Menüler

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Menüler ve iletişim pencereleri için var olan yardım konularını bölüm listesinden takip edebilirsiniz.

Note.png Menü komutlarını kullanabilmeniz için üstünde çalışmak istediğiniz belgeyi içeren pencere seçilmiş olmalıdır. Benzer olarak nesneye bağlı menü komutlarını kullanabilmeniz için, belgede bir nesne seçmiş olmanız gerekir.
Warning.png Menüler içerik duyarlıdır. Bu menü öğeleri gerçekleştirilecek iş ile alakalı şekilde görünürler anlamına gelir. Eğer imleç bir metin içindeyse, bütün menü öğeleri bir metnin düzenlenmesi için gerekli olan komutlardan oluşur. Eğer belge içinde bir grafik seçmişseniz, grafiklerin düzenlenmesi için gerekli komutları içeren menü öğelerini görürsünüz.

Dosya

Bu komutlar geçerli belgeye uygulanır, yeni bir belge açar ya da uygulamayı kapatır.

Düzenle

Bu menü geçerli belgenin içeriğini düzenlemek için komutlar içerir.

Görünüm

Bu menü belgenin ekranda görünüm biçimini kontrol eden komutları içerir.

Ekle

The Insert menu contains commands for inserting new elements in your document. This includes images, media, charts, objects from other applications, hyperlink, comments, symbols, footnotes, and sections.

Biçim

Belgenizin içeriği ve biçimlendirme düzeni için var olan komutları içerir.

Tablo

Contains commands to set, create, edit, update, load, and manage styles in a text document.

Tablo

Bir metin belgesi içerisine tablo ekleme, düzenleme ve silme komutlarını gösterir.

Araçlar

Denetim araçları, belgenize ekleyebileceğiniz nesne sanatı galerisi, yapılandırma menüleri için araçları ve program özellik ayarlarını içerir.

Pencere

Belge penceresi gösterimini ve işleyişi için var olan komutları içerir.

Yardım

Yardımı menüsü LibreOffice Yardım sistemini başlatmanıza ve kontrol etmenize izin verir.