιάταξη επικεφαλίδων και του συνδεμένου κειμένου στο έγγραφό σας, επιλέξτε την κατηγορία "Επικεφαλίδες" στον κατάλογο και μετά πατήστε στο εικονίδιο Προβολή περιεχομένου. Τώρα μπορείτε χρησιμοποιώντας μετακίνηση και απόθεση να αναδιατάξετε τα περιεχόμενα.

Ορισμός υπενθύμισης

Πατήστε εδώ για να ορίσετε μια υπενθύμιση στην τρέχουσα θέση του δρομέα. Μπορείτε να ορίσετε μέχρι πέντε υπενθυμίσεις. Για να μεταβείτε σε μια υπενθύμιση, πατήστε στο εικονίδιο Περιήγηση, στο παράθυρο της Περιήγησης, μετά πατήστε στο εικονίδιο της υπενθύμισης και μετά πατήστε στο κουμπί Προηγούμενο ή Επόμενο.

Εικονίδιο
Ορισμός υπενθύμισης

Κεφαλίδα

Moves the cursor to the header, or from the header to the document text area.

Εικονίδιο
Κεφαλίδα

Υποσέλιδο

Moves the cursor to the footer, or from the footer to the document text area.

Εικονίδιο
Υποσέλιδο

Αγκύρωση <-> κείμενο

Jumps between the footnote text and the footnote anchor.

Εικονίδιο
Αγκύρωση <-> κείμενο

Κατάσταση μετακίνησης

Sets the drag and drop options for inserting items from the Navigator into a document, for example, as a hyperlink. Click this icon, and then choose the option that you want to use.

Εικονίδιο
Κατάσταση μετακίνησης

Εισαγωγή ως υπερσύνδεσμος

Δημιουργεί έναν υπερσύνδεσμο κατά τη μεταφορά και απόθεση ενός στοιχείου στο τρέχον έγγραφο. Πατήστε στον υπερσύνδεσμο στο έγγραφο για να μεταβείτε στο στοιχείο που δείχνει ο υπερσύνδεσμος.

Εισαγωγή ως σύνδεσμος

Εισάγει το επιλεγμένο στοιχείο ως σύνδεσμο όπου μετακινείτε και αφήνετε στο τρέχον έγγραφο. Το κείμενο εισάγεται ως προστατευμένες ενότητες. Τα περιεχόμενα του σύνδεσμου ενημερώνονται αυτόματα όταν αλλάζει η προέλευση. Για να ενημερώσετε χειροκίνητα τους συνδέσμους σε ένα έγγραφο, επιλέξτε Εργαλεία - Ενημέρωση - Σύνδεσμοι. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε συνδέσμους για γραφικά, αντικείμενα OLE, αναφορές και ευρετήρια.

Εισαγωγή ως αντίγραφο

Εισάγει ένα αντίγραφο του επιλεγμένου στοιχείου όπου το σύρετε και το αφήνετε στο τρέχον έγγραφο. Δεν μπορείτε να σύρετε και να αφήσετε αντίγραφα γραφικών, αντικειμένων OLE, αναφορών και ευρετηρίων.

Επίπεδο διάρθρωσης

Click this icon, and then choose the number of heading outline levels that you want to view in the Navigator window. You can also access this command by right-clicking a heading in the Navigator window.

1-10

Πατήστε στο 1 για να δείτε μόνο το πρώτο επίπεδο των επικεφαλίδων στο παράθυρο του περιηγητή και 10 για να δείτε όλα τα επίπεδα των επικεφαλίδων.

Εικονίδιο
Επίπεδο διάρθρωσης

Κεφάλαιο προς τα επάνω

Moves the selected heading, and the text below the heading, up one heading position in the Navigator and in the document. To move only the selected heading and not the text associated with the heading, hold down Ctrl, and then click this icon.

Εικονίδιο
Κεφάλαιο προς τα επάνω

Κεφάλαιο προς τα κάτω

Moves the selected heading, and the text below the heading, down one heading position in the Navigator and in the document. To move only the selected heading and not the text associated with the heading, hold down Ctrl, and then click this icon.

Εικονίδιο
Κεφάλαιο προς τα κάτω

Προβιβασμός επιπέδου

Increases the outline level of the selected heading, and the headings that occur below the heading, by one. To only increase the outline level of the selected heading, hold down Ctrl, and then click this icon.

Εικονίδιο
Προβιβασμός επιπέδου

Υποβιβασμός επιπέδου

Decreases the outline level of the selected heading, and the headings that occur below the heading, by one. To only decrease the outline level of the selected heading, hold down Ctrl, and then click this icon.

Εικονίδιο
Υποβιβασμός επιπέδου

Άνοιγμα εγγράφων

Εμφανίζει τα ονόματα όλων των ανοιχτών εγγράφων. Για να προβάλετε τα περιεχόμενα ενός εγγράφου στο παράθυρο περιηγητή, επιλέξτε το όνομα του εγγράφου στη λίστα. Το τρέχον εμφανιζόμενο έγγραφο στον περιηγητή υποδεικνύεται από τη λέξη "ενεργό" μετά το όνομά του στον κατάλογο.

Μπορείτε επίσης να δεξιοπατήσετε σε ένα στοιχείο στον περιηγητή, επιλέξτε Εμφάνιση και μετά πατήστε στο έγγραφο που θέλετε να προβάλετε.